membership là gì

Công cụ cá nhân
 • /'membəʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tư cơ hội hội viên, vị thế hội viên
  a membership card
  thẻ hội viên
  Số hội viên, toàn thể hội viên
  this club has a large membership
  số hội viên của câu lạc cỗ này rất rất lớn

  Chuyên ngành

  Toán & tin tưởng

  tính liên đới
  tính liên thuộc

  Xây dựng

  thành viên

  Kinh tế

  địa vị hội viên
  số hội viên
  toàn thể hội viên
  tổng số trở nên viên
  tư cơ hội hội viên
  honorary membership
  tư cơ hội hội viên danh dự
  regular membership
  tư cơ hội hội viên chủ yếu thức
  tư cơ hội trở nên viên
  exchange membership
  tư cơ hội member của Sở uỷ thác dịch

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  associates , association , toàn thân , club , company , enrollment , fellows , group , members , participation , society , affiliation , brotherhood , fellowship , seat , sisterhood

  Bạn đang xem: membership là gì

  Xem thêm: incorrect là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ