migration là gì

/maɪˈgreɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự di trú
Sự gửi ngôi trường (từ ngôi trường ĐH này sang trọng ngôi trường ĐH khác)
Đoàn người di trú; bọn chim di trú

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

sự di chú

Giải quí VN: Là quy trình thực hiện cho những phần mềm hiện nay với hoàn toàn có thể chạy xe trên những máy không giống nhau hoặc những hệ quản lý điều hành không giống nhau.

Bạn đang xem: migration là gì

Y học

di cư, di trú, di chuyển

Kỹ thuật công cộng

di trú
sự gửi vị
sự di cư

Kinh tế

sự quy đổi chỗ
sự di cư
sự di trú (ra nước ngoài)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
exodus , immigration , transmigration , diaspora , flight , hegira , journey , move , movement , passage , shift , transfer , trek

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: take for là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: assorted là gì