morphology là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Bạn đang xem: morphology là gì

Trong ngôn từ học tập, hình thái học (tiếng Anh: morphology), hay còn gọi là từ pháp học, là môn học tập xác lập, phân tách và mô tả cấu hình của hình vị (còn gọi là ngữ tố, từ tố) và những đơn vị chức năng chân thành và ý nghĩa khác ví như kể từ, phụ tố, kể từ loại, thanh điệu, hàm ý. Một số ngôn từ như giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Trung sở hữu những hình vị tự tại, bất biến, tuy nhiên chân thành và ý nghĩa tùy thuộc vào thanh điệu, những phụ tố và trật kể từ kể từ. Đối với những ngôn từ lẹo bám như giờ đồng hồ Chukchi, kể từ "təmeyŋəlevtpəγtərkən" bao gồm tám hình vị t-ə-meyŋ-ə-levt-pəγt-ə-rkən (Tôi làm cho đầu đau dữ dội), một phụ âm và vẹn toàn âm hoàn toàn có thể trở nên một hình vị.

Xem thêm: mountains là gì

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Anderson, Stephen R (1992). A-Morphous Morphology. Cambridge: CUP.
 • Aronoff, Mark (1993). "Morphology by Itself". Cambridge, MA: MIT Press.
 • Aronoff, Mark (2009). "Morphology: an interview with Mark Aronoff Lưu trữ 2011-07-06 bên trên Wayback Machine". ReVEL, v. 7, n. 12, ISSN 1678-8931.
 • Beard, Robert (1995). Lexeme-Morpheme Base Morphology Lưu trữ 2015-09-10 bên trên Wayback Machine. Albany, N.Y.: State University of Thủ đô New York Press. ISBN 0-7914-2471-5.
 • Bauer, Laurie (2003). Introducing linguistic morphology (2nd ed.). Washington, D.C.: Georgetown University Press. ISBN 0-87840-343-4.
 • Bauer, Laurie (2004). A glossary of morphology. Washington, D.C.: Georgetown UP.
 • Bubenik, Vit (1999). An introduction to tát the study of morphology. LINCON coursebooks in linguistics, 07. Muenchen: LINCOM Europa. ISBN 3-89586-570-2.
 • Dixon, RMW and Aikhenvald, Alexandra Y. (eds) (2007). Word: A cross-linguistic typology. Cambridge: Cambridge University Press
 • Foley, William A (1998). "Symmetrical Voice Systems and Precategoriality in Philippine Languages Lưu trữ 2006-09-25 bên trên Wayback Machine". Workshop: Voice and Grammatical Functions in Austronesian. University of Sydney.
 • Haspelmath, Martin (2002). Understanding morphology. London: Arnold (co-published by Oxford University Press). ISBN 0-340-76025-7 (hb); ISBN 0-340-76026-5 (pbk).
 • Katamba, Francis (1993). Morphology. Modern linguistics series. New York: St. Martin's Press. ISBN 0-312-10101-5 (hb). ISBN 0-312-10356-5 (pbk).
 • Matthews, Peter (1991). Morphology (2nd ed.). CUP. ISBN 0-521-41043-6 (hb). ISBN 0-521-42256-6 (pbk).
 • Mel'čuk, Igor A (1993–2000). Cours de morphologie générale, vol. 1-5. Montreal: Presses de l'Université de Montréal.
 • Mel'čuk, Igor A (2006). Aspects of the theory of morphology. Berlin: Mouton.
 • Scalise, Sergio (1983). Generative Morphology, Dordrecht, Foris.
 • Singh, Rajendra and Stanley Starosta (eds) (2003). Explorations in Seamless Morphology. SAGE Publications. ISBN 0-7619-9594-3 (hb).
 • Spencer, Andrew (1991). Morphological theory: an introduction to tát word structure in generative grammar. No. 2 in Blackwell textbooks in linguistics. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-16143-0 (hb); ISBN 0-631-16144-9 (pb)
 • Spencer, Andrew and Zwicky, Arnold M (eds.) (1998). The handbook of morphology. Blackwell handbooks in linguistics. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-18544-5.
 • Stump, Gregory T (2001). Inflectional morphology: a theory of paradigm structure. No. 93 in Cambridge studies in linguistics. CUP. ISBN 0-521-78047-0 (hb).
 • van Valin, Robert D, and LaPolla, Randy (1997). Syntax: Structure, Meaning And Function. CUP
 • Zuckermann, Ghil'ad (2009). Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns, Journal of Language Contact, Varia 2: 40-67.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]