my là gì

Bản dịch

My marital status is ___________.

expand_more Tình trạng hôn nhân gia đình của tôi là ________

Bạn đang xem: my là gì

I would lượt thích đồ sộ change the ____________on my driving license.

Tôi mong muốn thay cho thay đổi _______ bên trên vì như thế tài xế của tôi.

My gross annual income is ______.

Thu nhập hằng năm trước đó thuế của tôi là ________.

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began đồ sộ work at… .

Tôi biết... kể từ..., Khi cậu/cô ấy nhập cuộc lớp học tập của tôi/ chính thức thao tác bên trên...

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

Khi thao tác ở địa điểm..., tôi đang được học/tích lũy/mở rộng lớn kỹ năng của tôi về nghành nghề dịch vụ...

If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!

Nếu tôi bị không phù hợp món ăn, thực hiện ơn lấy dung dịch tôi nhằm nhập túi/túi xống áo.

Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?

Tiền trợ cấp cho của tôi đem tác động cho tới quyền hạn của những người tuy nhiên tôi che chở không?

In addition đồ sộ my responsibilities as..., I also developed…skills.

Ngoài việc tiến hành những trách nhiệm của địa điểm..., tôi còn tồn tại thời cơ tập luyện những kĩ năng...

I am afraid I must ask you đồ sộ alter my booking from…to…

Tôi e rằng tôi cần phiền ông/bà dời lịch đặt điều chỗ/đặt chống của tôi kể từ... sang trọng...

Is there any insurance in case my thẻ is lost or stolen?

Có bảo đảm nhập tình huống thẻ ngân hàng của tôi bị mất mặt hoặc bị tiến công cắp hoặc không?

My professional qualifications / skills appear đồ sộ be well suited đồ sộ your company's requirements.

Trình độ/Kĩ năng trình độ chuyên môn của tôi đặc biệt phù phù hợp với những đòi hỏi tuy nhiên việc làm ở Quý doanh nghiệp đưa ra.

Currently I am working for… and my responsibilities include…

Hiện ni tôi đang được thao tác bên trên..., và việc làm của tôi bao hàm...

Are there penalties if I don't send my tax return in time?

Nếu tôi ko kiến nghị và gửi đơn trả thuế chính hạn thì đem bị trị hoặc không?

Xem thêm: body shop là gì

And thus I would have the opportunity đồ sộ combine my interests with this placement.

Và nên là, tôi đặc biệt mong muốn đã có được thời cơ nhằm phối kết hợp thân thuộc đáp ứng nhu cầu ông tơ quan hoài cá thể của tôi và đảm nhiệm việc làm này.

How vì thế I obtain a health certificate for my pet?

Làm sao nhằm tôi lấy được giấy tờ ghi nhận sức mạnh cho tới thú nuôi của mình?

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Nhờ chúng ta fake điều cho tới... hộ bản thân là bản thân đặc biệt yêu thương và lưu giữ quý khách.

I would lượt thích đồ sộ hire an accountant đồ sộ help u with my tax return.

Tôi mong muốn mướn một kế toán tài chính viên chung tôi thực hiện trả thuế

I offer you my deepest condolences on this dark day.

Tôi nài gửi điều phân chia buồn thâm thúy với việc mất mặt đuối rộng lớn lao của công ty.

I would lượt thích đồ sộ add higher categories đồ sộ my driving license.

Tôi mong muốn tăng khuôn khổ cao hơn nữa nhập vì như thế tài xế của tôi.

Do I get an academic transcript at the over of my exchange?

Tôi đem được trao bảng điểm cuối kì học tập trao thay đổi này không?

I would lượt thích đồ sộ validate my degree certificate in [country].

Tôi mong muốn ghi nhận vì như thế cấp cho của tôi ở [tên khu đất nước].

I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking đồ sộ improve in this / these area/s.

Một (số) nhược điểm của tôi là... Nhưng tôi luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm xử lý những mặt mũi giới hạn này.

I would lượt thích đồ sộ change the ____________on my driving license.

Tôi mong muốn thay cho thay đổi _______ bên trên vì như thế tài xế của tôi.

Ví dụ về đơn ngữ

Here must my frail toàn thân return đồ sộ dust.

I was shaking you and yelling at you đồ sộ go down and fix my breakfast.

Xem thêm: till là gì

Will be my welcome from that burly land.

There's a hole on my property that ai nt a gushing oil!

In my mind, this is not a question of insult but of equal treatment.