nearly là gì

1. Almost và Nearly đều được sử dụng với nghĩa "gần, gần như là, suýt"
- Cả Almost và Nearly đều được sử dụng với nghĩa "gần, gần như là, suýt" Khi nói đến việc tiến thủ trình hoàn thiện việc gì cơ, hoặc Khi giám sát, kiểm điểm con số. Người Mỹ thông thường sử dụng almost rộng lớn nearly.
 Ví dụ:
 I've almost/nearly finished. (Tôi gần như là tiếp tục hoàn thiện rồi.)
 There were almost/nearly a thousand people there. (Có sát một ngàn đứa ở cơ.)
 
- thường thì almost đem nghĩa "gần, sát" rộng lớn đối với nearly.
Ví dụ:
It's nearly ten o'clock. (Gần 10 giờ rồi.) => cũng có thể khoảng tầm 9h 45.
It's almost ten o'clock. (Gần 10 giờ rồi.) =>Có thể khoảng tầm 9h 57.

- cũng có thể sử dụng very, pretty trước nearly, tuy nhiên không sử dụng trước almost.
Ví dụ:
 I've very/pretty nearly finished. (Tôi gần như là tiếp tục hoàn thiện rồi.)
 KHÔNG DÙNG:  I've very/pretty almost finished.

Bạn đang xem: nearly là gì

2. Nghĩa không giống của Almost
Chúng tớ còn rất có thể sử dụng almost với nghĩa "tương tự động, sát giống". Nearly ko được sử dụng với nghĩa này.
Ví dụ:
Jake is almost like a father to tướng má. (Chú Jake gần như là là 1 người thân phụ so với tôi vậy.)
KHÔNG DÙNG: Jake is nearly lượt thích a father to tướng me.
Our mèo understands everything- he's almost human. (Con mèo của Cửa Hàng chúng tôi nắm được tất cả. Nó gần như là là loài người vậy.)
KHÔNG DÙNG: Our mèo understands everything- he's nearly human.
My aunt's got a strange accent. She almost sounds foreign. (Dì tôi sở hữu hóa học giọng cực kỳ kỳ lạ. Nghe cứ như người quốc tế vậy.)
KHÔNG DÙNG: She nearly sounds foreign.
I almost wish I'd stay at trang chủ. (Tôi cũng có thể có chút mong ước là bản thân sẽ được ở trong nhà.) 
KHÔNG DÙNG: I nearly wish I'd stay at home.

Xem thêm: sorting là gì

Xem thêm: administration là gì

3. Almost và Nearly với đại kể từ và trạng kể từ phủ định
Chúng tớ ko sử dụng nearly trước những đại kể từ và trạng kể từ đem nghĩa phủ toan như never (không bao giờ), nobody (không ai), nothing (không loại gì)... Thay vô cơ tất cả chúng ta sử dụng almost, hoặc sử dụng hardly + ever, anybody, anything...
Ví dụ:
She's almost never / hardly ever at trang chủ. (Cô ấy hầu hết chẳng lúc nào ở trong nhà cả.)
KHÔNG DÙNG: She's nearly never at home
Almost nobody/ Hardly anybody was there. (Hầu như chẳng sở hữu ai ở cơ cả.)
KHÔNG DÙNG: Nearly nobody was there.

4. Almost và Nearly với đại kể từ bất định
Chúng tớ thông thường sử dụng almost trước everybody (mọi người), everyone (mọi người), everything (mọi thứ), everywhere (mọi nơi), anybody (bất kỳ ai), anyone (bất kỳ ai), anything (bất kỳ loại gì), anywhere (bất kỳ đâu). Nearly ít được sử dụng rộng lớn.
Ví dụ:
She likes almost everybody. (Cô ấy yêu thương mến hầu hết toàn bộ người xem.)
Almost anybody can tự this job. (Hầu như ai ai cũng rất có thể thực hiện được việc làm này.)
He's been almost everywhere. (Anh ấy đã từng đi gần như là toàn bộ từng điểm.)
He eats almost anything. (Anh ấy ăn đa số tất cả.)

5. Cách sử dụng Practically
Practically có thể được dùng tương tự như Almost.
Ví dụ:
I've practically finished. (Tôi gần như là tiếp tục đoạn rồi.)
Jake is practically lượt thích a father to tướng má. (Chú Jake gần như là là 1 người thân phụ so với tôi vậy.)
She's practically never at trang chủ. (Cô ấy hầu hết chẳng lúc nào ở trong nhà cả.)