nước trong tiếng anh là gì

water

Bạn đang xem: nước trong tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈwɔː.tər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈwɑː.t̬ɚ/

-water

Xem thêm: picky là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/-wɔː.tər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/-wɑː.t̬ɚ/