on the spot là gì

Bản dịch của "on the spot" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: on the spot là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "on the spot" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to get into a tight spot

bị lâm vào hoàn cảnh tình huống trở ngại

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "on the spot" nhập một câu

Faithful ask for that handkerchief in exchange for a new one they bring themselves or buy on the spot.

Xem thêm: body shop là gì

Then, the names of the bargadars would be recorded on the spot, and all legal documents would be issued and distributed immediately.

Majority of the stories, or konto, are filled with jokes and a lot of dialogue is changed on the spot.

He liked her sánh much he offered her a role in his film on the spot.

It resulted in them being hired on the spot.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "on the spot" nhập giờ Việt

on the other hand trạng từ

Xem thêm: administration là gì