out of question là gì

Bản dịch của "be out of the question" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: out of question là gì

volume_up

be out of the question = vi khỏi bàn tới

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

EN

be out of the question {động từ} [thành ngữ]

volume_up

to tướng be out of the question

khỏi bàn tới

to tướng be out of the question

bất khả thi

Xem thêm: demography là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "be out of the question" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to be out of the question

to be out of the question

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "be out of the question" nhập một câu

Still, the two are sánh physical that it wouldn't be out of the question to tướng book-end them as true twin defensive ends.

Finals appear to tướng be out of the question.

So, a uniform and stationery would be out of the question in such a situation.

While adding a forward is almost guaranteed to tướng be out of the question at this point, subtracting a forward through a trade is very likely.

With spending currently being spread over nearly trăng tròn years, bringing some of the investment forward would not necessarily be out of the question.

Xem thêm: conservatory là gì