patient là gì

/'peiʃənt/

Thông dụng

Tính từ

Kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí

Danh từ

Bệnh nhân; người bệnh
Bệnh nhân ĐK điều trị lâu nhiều năm với chưng sĩ

Cấu trúc kể từ

patient of
chịu đựng một cơ hội kiên nhẫn
Có thể nhận, tương thích với
the facts are patient of two interpretations
những vấn đề cơ hoàn toàn có thể với nhì cơ hội giải thích

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accommodating , calm , composed , easy-going , enduring , even-tempered , forbearing , forgiving , gentle , imperturbable , indulgent , lenient , long-suffering , meek , mild , mild-tempered , persevering , persistent , philosophic , philosophical , quiet , resigned , self-possessed , serene , stoical , submissive , tolerant , tranquil , uncomplaining , understanding , unruffled , untiring
noun
case , convalescent , emergency , inmate , invalid , outpatient , shut-in , sick person , subject , sufferer , victim , enduring , forgiving , long-suffering , meek , mild , persistent , tireless , understanding

Từ trái khoáy nghĩa