possession là gì

Từ điển hé Wiktionary

Bạn đang xem: possession là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /.ˈzɛ.ʃən/
Hoa Kỳ[.ˈzɛ.ʃən]

Danh từ[sửa]

possession /.ˈzɛ.ʃən/

 1. Quyền sở hữu; sự sở hữu.
  to be in possession in of — sở hữu, sở hữu quyền sở hữu
  in the possession of somebody — nằm trong quyền chiếm hữu của ai
  to take possession of — sở hữu, cướp lấy
 2. Vật sở hữu; gia tài, của nả.
  my personal possession — của nả riêng biệt của tôi
 3. Thuộc địa.
  French possession — nằm trong địa Pháp

Tham khảo[sửa]

 • "possession". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /pɔ.se.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
possession
/pɔ.se.sjɔ̃/
possessions
/pɔ.se.sjɔ̃/

possession gc /pɔ.se.sjɔ̃/

Xem thêm: overflow là gì

 1. Sự chiếm hữu, sự sở hữu.
 2. Đất đai cướp lĩnh; nằm trong địa.
 3. Sự tóm được.
  La possession de la vérité — sự tóm được chân lý
 4. Sự bị quỷ ám.
  Délire de possession — (y học) hoang toàng tưởng quỷ ám
 5. Sự ám ảnh; sự phân bổ.
 6. Sự ăn ở với phụ nữ giới.
 7. Sự tự động chủ; sự tự động kìm nén.
 8. (Ngôn ngữ học) Quan hệ chiếm hữu.
  en rơi possession — thuộc sở hữu mình
  possession de soi — sự tự động công ty, sự tự động kềm chế
  prendre possession — cướp lấy

Trái nghĩa[sửa]

 • Dépossession, privation

Tham khảo[sửa]

 • "possession". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://vssr.org.vn/w/index.php?title=possession&oldid=1895895”