pretend là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /prɪ.ˈtɛnd/
Hoa Kỳ[prɪ.ˈtɛnd]

Ngoại động từ[sửa]

pretend ngoại động từ /prɪ.ˈtɛnd/

Bạn đang xem: pretend là gì

 1. Làm rời khỏi vẻ, vờ vịt, fake đò, fake cỗ, fake cơ hội.
  to pretend illness — fake cơ hội nhức, thực hiện rời khỏi vẻ ốm
  to pretend that one is asleep; to tướng pretend to tướng be asleep — thực hiện rời khỏi vẻ đang được ngủ
 2. Lấy cớ.
  to pretend that... — lấy cớ là...
 3. Có tham lam vọng, với kỳ vọng, với ý muốn; với ý dám (làm gì... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pretend nội động từ /prɪ.ˈtɛnd/

Xem thêm: take for là gì

 1. Giả vờ vĩnh, fake đò, fake cỗ, fake cơ hội.
  he is only pretending — hắn tớ chỉ gỉa vờ vĩnh, hắn tớ chỉ thực hiện rời khỏi vẻ thế thôi
 2. (+ to) Đòi chất vấn, yêu thương sách, đòi hỏi, xin; cầu.
  to pretend go to tướng a right — đề nghị quyền lợi
  to pretend to tướng someone's hand — cầu hít ai
 3. (+ to) Tự phụ với, thực hiện rời khỏi cỗ với, lên phía trên mặt với.
  to pretend to tướng elegance — lên phía trên mặt là thanh lịch

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "pretend". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)