procure là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /prə.ˈkjʊr/
Hoa Kỳ[prə.ˈkjʊr]

Ngoại động từ[sửa]

procure ngoại động từ /prə.ˈkjʊr/

 1. Kiếm, nhận được, mua sắm được (vật gì).
  to procure employment — dò xét việc làm
 2. Tìm (đàn bà con cái gái) khiến cho thực hiện lẳng.
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Đem lại, đem về (một thành phẩm... ).

Chia động từ[sửa]

procure

Bạn đang xem: procure là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to procure
Phân kể từ hiện tại tại procuring
Phân kể từ quá khứ procured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại procure procure hoặc procurest¹ procures hoặc procureth¹ procure procure procure
Quá khứ procured procured hoặc procuredst¹ procured procured procured procured
Tương lai will/shall² procure will/shall procure hoặc wilt/shalt¹ procure will/shall procure will/shall procure will/shall procure will/shall procure
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại procure procure hoặc procurest¹ procure procure procure procure
Quá khứ procured procured procured procured procured procured
Tương lai were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại procure let’s procure procure
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

procure nội động từ /prə.ˈkjʊr/

Xem thêm: demography là gì

Xem thêm: drawer là gì

 1. Làm yêu tinh cô, thực hiện nghề nghiệp dắt gái, quấn kĩ nữ.

Chia động từ[sửa]

procure

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to procure
Phân kể từ hiện tại tại procuring
Phân kể từ quá khứ procured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại procure procure hoặc procurest¹ procures hoặc procureth¹ procure procure procure
Quá khứ procured procured hoặc procuredst¹ procured procured procured procured
Tương lai will/shall² procure will/shall procure hoặc wilt/shalt¹ procure will/shall procure will/shall procure will/shall procure will/shall procure
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại procure procure hoặc procurest¹ procure procure procure procure
Quá khứ procured procured procured procured procured procured
Tương lai were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure were to procure hoặc should procure
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại procure let’s procure procure
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "procure". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /pʁɔ.kyʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
procure
/pʁɔ.kyʁ/
procures
/pʁɔ.kyʁ/

procure gc /pʁɔ.kyʁ/

 1. (Tôn giáo) Chức linh mục quản lý và vận hành (tu viện).
 2. Nhà linh mục quản lý và vận hành (tu viện).

Tham khảo[sửa]

 • "procure". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://vssr.org.vn/w/index.php?title=procure&oldid=1897934”