proof là gì

/pru:f/

Thông dụng

Danh từ

Chứng, triệu chứng cớ, tự chứng
this requires no proof
việc này không cần thiết phải đem dẫn chứng gì cả
a clear (striking) proof
chứng cớ rõ ràng ràng
Sự kiểm triệu chứng, sự triệu chứng minh
incapable of proof
không thể chứng tỏ được
experimental proof
sự chứng tỏ tự thực nghiệm
Sự demo, sự demo thách
to put something lớn the proof
đem demo cái gì
to put somebody lớn the proof
thử thách ai
to be brought lớn the proof
bị lấy rời khỏi demo thách
Tiêu chuẩn chỉnh mật độ của rượu cất
(quân sự) sự demo súng, sự demo hóa học nổ; điểm demo súng, điểm demo hóa học nổ
Ống thử
Bản in demo (tài liệu, sách..); bạn dạng in demo một bức ảnh; quy trình tiến độ in thử
check the proofs of a book
kiểm tra những bạn dạng in demo của một cuốn sách
a proof copy
(thuộc ngữ) một bạn dạng in thử
proofs of the wedding photos
những bạn dạng in demo hình ảnh chụp đám cưới
(toán học) sự chứng tỏ (một mệnh đề..)
the proof of a theorem
sự chứng tỏ một ấn định lý (trong hình học)
( Ê-cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan tiền toà)
(từ cổ,nghĩa cổ) tính ko xuyên qua loa được, tính Chịu đựng đựng
armour of proof
áo giáp đạn ko xuyên qua loa được, áo giáp đâm ko thủng

Tính từ

Chịu đựng được, chống được, ngăn được (cái gì)
against any kind of bullets
có thể ngăn chặn được với bất kể loại đạn gì, đạn gì phun cũng ko thủng
proof against temptation
có thể chống được sự cám dỗ
Chống lại được (cái gì được thưa rõ)
leak-proof batteries
những cỗ pin ko thể rò rỉ
a sound proof room
một căn chống cơ hội âm
waterproof clothing
quần áo ko ngấm nước

Ngoại động từ

Làm cho tới ngăn chặn được (nước, đạn.. nhất là vải vóc nhằm ko ngấm nước)

Cấu trúc từ

the proof of the pudding is in the eating
(tục ngữ) đem qua loa thách thức mới mẻ biết dở hay
put somebody/something lớn the proof/test
đem demo cái gì; demo thách

Chuyên ngành

Toán & tin

(phép) triệu chứng minh
proof by induction
chứng minh tự quy nạp
formal proof
chứng minh hình thức
indirect proof
(toán (toán logic )ic ) quy tắc triệu chứng con gián tiếp
irreducible proof
(toán (toán logic )ic ) quy tắc chứng tỏ ko khả quy
pure variable proof
(toán (toán logic )ic ) chứng tỏ tự những biến chuyển thuần tuý

Xây dựng

không (xuyên) thấm
trét chống thấm

Kỹ thuật cộng đồng

bản in thử
bản sao thử

Giải quí EN: A copy of a mold impression with the use of a cast.

Xem thêm: quotient là gì

Bạn đang xem: proof là gì

Giải quí VN: Là sự sao khuôn nhờ việc dùng công cụ đúc.

bằng chứng
proof of action
bằng triệu chứng tác động
proof of delivery
bằng triệu chứng của việc gửi
proof of submission
bằng triệu chứng của việc gửi
bít
bít kín
chứng minh
formal proof
chứng minh hình thức
indirect proof
phép chứng tỏ con gián tiếp
proof by induction
chứng minh tự quy nạp
Proof Of Concept (POC)
chứng minh khái niệm
proof scheme
sơ vật triệu chứng minh
proof strategy
chiến lược triệu chứng minh
proof test
thử triệu chứng minh
proof theory
lý thuyết triệu chứng minh
tree khuông proof
phép chứng tỏ dạng cây
không thấm
dam-proof
không ngấm nước
moisture proof
không ngấm ẩm
moisture-proof
không ngấm ẩm
oil proof
không ngấm dầu
rain-proof
không ngấm nước mưa
vapour-proof insulation
cách nhiệt độ ko ngấm hơi
vapour-proof packaging
bao gói ko ngấm hơi
water proof felt
nỉ ko ngấm nước
water-proof membrane
màng ko ngấm nước
kín
ảnh in thử
ảnh cọ thử
bản bông
clean proof
bản bông sạch sẽ (lỗ)
proof printing
sự in bạn dạng bông
bản dập trước
sự triệu chứng minh
sự kiểm nghiệm
sự kiểm tra
sự thử
sự demo nghiệm
proof of action
sự demo nghiệm tác động
thấm ướt
tẩm

Kinh tế

bản in thử
bằng chứng
policy proof of interest
đơn bảo đảm là dẫn chứng lợi ích
chứng cứ
burden of proof
trách nhiệm nêu rõ ràng triệu chứng cứ (trong một vụ tố tụng)
onus (ofproof)
trách nhiệm nhằm xuất triệu chứng cứ (của bảo đảm, trọng tài...)
proof of delivery
chứng cứ giao phó hàng
proof of title
chứng cứ quyền sở hữu
proof-of-purchase
chứng cứ mua
chứng minh
burden of proof
trách nhiệm triệu chứng minh
onus of proof
trách nhiệm triệu chứng minh
policy proof of interest
đơn bảo đảm chứng tỏ lợi ích
proof of claim
chứng minh đòi hỏi bồi thường
proof of loss
văn khiếu nại chứng tỏ tổn thất
proof of origin
sự chứng tỏ xuất xứ
teller's proof
sự chứng tỏ của thủ quỹ (ngân hàng)
giấy tờ triệu chứng thực
nồng phỏng rượu
proof spirit
nồng phỏng rượu cất
sự khảo nghiệm
sự thử
sự demo nghiệm
tài liệu thực hiện bằng
tính Chịu đựng được
tính ko ngấm qua loa được
tờ in thử
văn khiếu nại triệu chứng minh
proof of loss
văn khiếu nại chứng tỏ tổn thất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affidavit , argument , attestation , averment , case , certification , chapter and verse * , clincher * , clue , confirmation , corroboration , credentials , criterion , cue * , data , demonstration , deposition , documents , establishment , exhibit , facts , goods * , grabber , grounds , information , lowdown , nitty-gritty * , paper trail , picture , reason , reasons , record , scoop * , score * , skinny * , smoking gun * , straight stuff , substantiation , testament , testimony , trace , validation , verification , warrant , wherefore * , why * , whyfor , witness , galley , galley proof , impression , page proof , pass , pull , repro , revise , slip , stereo , trial , trial print , trial proof , authentication , evidence , testimonial , ground , wherefore , why , assay , essay , tryout , corollary , demonstrability , documentation , edit , indication , onus , probate , probatum , test , vindication

Từ ngược nghĩa