prospective là gì

/prə´spektiv/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) tương lai; về sau, chuẩn bị tới
this law is purely prospective
đạo luật này chỉ vận dụng ở tương lai
the prospective profit
món lãi sau này, khoản lãi về sau

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

có triển vọng (khoáng sản)

Toán & tin yêu

sắp tới

Kỹ thuật công cộng

phối cảnh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
about to tướng be , approaching , awaited , coming , considered , destined , eventual , expected , forthcoming , future , hoped-for , imminent , impending , intended , likely , looked-for , planned , possible , promised , proposed , soon-to-be , to tướng be , to tướng come , assumptive , presumable , probable , anticipated , eminent , potential

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: prospective là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: marginalization là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: just là gì