quan trọng tiếng anh là gì

VIETNAMESE

Bạn đang xem: quan trọng tiếng anh là gì

quan trọng

trọng yếu đuối, quan liêu yếu

Quan trọng là với tác động, tính năng to tát rộng lớn, xứng đáng tôn vinh, quan tâm.

1.

Tôi nghĩ về sự nghiệp của anh ấy ấy cần thiết so với anh ấy rộng lớn tôi.

I think his career is more important to tát him kêu ca bu.

Xem thêm: ambiguity là gì

2.

Chế phỏng ăn uống hàng ngày và luyện thể thao rất rất cần thiết so với sức mạnh.

Diet and exercise are important for health.

Từ important (quan trọng)significant (quan trọng, xứng đáng kể) với nghĩa tương tự động nhau. Trong một trong những tình huống thì nhì kể từ này hoàn toàn có thể thay cho thế lẫn nhau được.

Ngoài rời khỏi thì kể từ significant còn được sử dụng với tức thị something important.

Ví dụ: The importance of eating fruit and vegetables is significant. (Tầm cần thiết của việc ăn ngược cây và rau củ ngược là rất rất đáng kể.)

Xem thêm: flea là gì