quarrel là gì

Bạn đang xem: quarrel là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to quarrel
Phân kể từ hiện nay tại quarrelling
Phân kể từ quá khứ quarrelled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại quarrel quarrel hoặc quarrellest¹ quarrels hoặc quarrelleth¹ quarrel quarrel quarrel
Quá khứ quarrelled quarrelled hoặc quarrelledst¹ quarrelled quarrelled quarrelled quarrelled
Tương lai will/shall² quarrel will/shall quarrel hoặc wilt/shalt¹ quarrel will/shall quarrel will/shall quarrel will/shall quarrel will/shall quarrel
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại quarrel quarrel hoặc quarrellest¹ quarrel quarrel quarrel quarrel
Quá khứ quarrelled quarrelled quarrelled quarrelled quarrelled quarrelled
Tương lai were to quarrel hoặc should quarrel were to quarrel hoặc should quarrel were to quarrel hoặc should quarrel were to quarrel hoặc should quarrel were to quarrel hoặc should quarrel were to quarrel hoặc should quarrel
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại quarrel let’s quarrel quarrel
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay