raise là gì

“Raise” và “rise” thường xuyên phát sinh sự lầm lẫn mang đến thật nhiều chúng ta, vì thế bọn chúng với nghĩa tương tự nhau, cơ hội ghi chép cơ hội phát âm cũng có thể có chút tương tự động. Tuy nhiên, nhì kể từ đó lại với cách sử dụng trọn vẹn không giống nhau đấy. Hãy nằm trong FLYER lần hiểu nội dung bài viết sau nhằm biết phương pháp phân biệt “raise” và “rise” hao hao nắm rõ cách sử dụng nhì kể từ này nhé!

phân biệt raise và rise
“Raise” và “rise” không giống nhau như vậy nào?

1. Định nghĩa, cơ hội phát âm kể từ “raise” và “rise”

Trước Khi lần hiểu về phong thái dùng “raise” và “rise” nhập câu, các bạn hãy nằm trong FLYER lần hiểu qua loa khái niệm và cơ hội phát âm của tất cả nhì kể từ này nhập phần tiếp sau nhé!

Bạn đang xem: raise là gì

1.1 Định nghĩa, cơ hội phát âm kể từ “raise”

“Raise” được phát âm là /reɪz/, vừa vặn là động kể từ, vừa vặn là danh kể từ.

Khi “raise” là động kể từ (cụ thể rộng lớn là nước ngoài động từ), nó Tức là “đưa một cái gì cơ lên một địa điểm cao hơn”. “Raise” cũng Tức là “chăm sóc, nuôi nấng ai cơ, một chiếc cây hoặc loài vật này cơ cho tới Khi trưởng thành”. 

Ví dụ:

 • Please raise your hands when you hear your name.

Làm ơn hãy giơ tay lên mặc nghe thấy thương hiệu chúng ta.

 • He had to tướng raise his family when he was 16 years old.

Anh ấy cần nuôi cả mái ấm gia đình Khi mới chỉ 16 tuổi hạc.

 • My grandparents raise cattle in the countryside.

Ông bà tôi chăn nuôi gia súc ở miền quê.

Các dạng phân kể từ của “raise”

Nguyên thểV2/edV3/edV-ing
RaiseRaisedRaisedRaising

Khi “raise” là danh kể từ, nó Tức là “khoản tăng thêm số chi phí nhưng mà chúng ta lần được”.

Ví dụ:

 • Jimmy asked his quấn for a raise.

Jimmy đòi hỏi ông căn nhà của tôi tăng bổng.

 • Casey works harder to tướng convince the manager for a raise.

Casey thao tác làm việc cần cù rộng lớn nhằm thuyết phục người quản lý và vận hành tăng bổng.

 • The quấn fired bầm after I asked for a raise.

Ông căn nhà vẫn xua việc tôi sau thời điểm tôi chất vấn xin xỏ ông căn nhà tăng bổng.

1.2 Định nghĩa, cơ hội phát âm kể từ “rise”

“Rise” được phát âm là /raɪz/, vừa vặn là động kể từ, vừa vặn là danh kể từ.

Định nghĩa, cơ hội phát âm kể từ "rise"
Định nghĩa, cơ hội phát âm kể từ “rise”

Khi “rise” là 1 động kể từ (cụ thể rộng lớn là nội động từ), nó được dịch tức thị “di fake lên trên”, “tăng lên” hoặc “trở nên cao hơn”.

Ví dụ:

 • The oil prices keep rising during this winter.

Giá dầu nối tiếp tạo thêm nhập xuyên suốt ngày đông tiếp đây.

 • The balloon rises slowly into the air.

Quả khủng hoảng bong bóng cất cánh chầm chậm rì rì lên ko trung.

 • He told participants how he failed his examination and how he rose again.

Anh ấy phát biểu với những người dân nhập cuộc rằng anh ấy vẫn thất bại nhập kỳ đua ra sao và phương pháp để anh ấy tiến thủ cỗ quay về.

Động kể từ “rise” còn đem tức thị “đứng lên” hoặc “thức dậy”.

Ví dụ:

 • She is rising from her chair to tướng welcome the ambassador.

Cô ấy vực lên ngoài ghế của tôi nhằm tiếp nhận ngài đại sứ.

 • The farmer rises at 5 a.m every morning to tướng go to tướng the farm.

Người dân cày luôn luôn dậy khi 5 giờ từng buổi sớm nhằm cho tới trang trại.

 • Jane rose rapidly when the Minister came in to tướng show her respect.

Jane vực lên ngay trong khi Sở trưởng lao vào nhằm thể hiện tại sự tôn trọng của cô ấy.

Ngoài đi ra, động kể từ “rise” còn dùng làm chỉ “một vùng khu đất trồi lên hoặc với mặt phẳng cao hơn nữa đối với điểm xung quanh”.

Ví dụ:

 • The old mansion was built on rising ground.

Tòa dinh thự thự cũ được xây cất bên trên một khu đất nền nhô cao.

 • Those mountains rose over there millions of years ago.

Những ngọn núi cơ vẫn nhú lên ở phía cơ kể từ sản phẩm triệu năm trước đó.

 • You can see the Himalayas rising above the clouds.

Bạn rất có thể thấy sản phẩm Himalaya nhô lên bên trên những đám mây.

Các dạng phân kể từ của “rise”

Nguyên thểV2/edV3/edV-ing
RiseRoseRisenRising

Khi “rise” là 1 danh kể từ, nó Tức là “sự gia tăng”.

Ví dụ:

 • During the COVID – 19 pandemic, the world has seen a rise in the number of deaths.

Xuyên xuyên suốt dịch dịch COVID – 19, trái đất vẫn tận mắt chứng kiến sự tăng thêm về số người bị tiêu diệt.

 • The war between Russia and Ukraine has led to tướng a rise in instability in the world.

Chiến giành thân ái Nga và Ukraine vẫn kéo theo việc tăng thêm sự không ổn định bên trên trái đất. 

 • In the future, the number of electric cars will witness a rise to tướng 66 million.

Trong sau này, con số xe cộ xe hơi năng lượng điện tiếp tục tận mắt chứng kiến sự tăng thêm cho tới 66 triệu cái.

Danh kể từ “rise” còn dùng làm nói đến “việc ai cơ trở thành có tiếng hoặc cần thiết hơn”.

Ví dụ:

 • His friends betrayed him after his rapid rise to tướng fame.

Bạn bè của anh ấy ấy vẫn phản bội anh sau sự có tiếng nhanh gọn của anh ấy ấy.

 • After the King’s death, the princess’ rise to tướng power surprised everyone.

Sau tử vong ở trong nhà vua, việc lên cầm quyền của công chúa vẫn khiến cho quý khách bất thần.

 • The band’ rise to tướng popularity has already been predicted.

Sự có tiếng của ban nhạc vốn liếng và đã được Dự kiến từ xưa.

2. Cách sử dụng “raise” và “rise”

Phân biệt “raise” và “rise” trải qua khái niệm và cơ hội phát âm thì vẫn ko đầy đủ, nhưng mà tất cả chúng ta vẫn cần được lần hiểu kỹ cách sử dụng của nhì kể từ này nhằm tách lầm lẫn. Tuy nằm trong là động kể từ, tuy nhiên điểm khác lạ lớn số 1 thân ái nhì kể từ này đó là “raise” là nước ngoài động kể từ còn “rise” lại là nội động kể từ. Do cơ, cách sử dụng của “raise” và “rise” không thực sự phức tạp tuy nhiên lại không giống nhau thật nhiều.

Xem thêm: Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Cách sử dụng raise và rise
Cách sử dụng “raise” và “rise”

2.1 Cách sử dụng “raise” nhập câu 

Như vẫn nêu phía trên, “raise” Tức là “đưa một cái gì cơ lên cao” hoặc “nuôi nấng ai, cái gì”. Vì vậy, tất cả chúng ta cần thiết thêm 1 tân ngữ đàng sau “raise” nhằm thao diễn mô tả “thứ gì đó” hoặc “ai đó” rất cần phải nói tới. Nói cách thứ hai, “raise” là 1 nước ngoài động kể từ, vì thế, “raise” cần được kèm theo với cùng 1 tân ngữ đàng sau.

Cấu trúc: 

S + raise + O 

Trong đó:

S: Chủ ngữ

O: Tân ngữ

Ví dụ:

 • Ivan raises some kinds of flowers which he loves in the garden.

Ivan trồng một trong những loại hoa nhưng mà anh ấy mến ở nhập vườn.

 • He is studying harder to tướng raise his achievements.

Anh ấy đang được học tập cần cù rộng lớn nhằm nâng lên kết quả của tôi.

 • The girl raised her head to tướng look at the building.

Cô gái ngấc đầu lên để xem tòa căn nhà.

Do “raise” cần được kèm theo với cùng 1 tân ngữ nên tất cả chúng ta còn rất có thể sử dụng “raise” bên dưới dạng thụ động. 

Cấu trúc:

S + raised + by + O

Trong đó:

S: Chủ ngữ

O: Tân ngữ

Ví dụ:

 • Kenny is an orphan and he has been raised by his auntie.

Kenny là trẻ con không cha mẹ và anh ấy được nuôi chăm sóc bởi cô của anh ấy.

 • These cattle are raised by the old farmer who lives next to tướng my parent’s house.

Những con cái gia súc này được nuôi bởi người dân cày già nua sinh sống cạnh căn nhà tía u tôi.

 • The tax rate will be raised by the government in the next two years.

Mức thuế sẽ tiến hành thổi lên bởi tổ chức chính quyền trong khoảng 2 năm cho tới.

Xem thêm: incorrect là gì

2.2 Cách sử dụng “rise”

Trái với “raise”, “rise” được dùng làm chỉ “một vật tăng trưởng hoặc trở thành cao hơn”. Do cơ, “rise” ko kèm theo với tân ngữ. Nói cách thứ hai, “rise” là 1 nội động kể từ nên ko kèm theo với tân ngữ.

Cấu trúc:

S + rise

Ví dụ:

 • The number of deceased rose rapidly during World War II.

Số số lượng dân cư bị tiêu diệt tạo thêm nhanh gọn nhập xuyên suốt Thế chiến thứ hai.

 • The average temperature rises every year due to tướng global warming.

Nhiệt chừng tầm tạo thêm thường niên vì thế biểu hiện giá buốt lên toàn thế giới.

 • The inflation is rising but the government didn’t take any measures.

Lạm vạc đang được tăng dần tuy nhiên chính phủ nước nhà không tồn tại ngẫu nhiên phương án này.

Bên cạnh cơ, Khi “rise” là danh kể từ, nó rất có thể kết phù hợp với những kể từ chỉ con số nhằm chỉ đúng mực số lượng của việc tăng thêm.

Ví dụ:

 • In five years, there will be a 5 percent rise in the unemployment rate.

Trong 5 năm, tỷ trọng thất nghiệp tiếp tục tăng 5%.

 • If humans don’t take action right now, there will be a 0.2 meters rise in sea level soon.

Nếu quả đât ko hành vi ngay lập tức giờ đây, mực nước biển lớn tiếp tục sớm dưng thêm thắt 0.2m.

 • 2008 witnessed a 0.1% rise in the tax rate.

Năm 2008 tận mắt chứng kiến nấc thuế đã tiếp tục tăng thêm thắt 0.1%. 

Xem thêm: “In time” và “on time”: Không thể sử dụng sai nếu như cầm Chắn chắn những Note này 

3. Các cấu hình với “raise”

Ngoài việc kèm theo với những tân ngữ Khi dùng nhập câu, tất cả chúng ta còn rất có thể dùng “raise” nhập một trong những cấu hình giản dị. 

Các cấu hình với "raise"
Các cấu hình với “raise”

3.1 Cấu trúc “raise something to tướng something”

Cấu trúc “raise something to tướng something” được dùng làm chỉ việc “nâng hoặc fake một lên rất cao cho tới một nấc cao hơn nữa.

Cấu trúc:

S + raise something + to tướng something 

Ví dụ:

 • Kevin helps his neighbors to tướng raise the ladder to tướng the top of the roof.

Kevin chung người láng giềng của anh ấy nâng cái thang lên phần đỉnh của cái căn nhà.

 • The firefighters raise the ladder to tướng the 5th floor to tướng rescue people who are stucking in the fire.

Những người quân cứu vớt hỏa nâng cái thang lên tầng 5 nhằm giải cứu vớt những người dân đang được vướng kẹt nhập vụ cháy nổ.

 • Casey raised her máy tính xách tay to tướng the higher drawer in order not to tướng let it get wet.

Casey đem cái máy tính xách tay của cô ấy ấy lên ngăn tủ cao hơn nữa nhằm nó không biến thành đầm đìa.

3.2 Cấu trúc “raise someone to tướng something”

Với cấu hình “”raise someone to tướng something”, tất cả chúng ta rất có thể sử dụng với nhì mặt mũi chân thành và ý nghĩa không giống nhau.

Cấu trúc:

S + raise someone + to tướng something

Thứ nhất, tất cả chúng ta rất có thể sử dụng cấu hình này nhằm chỉ việc “đưa ai cơ lên một điểm cao hơn”.

Ví dụ:

 • I helped Helen to tướng raise her son to tướng the window.

Tôi chung Helen nâng nam nhi cô ấy lên vị trí hành lang cửa số.

 • Scott raises his daughter to tướng the highest branches so sánh she can pick the táo Apple.

Scott nâng đàn bà anh lên nhánh cây tối đa nhằm cô nhỏ xíu rất có thể hái được ngược táo.

 • The teacher raised Timmy to tướng the ceiling fan so sánh he could clean it up.

Thầy giáo nâng Timmy lên vị trí cái quạt trần trên nhà nhằm anh ấy rất có thể rửa sạch nó.

Thứ nhì, Khi ham muốn nói đến việc “đề cử hoặc đề bạt ai cơ thăng chức lên một địa điểm cao hơn nữa nhập công việc” tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình “raise someone to tướng something”.

Ví dụ:

 • The director raised Lisa to tướng head accountant although she has just worked for 6 months in this company.

Giám đốc vẫn thăng chức Lisa lên địa điểm kế toán tài chính trưởng mặc dù cô ấy mới chỉ thao tác làm việc được ở công ty lớn này được 6 mon.

 • He hoped his quấn would raise him to tướng leader.

Anh ấy kỳ vọng sếp của anh ấy tiếp tục thăng chức anh lên địa điểm group trưởng.

 • I had to tướng thank John because he had raised bầm to tướng vice president.

Tôi cần cảm ơn John vì thế anh ấy vẫn đề cử tôi thăng tiến phó quản trị.

4. Một số cụm kể từ với “rise”

Bên cạnh việc nhập vai trò là 1 động kể từ nhập câu, “rise” còn rất có thể phối kết hợp cùng theo với những giới kể từ nhằm tạo ra một chân thành và ý nghĩa mới nhất và không giống trọn vẹn đối với chân thành và ý nghĩa của “rise” Khi đứng riêng biệt nhập câu. Để nắm rõ rộng lớn về những cụm kể từ được tạo ra trở nên bởi “rise”, hãy nằm trong FLYER nối tiếp lần hiểu nhập phần tiếp sau đây nhé!

Một số cụm kể từ với "rise"
Một số cụm kể từ với “rise”
Cụm từÝ nghĩaVí dụ
Rise toĐứng lên nhằm thực hiện gì

Tăng cao đến mức độ này cơ (đi kèm cặp đàng sau là một trong những lượng cụ thể)

– Sarah rose to deliver a speech to tướng the students.
Sarah đứng lên nhằm tuyên bố với những học viên.

– The number of elephants in this safari rose to 10 in 2020.
Số lượng voi nhập khu vực hoang dại này đã tiếp tục tăng cho tới 10 con cái nhập năm 2020.

Rise byTăng một lượng chắc chắn (đi kèm cặp đàng sau là một trong những lượng cụ thể)– The power consumption in this area has risen by 10% this year.
Lượng dung nạp tích điện ở điểm này đã tiếp tục tăng 10% nhập trong năm này.
Rise fromĐứng dậy khỏi– Mandy rose from the wheelchair after being cured in 3 months.
Mandy vực lên ngoài xe cộ lăn lộn sau thời điểm được trị liệu trong khoảng 3 mon.
Rise at/inBắt mối cung cấp dòng sản phẩm chảy kể từ điểm này cơ (dùng Khi nói đến những con cái sông)– The River Cam rises in a place called Ashwell.
Dòng sông Cam chảy từ là một điểm mang tên là Ashwell.
On the rise = RisingTrên đà tăng trưởng trưởng– Police warn that youth crime has been on the rise in the past few years.
Cảnh sát chú ý về biểu hiện tội phạm trẻ con tuổi hạc đang được bên trên đà tăng trưởng cao trong mỗi năm mới gần đây.
Rise to tướng the challenge/ occasionThành công vượt lên thách thức, khó khăn khăn– All eyes are now on the oil companies to tướng see if they can rise to tướng the challenge and get the fuel out right away.
Tất cả từng góc nhìn đang được đổ vào về những công ty lớn dầu lửa nhằm coi rằng liệu chúng ta rất có thể vượt lên thách thức và lấy nhiên liệu đi ra ngay lập tức ngay lập tức được hay là không.

– There were a lot of excellent researchers taking part in the contest, but Kara rose to tướng the occasion and carried out brilliant research.
Có thật nhiều căn nhà phân tích tài tình nhập cuộc cuộc đua, tuy nhiên Kara vẫn vượt qua bên trên thách thức cơ và triển khai những phân tích tài tình. 

Give rise to Làm đột biến hoặc phát sinh chuyện gì đó– Supporting from the government has given rise to a new optimism for the underprivileged.
Sự tương hỗ kể từ tổ chức chính quyền vẫn tạo ra một sự sáng sủa mới nhất mang đến những người dân xoàng như mong muốn.

– The forest fires gave rise to serious damage to tướng the wild animals’ habitats.
Các vụ cháy nổ rừng làm ra đi ra thiệt sợ hãi nguy hiểm cho tới môi trường xung quanh sinh sống của những loại động vật hoang dã hoang dại.

Xem thêm: 50+ Collocation với GIVE hoặc & phổ biến nhất nhập giờ đồng hồ Anh

5. Bài tập luyện phần mềm “raise” và “rise” 

Bài tập luyện ứng ứng "raise" và "rise"
Bài tập luyện ứng ứng “raise” và “rise”

6. Tổng kết

“Raise” và “rise” không giống nhau như vậy nào?

– “Raise” là nước ngoài động kể từ, khi sử dụng cần được kèm theo với cùng 1 tân ngữ đàng sau.
– “Rise” là nội động kể từ, nên ko kèm theo với tân ngữ.

“Raise” và “rise” quả tình với đôi khi tương đương làm cho tất cả chúng ta nhiều khi cần hoảng sợ hoặc hoang mang lo lắng. Nhưng chúng ta cũng chớ vượt lên phiền lòng, chỉ việc nắm rõ những kỹ năng và kiến thức bên trên phía trên, các bạn sẽ đơn giản và dễ dàng phân biệt được nhì kể từ này và tách việc mất mặt điểm “oan” trong những bài bác đánh giá. quý khách hàng cũng nhớ là rèn luyện thường ngày nhằm ghi lưu giữ những kỹ năng và kiến thức này thiệt kỹ nhé! FLYER mong chờ rằng những kỹ năng và kiến thức được share nhập nội dung bài viết vẫn phần này giúp cho bạn tháo gỡ nhập quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Chúc bàn sinh hoạt tập luyện thiệt tốt!

Ba u quan hoài cho tới luyện đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao mang đến con?

Để chung con cái đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & đạt được số điểm tối đa trong những kì đua Cambridge, TOEFL…. tía u tìm hiểu thêm ngay lập tức gói luyện đua giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ con bên trên Phòng đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề đua test Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 tài năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ con tiếp nhận giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & hiệu suất cao nhất với những công dụng tế bào phỏng game như thách đấu đồng chí, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài bác rèn luyện ngắn ngủi,…

Trải nghiệm cách thức luyện đua giờ đồng hồ Anh khác lạ chỉ với không đến 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng contact FLYER qua loa hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Ba u quan hoài cho tới luyện đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao mang đến con?

Để chung con cái đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & đạt được số điểm tối đa trong những kì đua Cambridge, TOEFL…. tía u tìm hiểu thêm ngay lập tức gói luyện đua giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ con bên trên Phòng đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề đua test Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 tài năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ con tiếp nhận giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & hiệu suất cao nhất với những công dụng tế bào phỏng game như thách đấu đồng chí, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài bác rèn luyện ngắn ngủi,…

Trải nghiệm cách thức luyện đua giờ đồng hồ Anh khác lạ chỉ với không đến 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng contact FLYER qua loa hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Xem thêm: diversify là gì

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, đánh giá về chống đua ảo FLYER

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, đánh giá về chống đua ảo FLYER

>>> Xem thêm:

 • 50+ cặp kể từ đồng nghĩa tương quan phổ biến nhập giờ đồng hồ Anh
 • 4 công thức cơ bạn dạng tạo ra trở nên cụm danh kể từ (+ BÀI TẬP)
 • Học ngay lập tức 100+ phrasal verb hoặc nhất nhập giờ đồng hồ Anh