reactivity là gì

/Phiên âm này đang được hóng chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Khả năng phản xạ, tính phản xạ, chừng phản ứng

Hóa học tập & vật liệu

độ tái ngắt kích hoạt

Xây dựng

khả năng phản ứng
tính phản xạ được

Y học

tính phản xạ được chừng phản ứng

Kỹ thuật công cộng

hoạt tính
acoustical reactivity
hoạt tính âm thanh
xenon reactivity
hoạt tính xenon
độ phản ứng
decrement in reactivity
sự hạn chế chừng phản ứng
deficit reactivity
độ phản xạ hụt
excess reactivity
độ phản xạ dư
negative reactivity
độ phản xạ âm
reactivity feedback
hồi tiếp chừng phản ứng
reactivity loss
tổn hao chừng phản ứng
reactivity ramp
đoạn dốc chừng phản ứng
xenon reactivity
độ phản xạ của xenon

Bạn đang xem: reactivity là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: demography là gì