remember là gì

Trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta gặp gỡ vô số tình huống cần thiết diễn tả một câu đem ý nghĩa sâu sắc “nhớ” cho tới vụ việc hoặc người nào là tê liệt. Để diễn đạt một câu vì vậy nhập giờ đồng hồ Anh người tớ hay sử dụng “remember”. Tuy thịnh hành tuy nhiên cấu hình này vẫn dễ dàng thực hiện tớ lầm lẫn Khi dùng, ví dụ “remember” hoàn toàn có thể theo đòi sau bởi vì động kể từ nguyên vẹn thể (V-infinitive) hoặc động kể từ thên đuôi ing (Ving) và ý nghĩa sâu sắc của câu tiếp tục thay cho thay đổi trọn vẹn. 

Bạn đang xem: remember là gì

Để nằm trong thực hiện rõ rệt cách sử dụng của những cấu hình “remember” nhập câu tương tự nắm được sự khác lạ thân ái “remember” và những kể từ đồng nghĩa tương quan không giống, chúng ta hãy tham khảo cho tới cuối nội dung bài viết này nhé.

1. Khái niệm và công dụng của Remember nhập câu

1.1. Remember là gì?

“Remember” tức là ghi nhớ, ghi nhớ lại điều gì, ghi nhớ nhớ là làm những gì, hoặc lưu ý về kỷ niệm vẫn qua loa.

Ví dụ:

 • Remember vĩ đại write your name on the size. (Nhớ ghi chép thương hiệu chúng ta nhập đơn.)
 • I wish I could remember my first day at school. (Tôi ước gì hoàn toàn có thể ghi nhớ được ngày trước tiên cho tới ngôi trường của tôi.)  
Rememember là gì?
Rememember là gì?

1.2. Vị trí của Remember nhập câu

“Remember” có thể đứng ở đầu câu:

Remember the picnic beside the pond? (Có ghi nhớ buổi dã nước ngoài mặt mũi hồ nước không?)

“Remember” hoàn toàn có thể đứng sau công ty ngữ:

I remember seeing her somewhere. (Tôi ghi nhớ vẫn gặp gỡ cô ấy ở nơi nào đó.)

“Rememeber” hoàn toàn có thể đứng trước động kể từ nguyên vẹn khuôn sở hữu vĩ đại (to + verb) hoặc động từ-ing (Ving):

 • You finally remembered to call u. (Cuối nằm trong chúng ta vẫn ghi nhớ gọi mang lại tôi.)
 • I remember watching this film before. (Tôi ghi nhớ vẫn coi phim này rồi.)
Cấu trúc remember
Cấu trúc remember

“Remember” thông thường đứng ngay lập tức sau trạng kể từ gia tốc (adverb of frequency) hoặc đứng trước một vài trạng kể từ khác:

 • I always remember vĩ đại tự my homework. (Tôi luôn luôn trực tiếp ghi nhớ thực hiện bài xích luyện.)
 • I remember precisely what he said. (Tôi ghi nhớ đúng chuẩn anh tớ rằng gì.)
 • They had three children, if I remember rightly. (Nếu tôi ghi nhớ chính, chúng ta sở hữu thân phụ người con.)

Những trạng kể từ thông thường người sử dụng với “remember”

clearly: clearly, distinctly, vividly, well

not clearly: barely, dimly, hardly, vaguely

correctly: correctly, rightly

exactly: exactly, precisely,

with positive feelings: affectionately, fondly, lovingly 

always or still: always, forever, still

2. Các cấu hình với Remember

2.1. Cấu trúc Remember + vĩ đại – V

Cấu trúc

Remember + động kể từ nguyên vẹn thể sở hữu “to” (remember + vĩ đại infinitve)

Chúng tớ dùng cấu hình này nhằm nhấn mạnh vấn đề việc cần thực hiện, nhắc nhở ai thực hiện điều gì tê liệt, tương tự như một trọng trách hoặc một việc cần thiết thực hiện.

Ví dụ:

 • Remember to keep your doors and windows locked even if you’re in the back garden.
  (Bạn cần ghi nhớ khóa cửa chính và cửa ngõ số trong cả khi chúng ta đang được ở vườn sau)
 • He always remembers to turn off the light before going out.
  (Anh ấy luôn luôn ghi nhớ tắt năng lượng điện trước lúc thoát ra khỏi nhà)

2.2. Cấu trúc Remember nhằm gửi câu nói. kính chào cho tới ai đó

Cấu trúc:

S+ remember + somebody + vĩ đại + somebody

Ví dụ:

 • Please remember me vĩ đại your parents.
  (Cho tôi gởi câu nói. thăm hỏi phụ huynh bạn)
 • Remember me vĩ đại your wife.
  (Cho tôi gởi câu nói. thăm hỏi bà xã anh) 

2.3. Cấu trúc Remember + Ving

Cấu trúc:

S + remember + Ving

Chúng tớ dùng cấu hình này nhằm ghi nhớ lại việc đã từng, ghi nhớ việc vẫn xẩy ra nhập quá khứ

Ví dụ:

 • I remember turning the lights off before came out.
  (Tôi ghi nhớ vẫn tắt đèn trước lúc tách lên đường rồi)
 • She remembered meeting that man somewhere before.
  (Cô ấy ghi nhớ từng gặp gỡ người nam nhi tê liệt ở nơi nào đó rồi)

Lưu ý: 2 cấu hình “remember + to-V” và “remember + Ving” tuy rằng thân thuộc tuy nhiên lại dễ khiến cho lầm lẫn Khi dùng. Chúng tớ nằm trong coi sự đối chiếu sau đây:

 • Remember to brush your teeth after breakfast.
  (Đây là câu nói. nhắc nhở: “Đừng quên tiến công răng sau khoản thời gian ăn sáng”)
 • My teeth clean. I remember brushing them after breakfast.
  (Răng tôi sạch sẽ. Tôi đừng quên vẫn tiến công răng sau khoản thời gian bữa sáng rồi)
  → Tức là chúng ta ghi nhớ lại việc chúng ta đã từng, chúng ta vẫn tiến công răng rồi. Như vậy giờ đây chúng ta ko cần thiết thực hiện nữa.

2.4. Cấu trúc Remember nhập câu loại gián tiếp

Remember nhập câu loại gián tiếp
Remember nhập câu loại gián tiếp

Khi gửi kể từ câu thẳng lịch sự loại gián tiếp, cấu hình remember + to-V sẽ tiến hành gửi trở nên remind + to-V:

S + said to/told + somebody: “remember + vĩ đại infinitive”

Chuyển thành:

S + reminded + somebody + vĩ đại infinitive 

trong tê liệt, vĩ đại infinitive là động kể từ ở dạng nguyên vẹn thể sở hữu “to”.

Ví dụ:

She said vĩ đại Tom: “You remember vĩ đại wash the xế hộp today.” (Cô ấy rằng với Tom: “Hôm ni anh ghi nhớ cọ xe cộ nhé)
→ She reminded Tom vĩ đại wash the xế hộp today. (Cô ấy nhắc Tom thời điểm ngày hôm nay ghi nhớ cọ xe)

2.5. Cấu trúc Remember + danh kể từ (Noun)

Ví dụ:

 • I couldn’t remember the words vĩ đại any of the songs.
  (Tôi ko thể ghi nhớ câu nói. của bất kể bài xích hát nào) 
 • He doesn’t remember a thing about it.
  (Anh ấy ko ghi nhớ một chút ít gì về nó)
Remember + Noun
Remember + Noun

Tìm hiểu tăng về danh từ

2.6. Cấu trúc Remember với giới kể từ as/for (remember + as/for + N)

 • Remember + as + something:  Nhớ ai/điều gì như là…
  • He will be remembered as a great man. (Ông ấy được ghi nhớ cho tới như là 1 trong những thế giới vĩ đại.)
 • Remember + for + something:  Nhớ vì thế điều gì đó
  • Andy is remembered for his funny jokes. (Andy được ghi nhớ vì thế những mẩu truyện cười cợt hài hước của anh ấy ấy.)

Tìm hiểu tăng về giới từ

2.7. Cấu trúc Remember + mệnh đề that (remember + that clause)

 • Remember that we’re going out tonight. (Nhớ là tất cả chúng ta tiếp tục đi dạo tối ni đấy.)

2.8. Cấu trúc Remember + kể từ nhằm chất vấn (remember + question words) (where/why/how…)

Ví dụ:

 • Can you remember how much money we spent?
  (Bạn hoàn toàn có thể ghi nhớ tất cả chúng ta vẫn chi phí từng nào chi phí không?)
 • He was trying vĩ đại remember where he had parked his xế hộp the night before.
  (Anh ấy cố ghi nhớ lại tôi đã nhằm xe cộ ở đâu tối qua)
 • Now I remember why I didn’t buy the newspaper yesterday.
  (Bây giờ tôi vẫn ghi nhớ tại vì sao tôi ko mua sắm báo ngày hôm qua)

2.9. Cấu trúc Remember + the time (when) 

Ví dụ:

 • I remember the time that we went vĩ đại the beach.
  (Tôi ghi nhớ thời hạn Khi tất cả chúng ta nằm trong cho tới bờ biển)
 • We remember the time we went vĩ đại New Zealand.
  (Chúng tôi ghi nhớ thời hạn công ty chúng tôi cho tới New Zealand)

3. Những cấu hình tương tự động và sự khác lạ với cấu hình Remember

3.1. Cấu trúc Remind

Remind và Remember
Remind và Remember

Remind + vĩ đại infinitive (nhắc về nhiệm vụ hoặc việc rất cần phải làm)

Xem thêm: screw up là gì

 • Please remind Kevin to brush his teeth before he goes vĩ đại bed. (Làm ơn nhắc Kevin tiến công răng trước lúc lên đường ngủ.)
 • He reminded u to complete my homework. (Ông ấy nhắc tôi hoàn thiện bài xích luyện về ngôi nhà.)

Remind + of (gợi ghi nhớ, thực hiện mang lại ai ghi nhớ lại về điều gì hoặc về người nào là đó)

 • Carl reminded u of my father. They had the same eyes and the same way of talking. (Carl thực hiện tôi ghi nhớ lại phụ thân tôi. Họ sở hữu hai con mắt và cơ hội thủ thỉ như thể nhau.)
 • That tuy vậy always reminds u of the time I fell in love with an Italian girl. (Bài hát tê liệt luôn luôn nhắc tôi ghi nhớ về thời hạn tôi yêu thương một cô nàng người Ý.)

Chúng tớ ko người sử dụng “remember” theo hình thức nghĩa này: That tuy vậy always remembers u of the time …  

Nếu tất cả chúng ta người sử dụng “remember” với điều gì hoặc ai tê liệt, tất cả chúng ta lưu giữ hình hình họa tê liệt nhập tâm trí hoặc trả hình hình họa tê liệt hiện tại lại nhập tâm trí của bọn chúng ta:

 • I will always remember you. (Tôi tiếp tục luôn luôn ghi nhớ chúng ta.)
 • Không dùng: I will always remind you.

3.2. Cấu trúc Recall

Khi đem nghĩa “nhớ lại” hoặc “cái gì khêu gợi ghi nhớ lại”, “recall” vừa vặn là nội động kể từ vừa vặn là nước ngoài động từ:

Recall + something

This đô thị brings back many memories. I recall my youth here. (Thành phố này khêu gợi lại nhiều kỷ niệm. Tôi ghi nhớ lại tuổi hạc trẻ em của tôi ở phía trên.)

Recall + Ving

I recalled seeing him outside the cửa hàng on the night of the robbery. (Tôi ghi nhớ lại vẫn gặp gỡ anh tớ bên phía ngoài cửa hàng nhập tối xẩy ra vụ cướp.)

Recall + that

He recalled that he had sent the letter over a month ago. (Anh ấy ghi nhớ lại anh ấy vẫn gởi lá thư rộng lớn một mon trước.)

Recall + question words (what/who/where/why…)

Can you recall what happened last night? (Bạn hoàn toàn có thể ghi nhớ lại điều gì vẫn xẩy ra tối qua?)

“Remember” và “recall” nằm trong tức là ghi nhớ, tuy nhiên vẫn đang còn điểm khác lạ sau đây: 

RecallRemember
Recall: khi chúng ta ghi nhớ một vụ việc, tình huống… đặc biệt quan trọng nào là tê liệt và mô tả, kể lại những gì bản thân ghi nhớ với những người không giống.
Ví dụ:
As far as I can recall, I have never been vĩ đại this place. (Theo như tôi ghi nhớ, tôi ko khi nào cho tới điểm này.)
→ Trong ví dụ này, “recall” sở hữu hàm ý là anh ấy ghi nhớ bản thân trước đó chưa từng cho tới phía trên và rằng lại với những người không giống điều này. Nếu anh ấy chỉ giản đơn ghi nhớ lại chứ không cần kể đi ra, tớ hoàn toàn có thể thay cho thế bởi vì “remember”
As far as I can remember, …
Remember: ghi nhớ lại những gì vẫn sở hữu nhập ký ức của doanh nghiệp (người, xứ sở, sự việc…trong quá khứ). Khi người sử dụng “remember” tức là chúng ta vẫn lưu lưu giữ những vấn đề này nhập tâm trí.
Ví dụ: I remember that I visited the place when I came here with my wife on my honeymoon. (Tôi ghi nhớ tôi đã đi vào điểm này Khi tôi lên đường nằm trong bà xã nhập tuần tuần trăng mật của bọn chúng tôi) 
“Recall” còn tồn tại những nghĩa khác ví như kỹ năng bỏ quăng quật, kho bãi miễn, triệu hồi, tịch thu … Remember” không tồn tại những nghĩa này.

3.3. Cấu trúc Recollect

“Recollect” là “nhớ lại”, “hồi tưởng lại”.

Recollect + something

I could no longer recollect the details of the email. (Tôi ko thể ghi nhớ lại những cụ thể của bộ phim truyền hình.)

Recollect +  somebody/something doing something

I recollect him saying that it was exciting. (Tôi ghi nhớ lại anh ấy bảo rằng điều này thiệt thú vị.)

Recollect + that

He suddenly recollected that he had left his keys in the office. (Anh ấy đùng một cái ghi nhớ lại là anh ấy nhằm quên chiếc chìa khóa của tôi nhập văn chống.)

Recollect + question words (how, when/what…)

 • Do you recollect where she went? (Bạn sở hữu ghi nhớ cô ấy đã đi được đâu không?)
 • She tried vĩ đại recollect what had happened next in her dream. (Cô ấy cố ghi nhớ lại những gì vẫn xẩy ra tiếp sau nhập niềm mơ ước của tôi.)

Recollect + Ving 

He does not recollect seeing her at the tiệc ngọt. (Anh ấy ko ghi nhớ vẫn gặp gỡ cô ấy ở buổi tiệc.)

“Remember” và “recollect” nằm trong sở hữu nghĩa ghi nhớ về điều gì tê liệt ra mắt nhập quá khứ, tuy nhiên vẫn đang còn điểm khác lạ sau đây:

RecollectRemember
Recollect: hồi ức lại, ghi nhớ lại một điều gì này đã quên. Dùng “recollect” thể hiện tại sự nỗ lực nhằm ghi nhớ đi ra điều gì, tức là sự ghi nhớ ở đó là sở hữu ý thức.
Ví dụ:
She recollected she had left her jacket in the restaurant. (Cô ấy ghi nhớ lại cô ấy vẫn nhằm quên áo khoác bên ngoài của tôi nhập quán ăn → “recollect” ở phía trên thể hiện tại việc nỗ lực ghi nhớ lại.)
Remember: những ký ức vẫn lưu lưu giữ nhập trí ghi nhớ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhớ ko cần phải có ý thức nỗ lực.
Ví dụ: I remember Jane – she lived in that house on the corner. (Tôi ghi nhớ Jane, cô ấy sinh sống nhập ngôi nhà tại góc phố.)
“Recollect” đem sắc thái sang chảnh rộng lớn “remember”.“Remember” còn tức là nhớ là thực hiện điều gì.
Ví dụ:
You remembered vĩ đại walk the dog today. (Hôm ni anh ghi nhớ dắt chó lên đường dạo bước.) 
Chúng tớ ko người sử dụng “recall” hoặc “recollect” nhập nghĩa này:
NOT: You recalled (or recollected) to walk the dog today.

3.4. Cấu trúc Forget

 “Forget” tức thị “quên”, “không ghi nhớ đến” (trái ngược với “remember” là “nhớ”) 

3.4.1. Forget + vĩ đại infinitive ( quên thao tác rất cần phải làm)

Ví dụ:

 • Tom forgot to do his homework.
  (Tom quên thực hiện bài xích tập)
  → Dùng cấu hình này đã cho thấy việc thực hiện bài xích luyện là cần thiết thiết)

3.4.2. Not forget + vĩ đại infinitive (đừng quên thực hiện điều gì)

Ví dụ:

 • Don’t forget to meet Mr. Smith at 10 o’clock this morning.
  (Đừng quên gặp gỡ ông Smith khi 10 giờ sáng sủa nay)

Lưu ý:

Not forget + vĩ đại infinitive  =  Remember + vĩ đại infinitive

Ví dụ:

 • Don’t forget to keep in touch with u.
  (Đừng quên lưu giữ liên hệ với tôi)
 • Remember to keep in touch with u.
  (Nhớ lưu giữ liên hệ với tôi)

3.4.3. Forget + Ving  (quên điều gì đã từng nhập quá khứ)

Ví dụ:

 • Have we really studied this topic before? I forget reading about it.
  (Chúng tớ thiệt sự vẫn học tập chủ thể này trước đó à? Tôi vẫn quên phát âm nó.)

3.4.4. Cấu trúc Forget + Ving thông thường sở hữu chứa chấp cụm “I will never forget…”

Ví dụ:

 • I’ll never forget meeting her for the first time.
  (Tôi sẽ không còn khi nào quên lần thứ nhất gặp gỡ cô ấy.)

Với dạng nghĩa này remember + Ving thông thường lên đường với “always” hoặc “still”:

Ví dụ:

 • I’ll never forget traveling across Europe.
  (Tôi sẽ không còn khi nào quên chuyến du ngoạn từng châu Âu)
 • I’ll always remember travelling across Europe.
  (Tôi tiếp tục luôn luôn ghi nhớ chuyến du ngoạn từng châu Âu)

4. Bài tập

5. Tổng kết

Hy vọng nội dung bài viết về kiểu cách người sử dụng cấu hình “remember” nhập giờ đồng hồ Anh này tiếp tục mang tới mang lại chúng ta những kiến thức và kỹ năng quan trọng về ngữ pháp này. Để hoàn toàn có thể đoạt được những bài xích ganh đua tương quan cho tới chủ đề này thì các bạn hãy ôn luyện kiến thức và kỹ năng và thực hiện bài xích luyện thông thường xuyên nhé.

Cùng ôn luyện giờ đồng hồ Anh thiệt hiệu suất cao tuy nhiên ko kém cỏi phần hào hứng bên trên Phòng luyện ganh đua ảo FLYER chúng ta nhé. Chỉ với vài ba bước ĐK, bạn đã sở hữu thể ân xá hồ nước truy vấn và dùng cỗ đề ganh đua “khủng” tự chủ yếu FLYER biên soạn. điều đặc biệt, với skin vui vẻ đã mắt với những chức năng tế bào phỏng game mê hoặc, việc ôn luyện của các bạn sẽ trở thành thú vị rộng lớn nhiều!

Những kiến thức và kỹ năng và tư liệu về giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất sẽ tiến hành FLYER update thông thường xuyên bên trên group Luyện Thi Cambridge & TOEFL của FLYER. Hãy nhập cuộc ngay lập tức thời điểm ngày hôm nay nhé!

>>>Xem thêm

Xem thêm: ick là gì

 • Have been là thì gì? Tổng ăn ý về Have been CHI TIẾT NHẤT giúp đỡ bạn trả lời những thắc mắc
 • Cấu trúc It is said that nhập giờ đồng hồ Anh: Hướng dẫn cấu hình và cách sử dụng khá đầy đủ kể từ A cho tới Z
 • Sau động kể từ là gì? Tổng ăn ý ngữ pháp về những kể từ loại theo đòi sau động kể từ và cấu hình của chúng