repair là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈpɛr/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈpɛr]

Danh từ[sửa]

repair /rɪ.ˈpɛr/

Bạn đang xem: repair là gì

 1. Sự sửa chữa thay thế, sự tu sửa.
  to be under repair — đang rất được sửa chữa
  to be beyond repair — ko thể sửa chữa thay thế được nữa
  repairs done while you wait — sửa lấy ngay
 2. Sự hồi sinh.
  repair of one's health — sự hồi sinh mức độ khoẻ
 3. Tình trạng dùng được, hiện tượng còn chất lượng.
  to be in good repair — con cái tốt
  to be out of repair — ko người sử dụng được
  to keep in good repair — lưu giữ gìn tốt

Ngoại động từ[sửa]

repair ngoại động từ /rɪ.ˈpɛr/

 1. Sửa chữa trị (máy móc), tu sửa (nhà cửa); vá (quần áo).
 2. Sửa, chuộc (lỗi).
  to repair an error — sửa một sai lầm
 3. Đền bù (thiệt hại).
  to repair a loss — đền rồng bù sự thiệt hại
 4. Hồi phục mức độ khoẻ.
 5. Dùng cho tới.
  to repair to tướng some expedient to tướng bởi something — người sử dụng cho tới mưu kế gì nhằm thực hiện việc

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

repair /rɪ.ˈpɛr/

Xem thêm: screw up là gì

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sự năng tiến thoái, sự vãng lai.
  to have repair to tướng a place — năng lùi tơi một điểm nào
  place of great repair — điểm nhiều người lùi tới

Nội động từ[sửa]

repair nội động từ /rɪ.ˈpɛr/

Xem thêm: body shop là gì

 1. Đi cho tới, năng tiến thoái (nơi nào).
  to repair to tướng a place — tiếp cận điểm nào là, năng tiến thoái điểm nào

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "repair". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)