restore là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈstɔr/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈstɔr]

Ngoại động từ[sửa]

restore ngoại động từ /rɪ.ˈstɔr/

Bạn đang xem: restore là gì

 1. Hoàn lại, trả lại.
  to restore something to tát someone — trả lại vật gì mang lại ai
 2. Sửa trị lại, bình phục lại, xây cất lại như cũ (toà ngôi nhà, hình ảnh... ).
 3. Phục (chức).
  to restore someone to tát his former post — bình phục lại chức vị cho những người nào
 4. Đặt lại điểm cũ.
  to restore something to tát its place — bịa đặt lại vật gì vô điểm cũ
 5. Khôi phục lại, phục hồi (sức khoẻ... ); lập lại.
  to restore one's health — phục hồi mức độ khoẻ
  to restore peace — lập lại hoà bình
 6. Tạo lại (hình dạng của một loài vật vẫn tuyệt giống như, một dự án công trình xây cất vẫn sụp nát).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "restore". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Xem thêm: screw up là gì