room là gì

/rum/

Chuyên ngành

Xây dựng

phòng

Giải quí EN: The space within a building or structure separated by walls or partitions from other spaces or rooms.

Bạn đang xem: room là gì

Giải quí VN: Không gian dối phía bên trong một tòa ngôi nhà hoặc một cấu tạo phân tích ngoài những không khí hoặc chống không giống vị những bức tường chắn hoặc những vách ngăn.

Xem thêm: ecosystem là gì

anechoic room
phòng ko phản âm
banquet room
phòng tiệc
battery room
phòng ăcqui
billiard-room
phòng đùa bi-a
breakfast room
phòng ăn sáng
catalogue room
phòng catalo
chart room
phòng phiên bản đồ
cleaner's room
phòng của những người quét dọn dọn
cloak-room
phòng gởi áo ngoài
communal room
phòng công cộng
dead room
phòng ko phản âm
deluxe khách sạn room
phòng hạng sang
dining and playing room (inkindergarten)
nhà ăn kiêm phòng giải trí (nhà trẻ)
doctor assistant's consulting room
phòng của trợ lý chưng sĩ
dressing room
phòng gửi áo ngoài
dual purpose room
phòng đem nhì chức năng
duty room
phòng trực ban
electric switchboard room
phòng bảng điện
filing room
phòng gửi đồ
games room
phòng đùa thể thao
generator room
phòng máy phân phát điện
groupage room (luggagedelivery)
phòng gửi hành lý
hemi-anechoic room
phòng cung cấp âm vang
kitchen-dining room space unit
blốc ngôi nhà bếp-phòng ăn
kitchen-dining room space unit
khối ngôi nhà bếp-phòng ăn
laboratory preparation room
phòng sẵn sàng thí nghiệm
lecture room
phòng trình diễn thuyết
linen room
phòng cất đồ vải
linker room
phòng thay cho quần áo
live room
phòng đem hành động tự nhiên âm
living room
phòng công cộng (của gia đình)
luggage room
phòng gửi đồ
minimum habitable room height
chiều cao ít nhất của chống ở
non-reverberant room
phòng đem vách hít âm
operating-room block
khối chống tác nghiệp
pathological dissection room
phòng chẩn đoán bệnh dịch lý
plaster prepare room
phòng sẵn sàng thạch cao
play room
phòng chơi
post-cooking cook-room
phòng chuẩn chỉnh bị
projection room
phòng chiếu (trong rạp chiếu bóng)
projection room
phòng chiếu phim
quiet area (quietroom)
khu vực yên ổn tĩnh (phòng tĩnh)
radiometry room
buồng đo phóng xạ
reception room
phòng tiếp tân
recovery room
phòng an dưỡng
recreation room
phòng chơi
recreation room
phòng đùa (trong ngôi trường học)
refreshment room
phòng điểm tâm
room acoustics
âm học tập (trong) phòng
room acoustics
âm học tập vô phòng
room acoustics constant
hằng số tiếng động của phòng
room area
diện tích phòng
room capacity
dung tích phòng
room constant
hằng số chống (âm học tập xây dựng)
room cubage
phép tính thể tích phòng
room door
cửa phòng
room heater
thiết sưởi vô phòng
room heating
sự sưởi vô phòng
room height
chiều cao phòng
room index
chỉ số phòng
room ventilation
sự thông dông tố vô phòng
room width
chiều sâu sắc phòng
room-height air temperature gradient
đường dốc sức nóng phỏng phòng
room-size module
khối (không gian) toàn phòng
room-size panel
panen cỡ toàn phòng
scale room
phòng chống cân
semi-anechoic room
phòng cung cấp âm vang
seminar room
phòng họp chuyên nghiệp đề
show room
phòng triển lãm
sitting room
phòng khách hàng (nhỏ)
smoking room
phòng hút thuốc lá lá
smoking-room
phòng hít thuốc
stack room
phòng chứa chấp sách
state room
phòng đại lễ
sterilization room
phòng đang được vô trùng
thermal condition of room
điều khiếu nại sức nóng phỏng của phòng
tool room
phòng dụng cụ
turbine room
phòng (đặt) tuabin
vibrating therapy room
phòng điều trị rung
wardrobe room
phòng chứa chấp tủ quần áo
watch room
phòng bảo vệ
withdrawing room
phòng công cộng (trong ngôi nhà ở)

Y học

phòng, buồng

Kỹ thuật công cộng

buồng
accessory room
buồng phụ
adjoining room
buồng sát cạnh
air conditioner room
buồng điều tiết ko khí
air-conditioned room
buồng điều tiết ko khí
anechoic room
buồng không tồn tại giờ đồng hồ vang
back room
buồng hướng ra phía sân
baggage room
buồng hành lý
bath room
buồng tắm
battery room
buồng accu
battery room
buồng ắcqui
boiler room
buồng đốt
boiler room
buồng nồi hơi
bread freezing room
buồng kết sầm uất bánh mì
built-in cold room
buồng rét [tủ lạnh] gắn sẵn
built-in cold room
buồng rét gắn sẵn
cell room
buồng giam
chill room
buồng kết đông
chill room
buồng lạnh
chill room
buồng tối
chill room ventilation
sự thông dông tố chống lạnh
chill room ventilation
thông dông tố chống lạnh
chilling room ventilation
sự thông dông tố chống lạnh
chilling room ventilation
thông dông tố chống lạnh
clean room
buồng ko bụi
clean room
buồng sạch
cold room
buồng lạnh
cold room
buồng ướp lạnh
cold room arrangement
bố trí chống lạnh
cold room arrangement
sự sắp xếp chống lạnh
cold room atmosphere
không khí chống lạnh
cold room capacity
dung tích chống lạnh
cold room capacity [space]
dung tích chống lạnh
cold room space
dung tích chống lạnh
cold room storage factor
hệ số hóa học chuyên chở chống lạnh
cold storage room
buồng lạnh
cold storage room
buồng ướp lạnh
cold-storage room jacket
áo khí của chống lạnh
committee room
buồng họp những hội đồng
communication room
buồng vấn đề liên lạc
conditioned room
buồng điều tiết ko khí
continuity control room
buồng đánh giá liên tục
control room
buồng điều khiển
control room
buồng kiểm tra
cooler storage room
buồng bảo vệ rét (sản phẩm)
cooling room
buồng lạnh
cooling-down room
buồng thực hiện lạnh
cooling-down room
buồng thực hiện nguội
cosmetologist' s consulting room
buồng trang điểm
curing room
buồng bảo trì bê tông
dead room
buồng cơ hội âm
dead room
buồng điếc
dead room
buồng ko dội
dead room
buồng ngôi trường tự động do
deep-freeze room
buồng kết sầm uất sâu
dispatching room
buồng điều độ
dispatching room
buồng điều phối
double room
buồng nhì người
drawing room
buồng khách hàng lớn
drawing room
buồng vẽ
drying room
buồng sấy
dual-compartment cold room
buồng rét nhì ngăn
dustbin room
buồng trút bỏ rác
echo room
buồng âm vang
echo room
buồng dội âm
electrical control room
buồng tinh chỉnh điện
elevator machine room
buồng máy sử dụng mang lại thang máy
emergency room
buồng cấp cho cứu
engine room
buồng động cơ
engine room
buồng máy chống máy
engine room
buồng phân phát động
engine room long
nhật ký chống máy
engine room telegraph
chuông truyền mệnh lệnh chống máy
fish room
buồng chứa chấp cá
fitting room
buồng demo (quần áo)
fog room
buồng sương mù
free-field room
buồng điếc
free-field room
buồng ko van
free-field room
buồng ngôi trường tự động do
freezing room
buồng kết đông
garbage room
buồng chứa chấp rác
group boiler room
nhóm chống đốt
gym room
buồng tập dượt thể dục
habitable room
buồng ở
hardening room
buồng tôi cứng (kem)
hoist room
buồng bậc thang máy
hotel room
buồng khách hàng sạn
instrument room
buồng máy
instrument room
buồng thiết bị
isothermal room
buồng đẳng nhiệt
kitchen dining room
buồng ăn vô ngôi nhà bếp
livable room
buồng ở được
loading room
buồng hóa học tải
lodging room
buồng trọ
low-ceilinged room
buồng đem trần thấp
machine compartment (room)
gian (buồng, phòng) máy
machine room
buồng máy
main cooking room
buồng nấu bếp chính
man-made climate room
buồng nhiệt độ nhân tạo
marine cold chamber (room)
buồng rét mặt hàng hải (trên tàu thủy)
marine cold room
buồng rét mặt hàng hải
marine cold room
buồng rét bên trên tàu thủy
mixing room
buồng trộn
mobile cold room
buồng rét di động
mobile cold room
buồng ướp lạnh đem xách được
moisture room
buồng ẩm
motion picture room
buồng chiếu phim
multicompartment cold room
buồng rét nhiều khoang
one-room flat
căn hộ một buồng
panel cold room
buồng rét lắp đặt ghép
photographer's room
buồng tự sướng (của hiệu ảnh)
photographic room
buồng tự sướng (của hiệu ảnh)
plant room
buồng máy
plaster prepare room
buồng (để) thạch cao
portable cold room
buồng rét di động
pot room
buồng nhóm lò hòm
prefabricated cold room
buồng rét sản xuất trước
prefabricated cold room
buồng rét lắp đặt ghép
pump room
buồng bơm
quick-chilling room
buồng thực hiện rét nhanh
quick-freezer room
buồng kết sầm uất nhanh
radio room
buồng vô tuyến
radiometry room
buồng đo bức xạ
radiometry room
buồng đo phóng xạ
rapid-chilling room
buồng thực hiện rét nhanh
refrigerating room
buồng ướp lạnh
rental room
buồng mang lại thuê
retiring room
buồng vệ sinh
reverberant room
buồng vang
reverberation room
buồng (tạo) âm vang
reverberation room
buồng vang
room mining
sự khai quật chống ngầm
room reverberation
sự vang của buồng
room temperature
nhiệt phỏng chống máy
sand room
buồng cát
scale room
phòng chống cân
sectional cold room
buồng rét lắp đặt ghép
shared hostel room
buồng ký túc xá
shared hostel room
buồng ở tập dượt thể
shower room
buồng tắm gương sen
single khách sạn room
buồng một người đơn
single room
buồng một người
single room apartment
căn hộ một buồng
single-room hotel-accommodation
khách sạn chống đơn
sleeping room
buồng ngủ
smoke room
buồng xông sương thức ăn
sterilizing and water boiling room
buồng chưng chứa chấp khử trùng
still room
buồng chưng cất
storage room
buồng bảo quản
storage room
buồng kho
storage room
phòng (buồng) bảo quản
sub-zero holding room
buồng bảo vệ rét ở bên dưới 0oF (-17, 8oC)
substation control room
buồng tinh chỉnh trạm
subzero holding room
buồng bảo vệ rét ở bên dưới 0 phỏng F (-17, 8 phỏng C)
toilet room
buồng rửa
toilet room
buồng vệ sinh
toilet room
buồng xí
transformer room
buồng máy đổi mới thế
turbine room
buồng tuabin
turbine-room crane
cầu trục chống tua bin
twin khách sạn room
buồng kép
two-compartment sectional cold room
buồng rét lắp đặt ghép đem nhì ngăn
utility room
buồng đựng đồ cồng kềnh
utility room
buồng đặt điều động cơ
utility room
buồng sinh hoạt
ventilation plant room
buồng trang bị thông gió
vortex cold room
buồng rét ống xoáy
walk-in (coldroom)
buồng rét rất có thể lên đường vào
walk-in (coldroom)
buồng rét nhỏ
walk-in cold room
buồng rét nhỏ
chỗ
không gian
insulated room
không gian dối cơ hội nhiệt
insulated room [space]
không gian dối cơ hội nhiệt
room-size module
khối (không gian) toàn phòng
unrefrigerated room (space)
phòng (không gian) ko được sản xuất lạnh
lò ngang thông gió
hầm

Kinh tế

buồng phân xưởng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allowance , area , capacity , chance , clearance , compass , elbowroom , expanse , extent , latitude , leeway , license , margin , occasion , opening , opportunity , place , play , range , reach , rein , rope , scope , sway , sweep , territory , vastness , volume , accommodation , alcove , apartment , cabin , cave * , chamber , cubbyhole , cubicle , den , flat , flop * , joint * , lodging , niche , office , setup , suite , turf , vault , atrium , attic , auditorium , boudoir , cabinet , cell , compartment , compartment. associated word: suite , dining , divan , dormitory , foyer , gallery , hall , kitchen , library , living , lobby , lodge , nursery , parlor , quarters , rotunda , salon làm tóc , space , studio , study , theater
verb
accommodate , bed , berth , bestow , billet , board , bunk , domicile , house , lodge , put up , quarter