said nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa đem công ty đề
 • động từ

  (quá khứ)nói

  Bạn đang xem: said nghĩa là gì

 • danh từ

  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) vải vóc chéo

 • lời rằng, giờ nói; thời gian nói; quyền ăn rằng (quyền nhập cuộc đưa ra quyết định về một vấn đề)

  to say the lesson

  đọc bài

  ví dụ khác

 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal

  bản tuyên ngôn song lập của nước Mỹ tuyên tía toàn bộ người xem sinh rời khỏi đều phải có quyền bình đẳng

  you said you would tự it

  anh tiếp tục hứa anh tiếp tục thao tác đó

 • đồn

  it is said that...; they said that...

  người tớ vọng gác rằng...

 • diễn đạt

  that was very well said

  diễn đạt như vậy đặc biệt hoặc, rằng cơ hội như vậy đặc biệt hay

 • viện tớ thực hiện lý lẽ; trả thực hiện hội chứng cớ

  Xem thêm: screw up là gì

  there is not much to lớn be said on that side

  bên phía mặt mũi bại ko thể hiện được rất nhiều lý lẽ đâu

  have you anything to lớn say for yourself?

  anh đem điều gì nhằm viện rời khỏi thực hiện lý lẽ bênh vực cho chính bản thân không?

 • cho chủ kiến về, đưa ra quyết định về

  there is no saying (it is hard to lớn say) who will win

  không thể (khó mà) cho biết thêm chủ kiến là ai tiếp tục thắng

  what tự you say to lớn a walk?

  anh cho biết thêm chủ kiến tớ đem nên đi dạo không?; tớ đi dạo nào?

 • lấy, lựa chọn (làm ví dụ)

  let us say China

  ta lấy Trung quốc thực hiện ví dụ

  Cụm từ/thành ngữ

  to say out

  nói thiệt, rằng hết

  thành ngữ khác

  Xem thêm: strengthening là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản