see nghĩa là gì

/si:/

Thông dụng

Ngoại động kể từ .saw, .seen

Thấy, nhìn thấy, nhìn thấy; coi, để ý, coi xét
seeing is believing
trông thấy thì mới có thể tin
I saw him in the distance
tôi nhìn thấy nó kể từ xa
things seen
những vật tớ hoàn toàn có thể nhận ra, những vật ví dụ, những vật sở hữu thật
to see things
có ảo giác
worth seeing
đáng chú ý
Xem, hiểu (trang báo chí)
I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday
tôi coi báo thấy phát biểu một vệ tinh nghịch Liên-xô lại được phóng nhập hành trình hôm qua
Hiểu rõ rệt, nhận ra
I cannot see the point
tôi ko thể hiểu rõ điểm đó
I bởi not see the advantage of doing it
tôi không hiểu biết nhiều thực hiện như thế thì ưu thế nào
you see
như anh dĩ nhiên cũng hiểu rõ
I see
tôi hiểu rồi
as far I can see
như tôi nỗ lực rất là nhằm hiểu
Trải qua loa, trải đời, vẫn qua
he has seen two regimes
anh ấy vẫn sinh sống qua loa nhị chế độ
he will never see 50 again
anh tớ vẫn vượt lên trước 50
to see life
từng trải cuộc sống thường ngày, lão đời
to have seen service
có kinh nghiệm tay nghề, trải đời (người); vẫn hao, vẫn người sử dụng nhiều (vật)
Gặp, thăm; cho tới căn vặn chủ kiến (bác sĩ, trạng sư...); tiếp
he refused to tướng see me
anh ấy kể từ chối ko tiếp tôi
can I see you on business?
tôi hoàn toàn có thể bắt gặp anh nhằm bàn chuyện thực hiện ăn không?
you had better see a lawyer
anh nên cho tới bắt gặp trạng sư, anh nên cho tới căn vặn chủ kiến luật sư
Tưởng tượng, mường tượng
I cannot see myself submitting such an injustice
tôi ko thể tưởng tượng rằng bản thân lại Chịu đựng một sự bất công như thế
Chịu, quá nhận, bởi lòng
we bởi not see being made use of
chúng tôi ko Chịu đựng nhằm người tớ tận dụng bọn chúng tôi
Tiễn, đưa
to see somebody home
đưa ai về nhà
Giúp đỡ
to see someone through difficulty
giúp ai vượt lên trước khó khăn khăn
Quan niệm, mang đến là
I see life differntly now
bây giờ tôi ý niệm cuộc sống là không giống rồi
to see good to tướng bởi something
cho là cần thiết (nên) thực hiện một việc gì
not see any point of
không nhận ra bất kể thuận tiện gì của việc__
Chăm lo ngại, toan tính, đảm đương, phụ trách cứ, bảo đảm
to see to tướng one's business
chăm lo ngại cho tới việc làm của mình
to see to tướng it that...
lo liệu khiến cho...
Điều tra, phân tích, đánh giá, kỹ lưỡng
we must see into it
chúng tớ nên lên đường thâm thúy vào việc ấy
Suy nghĩ về, coi lại
let bủ see
để tôi tâm trí coi vẫn, nhằm tôi coi đã
wait and see
Đợi tuy nhiên xem
(đánh bài) giắt, cân
Cứ đứng nhìn, nhìn thấy tuy nhiên nhằm mặc
to see somebody struggle with difficulties
thấy ai vật lộn với trở ngại tuy nhiên cứ đứng nhìn

Cấu trúc từ

to see about
tìm dò xét, khảo sát, coi lại
Chăm nom, săn bắn sóc, toan tính, đảm đương (việc gì)
to see after
chăm nom, săn bắn sóc, nhằm ý tới
to see into
điều tra, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng
Hiểu rõ rệt được, thấy rõ rệt được thực chất (của yếu tố gì)
to see off
tiễn (ai...)
to see somebody off at the station
ra ga tiễn biệt ai
to see out
hoàn trở nên, tiến hành cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng
Sự cho tới nằm trong, coi cho tới không còn (một vở kịch...)
Tiễn (ai) rời khỏi tận cửa
to see through
nhìn thấy, thấy rõ rệt thực chất (sự việc...)
Thực hiện nay cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng
Giúp ai vượt lên trước được (khó khăn...)
to see the back of somebody
trông ai cút ngoài mang đến rảnh mắt
to see through brick wall
Sắc sảo, lanh lợi xuất chúng
to see something done
giám sát sự thực hành kiểu mẫu gì
I'll see about
Tôi tiếp tục phụ trách cứ (bảo đảm) việc ấy
Tôi tiếp tục xem xét lại yếu tố ấy
seeing that
xét thấy rằng
seeing that no other course is open to tướng us…
xét thấy rằng không tồn tại tuyến đường nào là không giống mang đến tất cả chúng ta...

Danh từ

Toà giám mục
the Holy See; the See of Rome
Toà thánh
Chức giám mục; quyền giám mục

hình thái từ

  • past : saw
  • PP : seen

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
beam , be apprised of , behold , catch a glimpse of , catch sight of , clock * , contemplate , descry , detect , discern , distinguish , espy , examine , eye , flash , gape , gawk , gaze , get a load of , glare , glimpse , heed , identify , inspect , lúc lắc eyes on , look , look at , make out , mark , mind , note , notice , observe , pay attention to tướng , peek , peep , peer , peg * , penetrate , pierce , recognize , regard , remark , scan , scope , scrutinize , sight , spot , spy , stare , survey , take notice , view , watch , witness , appraise , ascertain , catch , catch on , conceive , determine , discover , envisage , envision , experience , fancy , fathom , feature , feel , find out , follow , get , get the drift , get the lỗ of , grasp , have , hear , imagine , investigate , know , learn , perceive , ponder , realize , study , suffer , sustain , take in , think , tumble , undergo , understand , unearth , visualize , weigh , associate with , attend , bear company , Điện thoại tư vấn , come by , come over , conduct , consort with , date , direct , drop by , drop in , encounter , escort , go out with , go with , keep company with , lead , look up , meet , pilot , pop in , receive , route , lập cập into , shepherd , show , speak to tướng , steer , stop by , stop in , take out , usher , visit , walk , anticipate , divine , foresee , foretell , picture , vision , fantasize , image , accept , apprehend , compass , comprehend , read , sense , take , trương mục , consider , deem , esteem , reckon , foreknow , go through , taste , go out , look in , lập cập in , stop , accompany , interview , look after

Từ trái ngược nghĩa