select là gì

/si´lekt/

Thông dụng

Tính từ

Tuyển, được lựa chọn
Kén chọn; nói riêng, chỉ nhận một số trong những người nào là cơ (về một hội, tổ chức triển khai...)
a select group of top scientists
một group tinh lọc những căn nhà khoa học tập mặt hàng đầu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoặc lựa chọn lựa chọn, khó khăn tính

Ngoại động từ

Lựa lựa chọn, tinh lọc, tuyển chọn lựa chọn (cái cực tốt, dòng sản phẩm tương thích nhất)
to select a gift
chọn một tặng phẩm
to select a candidate
tuyển lựa chọn 1 thí sinh

Hình Thái Từ

  • Ved : Selected
  • Ving: Selecting

Chuyên ngành

Toán & tin

chọn, lựa

Xây dựng

chọn thanh lọc, lựa lựa chọn, tuyển chọn chọn

Cơ - Điện tử

(v) tinh lọc, lựa lựa chọn,tuyển chọn chọn

Điện lạnh

chọn (lọc)

Kỹ thuật cộng đồng

chọn lọc
fast select facility
dịch vụ tinh lọc nhanh
lọc lựa
lựa
lựa chọn
bank select
lựa lựa chọn khối
fast select
lựa lựa chọn nhanh
fast select
sự lựa lựa chọn nhanh
full select
sự lựa lựa chọn trả toàn
page select
sự lựa lựa chọn trang
select function
chức năng lựa chọn
Select Graphics
lựa lựa chọn vật họa
select visible cells
lựa lựa chọn dù hiện tại rõ
select/ omit field
trường lựa chọn/ quăng quật qua
tuyển chọn

Kinh tế

chọn
select dealer agreement
hợp đồng căn nhà marketing được chọn
chọn lọc
tuyển chọn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
best , blue-chip , quấn * , choice , chosen , cool * , cream * , culled , delicate , discriminating , eclectic , elect , elegant , exclusive , exquisite , favored , first-class * , first-rate * , handpicked , limited , number one , pick , picked , posh , preferred , prime , privileged , rare , recherch

Bạn đang xem: select là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: ambiguity là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: overflow là gì