shrink là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈʃɻɪɳk/

Nội động từ[sửa]

shrink nội động từ /ˈʃɻɪɳk/

Bạn đang xem: shrink là gì

 1. Co lại, rút lại, cộc lại; teo nhập, rút nhập.
  this cloth shrinks in the wash — vải vóc này giặt tiếp tục co
  to shrink into oneself — teo nhập loại vỏ ốc của mình
 2. Lùi lại, lùi bước, chùn lại.
  to shrink from difficulties — lùi bước trước khó khăn khăn

Chia động từ[sửa]

Bảng phân tách động kể từ của shrink

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to shrink
Phân kể từ hiện nay tại shrinking
Phân kể từ quá khứ shrunk
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shrink shrink hoặc shrank¹ shrinks hoặc shrank¹ shrink shrink shrink
Quá khứ shrank shrank hoặc shrankst¹ shrank shrank shrank shrank
Tương lai will/shall² shrink will/shall shrink hoặc wilt/shalt¹ shrink will/shall shrink will/shall shrink will/shall shrink will/shall shrink
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shrink shrink hoặc shrank¹ shrink shrink shrink shrink
Quá khứ shrank shrank shrank shrank shrank shrank
Tương lai were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại shrink let’s shrink shrink
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Trái nghĩa[sửa]

co lại
 • expand
 • grow

Ngoại động từ[sửa]

shrink ngoại động từ /ˈʃɻɪɳk/

 1. Làm teo (vải...); thu nhỏ, thực hiện nhỏ bé (gọn) lại.

Chia động từ[sửa]

Xem thêm: strengthening là gì

Bảng phân tách động kể từ của shrink

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to shrink
Phân kể từ hiện nay tại shrinking
Phân kể từ quá khứ shrunk
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shrink shrink hoặc shrank¹ shrinks hoặc shrank¹ shrink shrink shrink
Quá khứ shrank shrank hoặc shrankst¹ shrank shrank shrank shrank
Tương lai will/shall² shrink will/shall shrink hoặc wilt/shalt¹ shrink will/shall shrink will/shall shrink will/shall shrink will/shall shrink
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại shrink shrink hoặc shrank¹ shrink shrink shrink shrink
Quá khứ shrank shrank shrank shrank shrank shrank
Tương lai were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink were to shrink hoặc should shrink
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại shrink let’s shrink shrink
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Trái nghĩa[sửa]

 • expand
 • grow

Danh từ[sửa]

shrink (số nhiều shrinks) /ˈʃɻɪɳk/

Xem thêm: make allowance for là gì

 1. (Thông tục) Thầy dung dịch căn bệnh ý thức, y sĩ căn bệnh tâm thần; căn nhà tri liệu.
 2. Sự thu hẹp.

Đồng nghĩa[sửa]

thầy dung dịch căn bệnh tinh nghịch thần
 • head-shrinker (thông tục)

Tham khảo[sửa]

 • "shrink". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)