singing nghĩa là gì

/´siηiη/

Thông dụng

Danh từ

Nghệ thuật của ca sĩ
to teach singing
dạy hát
singing lessons
những bài học kinh nghiệm hát
Sự hát, hành vi hát; giờ đồng hồ hát
I heard singing next door
tôi nghe nổi tiếng hát ở trong nhà mặt mày cạnh

Chuyên ngành

Đo lường & điều khiển

dao động liên tiếp ko ngóng muốn

Giải quí EN: A term for a continuous, unwanted oscillation in a system or component due to lớn excessive positive feedback. Giải quí VN: Một thuật ngữ cho 1 xê dịch liên tiếp ko mong ước nhập một khối hệ thống hoặc phần tử tự phản hồi tích vô cùng quá rộng.

Bạn đang xem: singing nghĩa là gì

singing margin
số dư của xê dịch liên tiếp ko ngóng muốn
singing point
điểm tạo ra xê dịch liên tiếp ko ngóng muốn

Điện tử & viễn thông

điểm rú
sự bùi nhùi dao động

Kỹ thuật cộng đồng

tiếng rít

Giải quí VN: Sự xê dịch tự động hóa ngoàiýy ham muốn ở âm tần tự hiện tượng kỳ lạ hồi tiếp tín hiệu năng lượng điện kể từ.

tác fake

Xem thêm: body shop là gì

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: remember là gì