skip là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈskɪp/

Danh từ[sửa]

skip /ˈskɪp/

Bạn đang xem: skip là gì

 1. (Thể dục, thể thao) Đội trưởng, thủ quân.
 2. Ông bầu.

Danh từ[sửa]

skip /ˈskɪp/

 1. Thùng lồng (để gửi người, dụng cụ tăng lên giảm xuống hầm mỏ).
 2. (Như) Skep.
 3. Sự nhảy nhót, sự nhảy cà tửng.
 4. Sự nhảy chão.
 5. Nhảy, vứt quãng.
  to skip from one subject to tát another — đang được chuyện nọ nhảy (rọ) lịch sự chuyện kia
  he skips as he reads — khi phát âm, anh ấy vứt quãng
 6. Nhảy lớp.
 7. (Từ lóng) Chuồn, lủi, lên đường tổn thất.

Ngoại động từ[sửa]

skip ngoại động từ /ˈskɪp/

Xem thêm: overflow là gì

 1. Nhảy, vứt, quên.
  to skip a passage — nhảy một đoạn
  to skip a form — nhảy một lớp
  to skip the descriptions — vứt ko phát âm những đoạn miêu tả, quên ko phát âm những đoạn tả

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "skip". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /skip/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
skip
/skip/
skip
/skip/

skip /skip/

Xem thêm: screw up là gì

 1. (Kỹ thuật) Xe kíp; thùng kíp.

Tham khảo[sửa]

 • "skip". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)