snake là gì

/sneik/

Chuyên ngành

Y học

con rắn

Điện

khúc thừng teo dãn

Giải quí VN: Daây giãn nở được dùng để làm đẩy hoặc kéo những thừng năng lượng điện qua quýt ống thừng, vách ngăn hoặc những địa điểm ko với được.

Kỹ thuật công cộng

phôi hình con cái rắn
uốn lượn

Kinh tế

con rắn chi phí tệ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
sinuate , undulate , coil , corkscrew , curl , entwine , meander , spiral , twine , twist , weave , wreathe , creep , slide , worm , glide , lurk , mouse , prowl , pussyfoot , skulk , slink , slip , steal

Bạn đang xem: snake là gì

Xem thêm: screw up là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ