special là gì

/'speʃəl/

Thông dụng

Tính từ

Đặc biệt, riêng rẽ biệt
word used in a special sense
từ người sử dụng theo gót nghĩa đặc biệt
special price
giá đặc biệt
to appoint special agents
cử đặc phái viên
to receive special instructions
nhận những thông tư đặc biệt
special edition
đợt tạo ra đặc biệt
Riêng, dành riêng riêng
a special occasion
một tình huống đặc biệt
a special train
một chuyến tàu nói riêng (cho sản phẩm dễ dàng bể..)
Đặc biệt, hiếm hoi về con số (mức chừng, phẩm hóa học..)
take special care of it
hãy che chở đặc biệt quan trọng loại đó

Danh từ

Sự khiếu nại đặc biệt
an all night television special on the election
một buổi truyền hình đặc biệt quan trọng xuyên suốt tối về cuộc bầu cử
Cảnh sát đặc biệt
Chuyến xe pháo lửa đặc biệt
Cuộc thi đua đặc biệt
Số báo tạo ra đặc biệt
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) giá chỉ đặc biệt quan trọng (để lăng xê, ưu đãi..)

Chuyên ngành

Toán & tin

đặc biệt

Xây dựng

Rủi ro đặc biệt

Cơ - Điện tử

(adj) đặc biệt quan trọng, chuyên nghiệp dùng

Kỹ thuật công cộng

đặc biệt
block special file
tập tin cẩn đặc biệt quan trọng của khối
Central Office Located Special Services Access System (GDC) (COLOSSAS)
hệ thống truy nhập nhiều cty đặc biệt quan trọng bịa đặt bên trên tổng đài trung tâm
character special file
tệp ký tự động đặc biệt
Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ Special Service Center (CIMAP/SCC)
hỗ trợ lắp ráp và bảo trì mạch hoàn toàn gói/trung tâm cty đặc biệt
freight special category
hàng hóa loại đặc biệt
funds for special purposes
vốn mang lại những đòi hỏi đặc biệt
International Special Committee on Radio Interface (ISCRI)
ủy ban đặc biệt quan trọng quốc tế về hình mẫu vô tuyến
non-special group
nhóm ko đặc biệt
paste special
dán đặc biệt
paste special
phết dán đặc biệt
People with Special Needs (PSN)
người với những yêu cầu đặc biệt
Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
nhóm xã hội nghĩa vụ và quyền lợi đặc biệt quan trọng về links những bộ phận nước ngoài vi
Risks, Special
rủi ro đặc biệt
SEG (specialeffects generator)
bộ tạo ra những cảm giác đặc biệt
select special
lựa đặc biệt
Send Special -Information Tone Signal (SST)
gửi âm báo vấn đề đặc biệt
special account
quỹ đặc biệt
special actions
tác động đặc biệt
special authority
quyền đặc biệt
special body
khung xe pháo đặc biệt
special case
trường phù hợp đặc biệt
special character
kí tự động đặc biệt
special character
ký tự động đặc biệt
special characters
các ký tự động đặc biệt
special characters
ký tự động đặc biệt
special code
mã đặc biệt
Special Common Carrier (SCC)
Hãng Smartphone công nằm trong đặc biệt quan trọng - Tên gọi cũ của IXC (Công ty liên tổng đài) ko cần của AT & T
special conditions
các ĐK đặc biệt
special congruence
đoàn đặc biệt
special customer
khách sản phẩm đặc biệt
special delivery
phân phối đặc biệt
special drawing right
quyền bảo đảm đặc biệt
special drawing rights
quyền rút chi phí đặc biệt
special edition
sự chỉnh sửa đặc biệt
special education unit
trường dạy dỗ đặc biệt
special effects
kỹ xảo đặc biệt
special effects
hiệu ứng đặc biệt
special effects bus
đường chủ yếu kỹ xảo đặc biệt
special effects generator
máy tạo ra kỹ xảo đặc biệt
special effects generator (SEG)
bộ tạo ra những cảm giác đặc biệt
special effects generator (SEG)
chương trình tạo ra cảm giác đặc biệt
special equipment
thiết bị đặc biệt
special facilities
khả năng đặc biệt
special feature
tính hóa học đặc biệt
special field
trường đặc biệt
special file
tập tin cẩn đặc biệt
special form
ván khuôn đặc biệt
special function
hàm đặc biệt
Special Fund for Technical Cooperation
quỹ đặc biệt quan trọng liên minh kỹ thuật
special group
nhóm đặc biệt
Special Group on Functional standardization (SGFS)
nhóm phân tích đặc biệt quan trọng về tiêu xài chuẩn chỉnh hóa chức năng
Special Group on international standardized profiles (SGISP)
Nhóm đặc biệt quan trọng về những Profile tiêu xài chuẩn chỉnh hóa quốc tế
special hazards insurance
bảo hiểm khủng hoảng rủi ro đặc biệt
special hospital
bệnh viện đặc biệt
special industrial building
nhà công nghiệp đặc biệt
special integral
tích phân đặc biệt
Special interest group (SIG)
nhóm quyền lợi đặc biệt
special interest group-SIG
nhóm quan hoài đặc biệt quan trọng (SIG)
Special investigation test schedule (UK) (SITS)
Lịch trắc nghiệm vì thế khảo sát đặc biệt quan trọng (Anh)
special issue
số đặc biệt
special leave
nghỉ quy tắc đặc biệt
special leave without pay
nghỉ quy tắc đặc biệt quan trọng ko trả lương
special library
thư viện đặc biệt
special linear complex
mở tuyến tính đặc biệt
special load
tải trọng đặc biệt
special mathematics
toán đặc biệt
Special Mobile Group (SMG)
nhóm vấn đề địa hình đặc biệt
Special Mobile Group and the Pan-European Cellular Digital System
Nhóm đặc biệt quan trọng về địa hình và Hệ thống mạng tế bào số toàn châu Âu)
special names entry
mục nhập những thương hiệu đặc biệt
special names entry
mục thương hiệu đặc biệt
special nut
đai ốc đặc biệt quan trọng (thiết bị gia công hóa học dẻo)
special oil
dầu đặc biệt
special overtime
giờ phụ trội đặc biệt
special painting
sơn đặc biệt
special projective group
nhóm xạ hình họa đặc biệt
Special Purpose Register (SPR)
bộ ghi với mục tiêu đặc biệt
special refractory product
sản phẩm Chịu lửa đặc biệt
special register
đăng kí đặc biệt
special register
thanh ghi đặc biệt
Special Risks
rủi ro đặc biệt
special road
đường đặc biệt
special rubber lining
lớp lót cao su thiên nhiên đặc biệt
special school
trường đặc biệt
special service
dịch vụ đặc biệt
special service agreement
hợp đồng cty đặc biệt
Special Services Center (SSC)
trung tâm cty đặc biệt
special software
phần mượt đặc biệt
special support
vì đặc biệt
special test
thử nghiệm đặc biệt
special test signal
tín hiệu demo đặc biệt
special turnout
ghi rẽ đặc biệt
special types of construction
các loại dự án công trình đặc biệt
special user
người dùng đặc biệt
special variable
biến đặc biệt
special work
công tác đặc biệt
Special Working Group (SWG)
nhóm công tác làm việc đặc biệt
special world interval
khoảng thể giới đặc biệt
special-character word
từ kí tự động đặc biệt
special-names
tên đặc biệt
special-purpose
công cụ đặc biệt
Very special quality (VSQ)
chất lượng đặc biệt quan trọng (VSQ)
riêng
roof intended (forspecial practical purposes)
mái dùng được (vào mục tiêu riêng)
Special Assistance for Project Formation (SAPF)
hỗ trợ giành riêng rẽ mang lại việc thiết lập dự án
Special Assistance for Project Implementation (SAPI)
hỗ trợ giành riêng rẽ mang lại việc triển khai dự án
special effect generator
bộ sinh cảm giác riêng
special function unit
đơn vị hàm riêng
special note
ghi chú riêng
special process
phương pháp riêng

Kinh tế

đặc biệt
agent special fare notice (ARC-129)
thông báo đặc biệt quan trọng về giá chỉ cước của đại lý
goods exported under special licence
hàng xuất khẩu theo gót giấy tờ quy tắc đặc biệt
holdings on special drawing rights
số sở hữu quyền rút chi phí đặc biệt
reserve for special purpose
quỹ đặc biệt
sale at special price
bán giá chỉ đặc biệt
saturday night special
đặc biệt tối ngày loại bảy
special account
tài khoản đặc biệt
special arbitrage account
tài khoản acít đặc biêt
special assessment
sự tính thuế đặc biệt
special assets
tài sản đặc biệt
special assistance
viện trợ đặc biệt
special bargain day
ngày phân phối rẻ mạt đặc biệt
special basement
sự tính thuế đặc biệt quan trọng, mức giá thuế đặc biệt
special bid
chào giá chỉ mua sắm đặc biệt
special bond account
tài khoản trái khoán đặc biệt
special bonus
tiền thông thường đặc biệt
special bonus
tiền thưởng đặc biệt
special budget
ngân sách đặc biệt
special buyer
người môi giới ưu tiên đặc biệt
special buyer
người mua sắm đặc biệt
special cargo
hàng chở đặc biệt
special cash account
tài khoản chi phí mặt mũi đặc biệt
special charges
chi phí đặc biệt
special clause
điều khoản đặc biệt
special clearance
sự thanh lý bù trừ phiếu khoán đặc biệt
special clearing
thanh toán đặc biệt
special column journal
điều khoản đặc biệt
special column journal
sổ nhật ký với cột đặc biệt
Special Commissioners of Income Tax
ủy ban điều đặc biệt Thuế thu nhập
special consumption tax
thuế dung nạp đặc biệt
special container
công-ten-nơ loại đặc biệt
special credit fund
quỹ tín dụng thanh toán đặc biệt
special crossing
gạch chéo cánh đặc biệt
special crossing (ofa cheque)
sự gạch ốp chéo cánh đặc biệt quan trọng (tấm chi phiếu)
special current account
tài khoản vãng lai đặc biệt
special damages
sự bồi thông thường đặc biệt
special damages
tiền tu dưỡng (thiệt hại) đặc biệt
special damages
tiền bồi thông thường (thiệt hại) đặc biệt
special damages
tiền bồi thông thường đặc biệt
special delivery
chuyển phân phát đặc biệt
special deposits
tiền ký gửi đặc biệt
special development areas
những chống cần thiết cải cách và phát triển đặc biệt
special direct expenses
chi phí loại gián tiếp đặc biệt
special discount
chiết khấu đặc biệt
special discount sale
bán hạn chế giá chỉ đặc biệt
special dividend
cổ tức đặc biệt
special drawing rights
quyền vay mượn đặc biệt
special drawing rights
quyền vay mượn đặc biệt quan trọng (của tổ chức triển khai Quỹ Tiền tệ Quốc tế)
special drawing rights
quyền (rút) chi phí đặc biệt
special drawing rights
quyền rút chi phí đặc biệt
special fund
quỹ đặc biệt
special grade
hạng đặc biệt
special imports
nhập khẩu đặc biệt
special income tax
thuế thu nhập đặc biệt
special interest account
tài khoản lãi đặc biệt
special issue
số đặc biệt quan trọng (tạp chí)
special issues
phát hành đặc biệt quan trọng (công trái)
special issues
phát hành đặc biệt quan trọng công trái
special journal
sổ nhật ký loại đặc biệt
special journal
sổ nhật ký chi thu đặc biệt
special leave
phép nghỉ ngơi đặc biệt
special leave with full pay
phép nghỉ ngơi đặc biệt quan trọng thừa hưởng lương bổng giàn giụa đủ
special leave with partial pay
phép nghỉ ngơi đặc biệt quan trọng chỉ phía 1 phần lương
special leave without pay
phép nghỉ ngơi đặc biệt quan trọng ko trả lương
special license
giấy quy tắc đặc biệt
special lien
quyền lưu lưu giữ đặc biệt quan trọng (vật thế nợ)
special lien
quyền tàng trữ đặc biệt quan trọng (vật thế nợ)
special loss
tổn thất đặc biệt
special manager
người vận hành đặc biệt
special method of computing
phương pháp tính khấu hao đặc biệt
special miscellaneous account
tài khoản lếu phù hợp đặc biệt
special mission assignment
sự chỉ định đặc biệt quan trọng nhập phái đoàn
special monopoly
độc quyền đặc biệt quan trọng (có tăng đặc quyền)
special negotiable instrument
chứng kể từ lưu thông đặc biệt
special non-pensionable post allowance
trợ cấp cho công tác đặc biệt quan trọng ko tính hưu bổng
special offer
giá kính chào đặc biệt quan trọng (giá kính chào hạn chế giá đựng bán tốt hàng)
special offering
sự kính chào giá chỉ đặc biệt quan trọng (chứng khoán)
special order
đơn đặt mua đặc biệt
special partner
hội viên đặc biệt
special permission
sự được chấp nhận đặc biệt
special permit
giấy được chấp nhận đặc biệt
special position
vị trí đặc biệt quan trọng (trên mạng quảng cáo)
special position
vị trí đặc biệt quan trọng (trên trang quảng cáo)
special post allowance
trợ cấp cho công tác đặc biệt
special power
sự quyền uy đặc biệt
special power
sự ủy quyền đặc biệt
special preference
sự ưu đãi đặc biệt
special price
giá đặc biệt
special privilege
quyền đặc ưu đặc biệt
special procurement
đặt sản phẩm đặc biệt
special procurement
thu mua sắm đặc biệt
special purpose auditor's report
báo cáo với mục tiêu đặc biệt quan trọng của truy thuế kiểm toán viên
special purpose financial statement
báo cáo tài chủ yếu vì như thế mục tiêu đặc biệt
special quota
hạn ngạch đặc biệt
special rate
bảng giá chỉ đặc biệt
special rate
biểu thuế, thuế suất đặc biệt
special rate
giá vận chuyển đặc biệt
special reserve
dự trữ đặc biệt
special reserve account
tài khoản dự trữ đặc biệt
special reserve fund
quỹ dự trữ đặc biệt
special resolution
nghị quyết đặc biệt
special resolution
nghị quyết đặc biệt quan trọng (của công ty)
special revenue agreement
thỏa ước đáp ứng đặc biệt
special revenue fund
quỹ thu nhập đặc biệt
special sale
đặc biệt (với giá cực rẻ mang lại đối tượng người tiêu dùng đặc biệt)
special service agreement
thỏa ước đáp ứng đặc biệt
special settlement
sự quyết toán đặc biệt
special situation
hoàn cảnh đặc biệt
special situation
tình hình đặc biệt
special stocks
hàng trữ đặc biệt
special stowage
sự xếp sản phẩm đặc biệt quan trọng (đối với loại sản phẩm nguy nan hiểm)
special stowage
sự xếp sản phẩm & hàng hóa đặc biệt quan trọng (đối với loại sản phẩm nguy nan hiểm)
special summer sale
đại hạ giá chỉ đặc biệt quan trọng so với mùa hè
special survey
giám toan đặc biệt quan trọng (tàu biển)
special tariff concession
sự hạn chế thuế quan liêu đặc biệt
special tax
thuế (doanh nghiệp) đặc biệt
special tax reduction
sự hạn chế thuế đặc biệt
special taxation measures
các giải pháp hạn chế miễn thuế đặc biệt
special unit of account
đơn vị ghi buột đặc biệt
supplementary special deposits
tồn khoản đặc biệt quan trọng bửa sung
Tax Exempt Special Saving Account
tài khoản tiết kiệm ngân sách đặc biệt quan trọng miễn thu
Tax exempt special savings account
Trương mục tiết kiệm ngân sách đặc biệt quan trọng miễn thuế (Anh)
đặc biệt, đặc cấp
đặc cấp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
appropriate , best , certain , characteristic , chief , choice , defined , definite , designated , determinate , different , earmarked , especial , exceptional , exclusive , express , extraordinary , festive , first , gala , individual , limited , main , major , marked , memorable , momentous , out of the ordinary , particular , peculiar , personal , primary , proper , rare , red-letter * , reserved , restricted , select , mix , significant , smashing , sole , specialized , specific , uncommon , unique , unreal * , unusual , additional , dear , distinct , distinctive , distinguished , extra , extravaganza , favorite , important , notable , noteworthy , privileged , remarkable

Từ ngược nghĩa