stall là gì

/stɔ:l/

Thông dụng

Danh từ

Chuồng (ngựa, trâu bò); ngăn chuồng
Ngăn (hầm mỏ than)
Quầy, bàn bày hàng
Quán bán sản phẩm, sạp cung cấp hàng
( số nhiều) phần của rạp hát ngay sát Sảnh khấu nhất; sản phẩm ghế ngay sát Sảnh khấu nhất
two seats in the stalls
hai ghế ở sản phẩm bên trên cùng
Phòng nhỏ, chống nhỏ ( (thường) cho 1 người)
stalls for changing in at the swimming-pool
các chống thay cho ăn mặc quần áo ở bể bơi
Gian triển lãm
(tôn giáo) ghế ngồi hát kinh (trong căn nhà thờ)
Chức vị giáo sĩ
(hàng không) hiện tượng chòng chành (vì vận tốc rời của dòng sản phẩm bay)
Sự bị tiêu diệt máy

Ngoại động từ

Nhốt, lưu giữ (súc vật) vô chuồng (nhất là nhằm vỗ béo)
Ngăn (chuồng) trở nên nhiều ngăn
Làm mang đến (động cơ) bị tiêu diệt máy, ngừng chạy (người lái xe)
learner drivers often stall (their cars)
những các bạn lái thông thường thực hiện xe cộ bị tiêu diệt máy

Nội động từ

Bị nhốt vô ngăn chuồng
Sa lầy lội (trong bùn, tuyết) (ngựa, xe cộ bò)
Ngừng chạy, bị tiêu diệt máy (ô tô, máy móc)
(hàng không) chòng chành; rơi rụng tinh chỉnh và điều khiển và chính thức rơi (vì máy cất cánh rơi rụng tốc độ)

Danh từ

Cò bùi nhùi kẻ cắp (tên kẻ cắp thường xuyên thực hiện lạc phía quý khách khiến cho đồng bọn đánh tráo hoặc chạy trốn)
Đòn phép tắc xí gạt, mẹo lảnh tránh

Nội động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rời, né, đánh trống lảng, nói lảng, trì dừng (trong Lúc rằng chuyện)

Ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngăn ngừa, ngăn trở; trì hoãn
( (thường) + off) người sử dụng mẹo lảng rời nhằm trì dừng, người sử dụng mẹo lảng rời nhằm bay ngoài...
he could no longer stall off his creditors
hắn ko thể người sử dụng mẹo lảng rời nhằm bay ngoài những căn nhà nợ được nữa

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

trạng thái thất tốc (máy nén, mô tơ tuabin)

Hóa học tập & vật liệu

ngăn (hầm than)

Ô tô

chết máy

Giải quí VN: Là sự tạm dừng bất thần của mô tơ Lúc xe cộ đang được hoạt động.

Bạn đang xem: stall là gì

chết máy (ô tô)
làm sụt tốc (động cơ)
sự bị tiêu diệt (động cơ)
tắt cưỡng

Xây dựng

bệ sửa chữa
nơi ngồi của giàn nhạc (trong căn nhà hát)

Kỹ thuật cộng đồng

chuồng xúc vật
ngưng chạy
ngưng chạy, tắt
làm chậm
luồng
giảm tốc
quán nhỏ
sụt tốc
tắt

Kinh tế

bàn bày hàng
chuồng (ngựa, trâu, bò)
cửa sản phẩm nhỏ
gian sản phẩm (hội chợ, triển lãm...)
gian sản phẩm (hội trợ, triển lãm...)
gian triển lãm
phản bày sản phẩm (ở chợ)
quầy
stall-holder
người căn nhà quầy (trong chợ)
quầy cung cấp hàng
sạp hàng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
arrest , avoid the issue , beat around the bush , brake , kiểm tra , die , drag one’s feet , equivocate , fence , filibuster , halt , hamper , hedge , hinder , hold off , interrupt , not move , play for time , postpone , prevaricate , put off , quibble , shut down , slow , slow down , stand , stand off , stand still , stay , still , stonewall * , stop , suspend , take one’s time , tarry , temporize , belay , cease , discontinue , surcease , leave off , quit , detain , huyệt up , hold up , lag , retard , phối back , bin , block , booth , compartment , cubicle , delay , hesitate , impede , manger , obstruct , pew , procrastinate , seat , stable , stonewall

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: overflow là gì