sth là gì

"So... that", "too adj to lớn vì thế sth"... là những cấu hình nên biết với quý khách học tập giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: sth là gì

Để hoàn toàn có thể mạnh mẽ và tự tin rộng lớn nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh, chúng ta nên "thủ sẵn" một vài ba cấu hình phổ biến.

1. Find(s) it + adj + to lớn vì thế sth (Cảm thấy thế nào là Lúc thực hiện gì)

Lưu ý:

+ "adj" là ghi chép tắt của tính kể từ (adjective) như "difficult" (khó), "impossible" (không thể), "hard" (khó, demo thách), "interesting" (hào hứng, thú vị)...

+ Động kể từ "find" tăng hậu tố "s" hay là không tùy thuộc vào công ty ngữ đứng trước nó (he/she + finds, we/I/they + find);

+ Sth là ghi chép tắt của "something" (cái gì đó).

Ví dụ:

- I find it very difficult to lớn speak English confidently (Tôi cảm nhận thấy rất rất khó khăn rằng giờ đồng hồ Anh một cơ hội tự động tin).

- We find it impossible to lớn win this battle (Chúng tôi cảm nhận thấy ko thể thắng được trận đánh này).

- She finds it interesting to lớn read that book (Cô ấy cảm nhận thấy thú vị Lúc phát âm cuốn sách đó).

- He finds it hard to lớn communicate with his new colleagues (Anh tớ cảm nhận thấy khó khăn hoàn toàn có thể tiếp xúc với những người cùng cơ quan mới).

2. Prefer(s) sth to lớn sth hoặc prefer(s) doing sth to lớn doing sth (Thích vật gì rộng lớn kiểu gì)

- I prefer working from trang chủ to lớn working at the office (Tôi quí thao tác làm việc trong nhà rộng lớn là ở văn phòng).

- Anna prefers cooking to lớn cleaning (Anna quí nấu bếp rộng lớn dọn dẹp).

- They prefer football to lớn basketball (Họ quí đá bóng rộng lớn bóng rổ).

3. Used to lớn vì thế sth (Ai này đã thông thường thực hiện gì)

Bạn sử dụng cấu hình này nhằm trình diễn mô tả ai này thường làm những gì như 1 thói thân quen nhập vượt lên trên khứ và lúc này ko thực hiện thế nữa.

- My dad used to lớn smoke before I was born (Bố tôi từng hút thuốc lá trước lúc tôi được sinh ra).

- When I was a child, I used to lớn play football with my classmates (Khi còn nhỏ, tôi thông thường đá bóng với chúng ta nằm trong lớp).

- She used to lớn visit this bookstore when she was a university student (Cô ấy thông thường cho tới hiệu sách này lúc còn là SV đại học).

Hoàng Ngọc Quỳnh, 8.5 IELTS Speaking, hiện nay sinh sống và học tập TS theo dõi học tập bổng toàn phần bên trên Đại học tập Lancaster, Vương quốc Anh. Ảnh:Nhân vật cung cấp

Hoàng Ngọc Quỳnh, 8.5 IELTS Speaking, hiện nay sinh sống và học tập TS theo dõi học tập bổng toàn phần bên trên Đại học tập Lancaster, Vương quốc Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

4. Be used to lớn doing sth hoặc Get used to lớn doing sth (Ai này đã thân quen thực hiện gì)

- She’s used to lớn getting up early (Cô ấy vẫn thân quen với việc dậy sớm nhập buổi sáng).

- I’m used to lớn studying at the library (Tôi vẫn thân quen với việc học tập ở thư viện).

- We’re used to lớn going to lớn church every Sunday (Chúng tôi vẫn thân quen với việc tiếp cận nhà thời thánh từng Chủ nhật).

Xem thêm: take for là gì

- They got used to lớn having meetings every morning (Họ vẫn thân quen với việc họp hành từng buổi sáng).

- He got used to lớn driving to lớn work (Anh tớ vẫn thân quen với việc tài xế chuồn làm).

5. Stop someone from doing sth (Ngăn cản ai cơ thực hiện gì)

- The rain stops us from playing football (Cơn mưa ngăn chặn công ty chúng tôi đùa bóng đá).

- He tried to lớn stop bu from getting married (Anh ấy vẫn cố ngăn chặn tôi kết hôn).

- Lily’s mother stopped her from going to lớn the các buổi tiệc nhỏ last night (Mẹ của Lily vẫn ngăn chặn cô cho tới buổi tiệc tối qua).

6. Advise someone to lớn vì thế sth (Khuyên ai cơ thực hiện gì)

- My doctor advised bu to lớn vì thế exercise every day (Bác sĩ răn dạy tôi nên tập luyện thể thao mặt hàng ngày).

- I advised Leo to lớn study hard (Tôi răn dạy Leo nên học hành siêng chỉ).

- She advised us to lớn go to lớn the hospital as soon as possible (Cô ấy răn dạy công ty chúng tôi nên cho tới cơ sở y tế nhanh nhất sở hữu thể).

7. Spend time/ money on sth/ doing sth (Dành chi phí hoặc thời hạn nhập việc gì)

- I spend 5 hours on learning English every day (Tôi dành riêng 5 giờ đồng hồ nhằm học tập giờ đồng hồ Anh từng ngày).

- Erica spends a lot of money on shopping (Erica chi thật nhiều chi phí để sở hữ sắm).

- We spent the whole afternoon discussing that issue (Chúng tôi dành riêng cả chiều tối bàn luận yếu tố đó).

8. So... that... (Quá... cho tới nỗi tuy nhiên...)

- This book is ví expensive that I can not buy it (Quyển sách này giắt cho tới nỗi tôi ko thể mua sắm được).

- She is ví stingy that no one wants to lớn huyệt out with her (Cô tớ vượt lên trên tằn tiện cho tới nấc không một ai mong muốn đùa với cô ta).

- He speaks ví fast that we can not understand (Anh ấy rằng thời gian nhanh cho tới nỗi công ty chúng tôi ko thể hiểu được).

9. Too adj to lớn vì thế sth (Quá... nhằm thực hiện gì)

- She is too young to lớn get married (Cô ấy còn vượt lên trên trẻ con nhằm kết hôn).

- I am too exhausted to lớn vì thế anything (Tôi vượt lên trên kiệt mức độ nhằm thực hiện bất kể việc gì).

- We are too old to lớn play this kind of game (Chúng tớ vượt lên trên già nua xong để tuy nhiên đùa trò đùa này).

10. Enough (for someone) to lớn vì thế sth (Đủ nhằm thực hiện gì)

- She is old enough to lớn get married (Cô ấy vẫn đầy đủ tuổi hạc nhằm kết hôn).

- The weather is nice enough for us to lớn go out (Thời tiết đầy đủ đẹp mắt nhằm công ty chúng tôi rời khỏi ngoài).

- This essay is good enough to lớn get a high mark (Bài luận này đầy đủ chất lượng tốt và để được điểm cao).

Hoàng Ngọc Quỳnh

Xem thêm: screw up là gì