straight là gì

/streɪt/

Thông dụng

Tính từ

Thẳng, ko cong
straight line
đường thẳng
straight hair
tóc trực tiếp, tóc ko quăn
straight as a post
thẳng như cái cột
Thẳng thắn, chân thực, ngay thẳng (về người, hành động của anh ấy tao..)
straight speaking
nói thẳng
to be perfectly straight in one's dealings
rất chân thực trong công việc đối xử
straight answer
trả lời nói trực tiếp thắn, vấn đáp chân thật
Chân thật; ko sửa thay đổi, ko phức tạp
tell a straight story
kể một mẩu truyện chân thật
Thuộc loại thường thì (về một vở kịch, phong thái (sân khấu))
a straight actor
một trình diễn viên bình thường
Liền một mạch; nối tiếp nhau liên tục
Gọn gàng; ngăn nắp; đích đắn
Ngay ngắn; phẳng phiu, trực tiếp đứng
to put things straight
sắp xếp mọi thứ mang lại tức thì ngắn
to put a room straight
xếp 1 căn chống mang lại ngăn nắp loại tự

Phó từ

Không cong, không tồn tại góc; thẳng; trực tiếp
to go straight
đi thẳng
he came straight from home
anh ấy lên đường trực tiếp kể từ căn nhà cho tới đây
Bằng tuyến phố thẳng; ko trì đình, ko vì thế dự
she went straight from school lớn university
cô tao học tập trực tiếp kể từ ngôi trường trung học tập lên đại học
Trung thực và trở thành thật; một cơ hội trực tiếp thắn
I told it him straight out
tôi thưa trực tiếp với anh tao về yếu tố đó
Đúng, đích đắn, chủ yếu xác
to see straight
nhìn đúng
to shoot straight
bắn trúng
(từ cổ,nghĩa cổ) tức thì lập tức

Danh từ

Sự thẳng
to be out of the straight
không trực tiếp, cong
Chỗ trực tiếp, đoạn trực tiếp, phần trực tiếp (nhất là phần ở đầu cuối của một vòng đua hoặc một tuyến phố đua ngựa)
(đánh bài) xuyên suốt (một cỗ năm con cái thường xuyên, nhập bài xích xì, pôcơ)

Cấu trúc kể từ

a straight race
cuộc đua hào hứng
a straight tip
lời truyền tai nước kể từ mối cung cấp tin tưởng uy tín (đua ngựa)
a whisky straight
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu uytky ko pha
lớn vote the straight ticket
bỏ phiếu mang lại list ứng viên đảng mình
straight away
ngay tức khắc, ko đủng đỉnh trễ
straight off
không vì thế dự
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) straight away
straight from the shoulder
thẳng thừng (về phê bình..)
straight out
không vì thế dự; trực tiếp thắn
straight up
thành thật; thiệt sự (dùng nhập thắc mắc và câu trả lời)

Chuyên ngành

Xây dựng

thẳng

Cơ - Điện tử

(adj) trực tiếp, thuần

Cơ khí & công trình

không tách ren
không tách ren (lỗ)
không loãng

Toán & tin tưởng

thẳng trực tiếp

Kỹ thuật công cộng

bằng phẳng
hình trụ
ngang bằng
đặc
đường thẳng
divergent straight line
đường trực tiếp phân kỳ
envelope of an one-parameter family of straight lines
bao hình của mình một thông số của đàng thẳng
envelope of an one-parameter family of straight lines
hình bao của mình một thông số của những đàng thẳng
family of straight lines
họ đàng thẳng
gradient of a straight line
độ dốc của một đàng thẳng
intercept size of the equation of a straight line
phương trình đường thẳng liền mạch theo gót đoạn chắn
slope of a straight line
độ dốc của đàng thẳng
slope of a straight line
hệ số góc của đàng thẳng
straight line capacitance
điện dung đàng thẳng
straight line code
mã đàng thẳng
straight line coding
sự mã hóa đàng thẳng
straight line depreciation
khấu hao theo gót đàng thẳng
straight line theory
lý thuyết đàng thẳng
nhãn
straight muscle of eyeball inferior
cơ trực tiếp bên dưới của nhãn cầu
straight muscle of eyeball lateral
cơ trực tiếp ngoài của nhãn cầu
nhẵn
straight muscle of eyeball inferior
cơ trực tiếp bên dưới của nhãn cầu
straight muscle of eyeball lateral
cơ trực tiếp ngoài của nhãn cầu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
beeline * , collinear , consecutive , continuous , direct , erect , even , horizontal , in a line , in a row , inflexible , in line , invariable , level , lượt thích an arrow , lineal , linear , near , nonstop , perpendicular , plumb , precipitous , rectilineal , rectilinear , right , running , sheer , short , smooth , solid , square , straightforward , successive , through , true , unbent , unbroken , uncurled , undeviating , undistorted , uninterrupted , unrelieved , unswerving , upright , vertical , aboveboard , accurate , authentic , bald , blunt , candid , categorical , decent , equitable , fair and square , forthright , frank , good , honorable , just , law-abiding , moral , outright , plain , point-blank * , reliable , respectable , summary , trustworthy , unqualified , arranged , correct , exact , in order , neat , organized , put lớn rights , shipshape * , sorted , tidy , concentrated , out-and-out * , pure , strong , thoroughgoing , unadulterated , undiluted , unmodified , bourgeois , buttoned-down * , conservative , orthodox , traditional , flat , flush , planar , plane , downright , honest , ingenuous , man-to-man , open , plainspoken , straight-out , unreserved , button-down , conformist , establishmentarian , full-strength , unblended , unmixed , (slang) unmixed , arrowlike , clear , sagittal
adverb
as the crow flies * , at once , away , dead * , direct , due , exactly , first off , forthwith , in direct line , instanter , instantly , lineally , now , point-blank * , right , right away , straightaway , straightforwardly , straightly , undeviatingly , candidly , frankly , in plain english , no holds barred , no punches , dead , bang , fair , flush , just , precisely , smack , square , squarely , aboveboard , accurate , aligned , beeline , blunt , candid , consecutive , continuous , continuously , conventional , correct , directly , erect , even , factual , frank , honest , honestly , honorably , immediately , level , linear , methodical , neat , nonstop , orderly , plain , reliable , rigid , sagittal , sequence , sound , successive , tidy , traditional , truthful , unbent , unbroken , undeviating , undiluted , uninterrupted , unmixed , unqualified , upright

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
curved , indirect , twisted , corrupt , dishonest , unfair , unjust , disordered , disorderly , disorganized , diluted , mixed , different , unconventional , untraditional , circuitous. crooked , crooked , devious , oblique