strain là gì

/strein/

Thông dụng

Danh từ

Sự căng, sự căng thẳng; hiện trạng căng, hiện trạng căng thẳng
the rope broke under the strain
dây thừng đứt vì như thế căng quá
to be a great strain on someone's attention
là một sự căng thẳng mệt mỏi rộng lớn so với sự để ý của ai
to suffer from strain
mệt vì như thế thao tác làm việc căng
(kỹ thuật) mức độ căng
Giọng, điệu nói
to speak in an angry strain
nói giọng giẫn dữ dữ
(âm nhạc) ( (thường) số nhiều) nhạc điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc
(thơ ca); (văn học) ( (thường) số nhiều) hứng
Khuynh phía, chiều hướng
there is a strain of weakness in him
ở anh tao đem khunh hướng nhu nhược
Dòng dõi (người); như là (súc vật)
to come of a good strain
là con cái loại con cháu giống

Ngoại động từ

Kéo căng (dây...); (nghĩa bóng) thực hiện căng thẳng
to strain one's ears (eyes)
vểnh tai (căng mắt)
Bắt thao tác làm việc quá mức độ, bắt thao tác làm việc căng quá, tận dụng quá mức
take care not to tướng strain your eyes
cẩn thận chớ nhằm đôi mắt thao tác làm việc căng quá
to strain somebody's loyalty
lợi dụng lòng trung thành với chủ của ai
Vi phạm (quyền hành), lấn quyền;
to strain one's powers
lạm quyền của mình
Ôm (người nào)
to strain someone to tướng one's bosom
ôm người nào
Lọc (lấy nước hoặc lấy cái); nhằm ráo nước
to strain off rice
để gạo ráo nước
(kỹ thuật) thực hiện cong, thực hiện méo

Nội động từ

Ráng mức độ, cố mức độ, gắng sức; nỗ lực một cơ hội ậm ạch, vác ì ạch
plants straining upwards to tướng the light
cây cố vượt qua ánh sáng
rowers strain at the oar
người chèo thuyền rời khỏi mức độ tập bơi cái chèo
Làm việc căng thẳng
to strain one's heart
bắt tim thao tác làm việc quá căng
( + at) căng rời khỏi, trực tiếp rời khỏi (dây); kéo căng
dog strains at the leash
chó kéo căng chão xích
Lọc qua quýt (nước)

Cấu trúc từ

to strain at a gnat
quá câu nệ, quá thận trọng
to strain every nerve
gắng mức độ, rời khỏi sức

hình thái từ

  • V-ing: Straining
  • V-ed: Strained

Chuyên ngành

Tâm lý

căng thẳng: thành phẩm của một quy trình bị stress. Vd: mệt rũ rời, làm cho đầu đau, gắt gắt...

Xây dựng

biến dạng

Cơ - Điện tử

Biến dạng, mức độ căng, ứngsuất, ứng lực, phỏng biến dị, (v) tạo ra biến dị, thực hiện căng

Biến dạng, mức độ căng, ứngsuất, ứng lực, phỏng biến dị, (v) tạo ra biến dị, thực hiện căng

Cơ khí & công trình

chịu tính năng (của lực)
sự mệt nhọc mỏi
sức căng (kim loại)
trạng thái chảy

Y học

căng

Kỹ thuật cộng đồng

biến dạng
alternate strain
biến dạng đan dấu
alternate strain
biến dạng thay đổi dấu
alternate strain
biến dạng thay cho đổi
alternating strain
sự biến dị thay đổi dấu
angle strain
sự biến dị góc
angular strain
biến dạng góc
angular strain
biến dạng xoắn
angular strain
sự biến dị xoắn
axial strain
biến dạng dọc
axial strain
biến dạng dọc trục
balanced strain condition
điều khiếu nại thăng bằng thay đổi dạng
bearing strain
sự biến dị dập
bearing strain
sự biến dị nghiền (nén)
beating strain
biến dạng dập
beating strain
biến dạng đập
bending strain
biến dạng uốn
bending strain
sự biến dị uốn
breaking strain
biến dạng đập phá hỏng
breaking strain
sự biến dị đập phá hủy
bucking strain
biến dạng bởi uốn nắn dọc
buckling strain
biến dạng bởi uốn nắn dọc
buckling strain
sự biến dị uốn nắn dọc
Cauchy-Green strain tensor
tenxơ biến dị Cauchy-Green
clastic strain energy in bending
năng lượng biến dị uốn
clastic strain energy in bending
năng lượng biến dị uốn nắn đàn hồi
compression strain
biến dạng nén
compression strain
sự biến dị nén
compressive strain
biến dạng nén
compressive strain
sự biến dị nén
condition of compatibility of strain components
điều khiếu nại nhập thay đổi dạng
contraction strain
sự biến dị nén
cooling strain
biến dạng bởi lạnh
creep strain
biến dạng bởi kể từ biến
creep strain
biến dạng kể từ biến
creep strain
sự biến dị khi rão
creep strain limit
giới hạn biến dị rão
crippling strain
sự biến dị uốn nắn gập
critical shear strain
biến dạng trượt cho tới hạn
cubic strain
biến dạng thể tích
dial strain indicator
cái đo thay đổi dạng
dilatational strain
biến dạng nở
directional strain tensor
tenxơ biến dị đem hướng
elastic strain
biến dạng đàn hồi
elastic strain
sự biến dị đàn hồi
elastic strain energy
năng lượng biến dị đàn hồi
elastic strain potential energy
thế năng biến dị đàn hồi
elastic strain range
miền biến dị đàn hồi
electrostrictive strain
biến dạng năng lượng điện giảo
eliminated strain
biến dạng giới hạn
ellipse of strain
elip thay đổi dạng
failure strain
biến dạng đập phá hoại
field-induced strain
biến dạng bởi năng lượng điện trường
finite strain
biến dạng hữu hạn
flexion strain
biến dạng uốn
flexural strain
biến dạng uốn
flexural strain
sự biến dị đập phá hoại
flexural strain
sự biến dị uốn
hardening strain
sự biến dị khi tôi
homogeneous strain
biến dạng đồng nhất
homogeneous strain
biến dạng thuần nhất
homogeneous strain
sự biến dị đồng nhất
immediate strain
biến dạng tức thời
inelastic strain
biến dạng phi đàn hồi
initial strain
biến dạng ban đầu
inner strain
sự biến dị mặt mày trong
internal strain
biến dạng mặt mày trong
internal strain
biến dạng trong
internal strain
sự biến dị mặt mày trong
invariants of strain
lượng không bao giờ thay đổi của thay đổi dạng
lateral strain
biến dạng bên
lateral strain
biến dạng hông
lateral strain
biến dạng ngang
lateral strain
biến dạng bên trên phương ngang
lateral strain
sự biến dị ngang
lateral unit strain
sự biến dị ngang tương đối
limiting strain
biến dạng giới hạn
linear strain
biến dạng theo hướng dài
linear strain
biến dạng tuyến tính
load strain curve
đường cong biến dị vận chuyển trọng
load strain diagram
biểu loại biến dị vận chuyển trọng
load-strain curve
đường cong vận chuyển trọng-biến dạng
load-strain diagram
đồ thị vận chuyển trọng-biến dạng
local buckling strain
biến dạng bởi oằn viên bộ
longitudinal strain
biến dạng dọc
longitudinal strain
biến dạng theo hướng dọc
longitudinal unit strain
sự biến dị dọc tương đối
major principal strain
sự biến dị chủ yếu rộng lớn nhất
martens strain gage
máy đo thay đổi dạng
martens strain gauge
máy đo thay đổi dạng
method of minimum strain energy
phương pháp tích điện biến dị nhỏ bé nhất
minor principal strain
biến dạng chủ yếu nhỏ nhất
one-dimensional strain
biến dạng một chiều
permanent strain
biến dạng thông thường xuyên
permanent strain
sự biến dị dư
permissible strain
biến dạng cho tới phép
plane strain
biến dạng phẳng
plane strain
sự biến dị phẳng
plastic strain
biến dạng dẻo
plastic strain
sự biến dị dẻo
potential energy of strain
thế năng thay đổi dạng
principal axis of strain
phương biến dị chính
principal strain
biến dạng chính
proportionality of stress to tướng strain
tính ứng suất tỷ trọng với thay đổi dạng
protrusion strain
biến dạng đẩy trồi (đất)
quartz strain gauge
máy đo biến dị thạch anh
quenching strain
sự biến dị khi tôi
radical strain
biến dạng bám theo tia
range of strain
phạm vi thay đổi dạng
rate of strain
tỷ lệ thay đổi dạng
recoverable (elastic) strain
sự biến dị đàn hồi
relative strain
biến dạng tương đối
residual strain
biến dạng dư
residual strain
sự biến dị dư
semiconductor strain gage
đường đo biến dị sử dụng buôn bán dẫn (Mỹ)
shear (ing) strain
biến dạng cắt
shear (ing) strain
biến dạng trượt
shear strain
biến dạng kháng cắt
shear strain
biến dạng trượt
shear strain
độ biến dị trượt
shear strain
sự biến dị trượt
shearing strain
biến dạng cắt
shearing strain
biến dạng kháng cắt
shearing strain
biến dạng sắt
shearing strain
biến dạng trượt
shearing strain
sự biến dị (cắt, trượt)
shearing strain
sự biến dị cắt
shearing strain
sự biến dị trượt
shrinkage strain
biến dạng bởi teo ngót
shrinkage strain
biến dạng ngót
shrinkage strain
sự biến dị lún
shrinkage strain of concrete
biến dạng bởi teo ngót bê tông
simple strain
biến dạng đơn giản
spherical strain tensor
tenxơ cầu thay đổi dạng
state of strain
trạng thái thay đổi dạng
static strain
biến dạng tĩnh
strain ageing
sự hóa già nua thay đổi dạng
strain aging
sự hóa già nua thay đổi dạng
strain amplitude
biên phỏng thay đổi dạng
strain analysis
phân tích thay đổi dạng
strain cap
khả năng biến dị (không bị đập phá hỏng)
strain capacity
khả năng biên dạng
strain components
thành phần thay đổi dạng
strain crack
vết nứt thay đổi dạng
strain cracking
sự nứt bởi thay đổi dạng
strain deviator
tenxơ nghiêng thay đổi dạng
strain diagram
biểu loại thay đổi dạng
strain due to tướng creep of concrete
biến dạng bởi kể từ thay đổi của bê tông
strain effect
hiệu ứng thay đổi dạng
strain ellipsoid
elipsoit thay đổi dạng
strain ellipsoid
elipxôit thay đổi dạng
strain energy
công thay đổi dạng
strain energy
năng lượng thay đổi dạng
strain energy
thế năng thay đổi dạng
strain energy equation
phương trình tích điện thay đổi dạng
strain energy method
phương pháp tích điện thay đổi dạng
strain figure
sơ loại thay đổi dạng
strain gage
dưỡng đo thay đổi dạng
strain gage
máy đo thay đổi dạng
strain gage
máy đo phỏng thay đổi dạng
strain gage bridge
cầu đo thay đổi dạng
strain gauge
biến dạng kế
strain gauge
đồng hồ nước đo thay đổi dạng
strain gauge
dưỡng đo thay đổi dạng
strain gauge
máy đo thay đổi dạng
strain gauge
tenxơmet (dụng cụ đo thay đổi dạng)
strain gauge bridge
cầu đo thay đổi dạng
strain insulator
bộ cơ hội năng lượng điện thay đổi dạng
strain joint
khe thay đổi dạng
strain limit
giới hạn thay đổi dạng
strain measurement
phép đo thay đổi dạng
strain modulus
môđun thay đổi dạng
strain of the fibre on the section
biến dạng của những thớ bên trên mặt mày cắt
strain quadratic
quađric thay đổi dạng
strain quadric
quadric thay đổi dạng
strain recorder
dụng cụ ghi thay đổi dạng
strain relaxation
sự chùng thay đổi dạng
strain rose
sơ loại thay đổi dạng
strain sensibility
độ nhạy cảm thay đổi dạng
strain surface
mặt thay đổi dạng
strain tension
tenxơ thay đổi dạng
strain tensor
tenxơ thay đổi dạng
strain wave
sóng thay đổi dạng
strain-energy function
hàm biến dị năng lượng
strain-optic coefficient
hệ số quang đãng thay đổi dạng
strain-optical coefficient
hệ số biến dị quang
strain-optical equation
phương trình biến dị quang
stress strain curve
đường ứng suất thay đổi dạng
stress strain relation
quan hệ ứng suất-biến dạng
stress-strain curve
biểu loại ứng suất-biến dạng
stress-strain curve
đường cong ứng suất-biến dạng
stress-strain diagram
giản loại ứng suất-biến dạng (đóng tàu)
stress-strain relation
hệ thức ứng suất-biến dạng
stretching strain
biến dạng kéo
stretching strain
sự biến dị kéo
tangential strain
biến dạng tiếp tuyến
temperature strain
biến dạng do nóng trong người độ
temperature strain
biến dạng nhiệt
temperature strain
biến dạng nhiệt độ độ
temperature strain
sự biến dị nhiệt
tensile strain
biến dạng kéo
tensile strain
sự biến dị căng
tensile strain
sự biến dị kéo
tension of strain
tenxơ thay đổi dạng
tension strain
biến dạng kéo
tensor of strain
tenxơ thay đổi dạng
tensor of strain rate
tenxơ vận tốc thay đổi dạng
thermal strain
biến dạng bởi nhiệt
thermal strain
biến dạng nhiệt
to undergo strain
bị thay đổi dạng
torsional strain
biến dạng xoắn
torsional strain
độ biến dị xoắn
torsional strain
sự biến dị xoắn
total strain
sự biến dị toàn phần
total strain energy
năng lượng biến dị toàn phần
transverse strain
biến dạng bên trên phương ngang
transverse strain
sự biến dị ngang
true strain
sự biến dị thực
twisting strain
biến dạng xoắn
twisting strain
độ biến dị xoắn
twisting strain
sự biến dị xoắn
ultimate allowable strain
sự biến dị (ở) số lượng giới hạn cho tới phép
ultimate strain
biến dạng giới hạn
ultimate strain
sự biến dị cho tới hạn
unit lateral strain
biến dạng ngang đơn vị
unit strain
biến dạng đơn vị
unit strain
biến dạng tỷ đối
virtual strain
biến dạng ảo
virtual strain
biến dạng khả dĩ
visco-elastic strain
biến dạng nhớt-đàn hồi
volume (tric) strain
biến dạng thể tích
volume strain
biến dạng thể tích
volume strain
sự biến dị khối
volumetric strain
biến dạng thể tích
volumetric strain energy
năng lượng biến dị thể tích
yield (-point) strain
biến dạng bên trên số lượng giới hạn chảy
biến hình
công
angular strain
công xoắn
bending strain
công uốn
bending strain
sức cong
compressive strain
công nén
contraction strain
công nén
load strain curve
đường cong biến dị vận chuyển trọng
load-strain curve
đường cong vận chuyển trọng-biến dạng
shearing strain
công cắt
shearing strain
công trượt
strain energy
công thay đổi dạng
stress-strain curve
đường cong ứng suất-biến dạng
stretching strain
công kéo
tensile strain
công kéo
test curve (strain-stress)
đường cong thực nghiệm
twisting strain
công xoắn
kéo căng
độ thay đổi dạng
dial strain indicator
cái đo thay đổi dạng
load strain diagram
biểu loại biến dị vận chuyển trọng
martens strain gage
máy đo thay đổi dạng
martens strain gauge
máy đo thay đổi dạng
quartz strain gauge
máy đo biến dị thạch anh
semiconductor strain gage
đường đo biến dị sử dụng buôn bán dẫn (Mỹ)
shear strain
độ biến dị trượt
strain amplitude
biên phỏng thay đổi dạng
strain diagram
biểu loại thay đổi dạng
strain figure
sơ loại thay đổi dạng
strain gage
dưỡng đo thay đổi dạng
strain gage
máy đo thay đổi dạng
strain gage
máy đo phỏng thay đổi dạng
strain gage bridge
cầu đo thay đổi dạng
strain gauge
đồng hồ nước đo thay đổi dạng
strain gauge
dưỡng đo thay đổi dạng
strain gauge
máy đo thay đổi dạng
strain gauge
tenxơmet (dụng cụ đo thay đổi dạng)
strain gauge bridge
cầu đo thay đổi dạng
strain measurement
phép đo thay đổi dạng
strain rose
sơ loại thay đổi dạng
tensor of strain rate
tenxơ vận tốc thay đổi dạng
torsional strain
độ biến dị xoắn
twisting strain
độ biến dị xoắn
độ căng
strain meter
dụng cụ đo phỏng căng
độ giãn
strain meter
tenxơmet đo phỏng giãn
độ giãn dài
làm thay đổi dạng
làm căng
làm căng (lưỡi cưa, chão cáp)
lọc
lực
lực kéo
lực tác dụng
gây thay đổi dạng
gia tải
sự thay đổi dạng
alternating strain
sự biến dị thay đổi dấu
angle strain
sự biến dị góc
angular strain
sự biến dị xoắn
bearing strain
sự biến dị dập
bearing strain
sự biến dị nghiền (nén)
bending strain
sự biến dị uốn
breaking strain
sự biến dị đập phá hủy
buckling strain
sự biến dị uốn nắn dọc
compression strain
sự biến dị nén
compressive strain
sự biến dị nén
contraction strain
sự biến dị nén
creep strain
sự biến dị khi rão
crippling strain
sự biến dị uốn nắn gập
elastic strain
sự biến dị đàn hồi
flexural strain
sự biến dị đập phá hoại
flexural strain
sự biến dị uốn
hardening strain
sự biến dị khi tôi
homogeneous strain
sự biến dị đồng nhất
inner strain
sự biến dị mặt mày trong
internal strain
sự biến dị mặt mày trong
lateral strain
sự biến dị ngang
lateral unit strain
sự biến dị ngang tương đối
longitudinal unit strain
sự biến dị dọc tương đối
major principal strain
sự biến dị chủ yếu rộng lớn nhất
permanent strain
sự biến dị dư
plane strain
sự biến dị phẳng
plastic strain
sự biến dị dẻo
quenching strain
sự biến dị khi tôi
recoverable (elastic) strain
sự biến dị đàn hồi
residual strain
sự biến dị dư
shear strain
sự biến dị trượt
shearing strain
sự biến dị (cắt, trượt)
shearing strain
sự biến dị cắt
shearing strain
sự biến dị trượt
shrinkage strain
sự biến dị lún
stretching strain
sự biến dị kéo
temperature strain
sự biến dị nhiệt
tensile strain
sự biến dị căng
tensile strain
sự biến dị kéo
torsional strain
sự biến dị xoắn
total strain
sự biến dị toàn phần
transverse strain
sự biến dị ngang
true strain
sự biến dị thực
twisting strain
sự biến dị xoắn
ultimate allowable strain
sự biến dị (ở) số lượng giới hạn cho tới phép
ultimate strain
sự biến dị cho tới hạn
volume strain
sự biến dị khối
sự căng
sự kéo căng
sàng lọc
sức căng
bearing strain
sức căng móng
physical strain
sức căng vật lý
strain gage
cảm thay đổi mức độ căng
strain gauge
máy đo mức độ căng
surface strain
sức căng bề mặt
ultimate strain
sức căng tối đa
ứng lực
ứng suất
axial strain
ứng suất dọc trục
casting strain
ứng suất vô vật đúc
cutting strain
ứng suất khi cắt
elongation strain
ứng suất (khi) kéo
external strain
ứng suất mặt mày ngoài
external strain
ứng suất ngoài
hardening strain
ứng suất (khi) tôi
horizontal strain gauge
cái đo ứng suất mặt mày phẳng
inner strain
ứng suất trong
internal strain
ứng suất trong
longitudinal strain
ứng suất dọc
proportionality of stress to tướng strain
tính ứng suất tỷ trọng với thay đổi dạng
shearing strain
ứng suất trượt
strain disc
đĩa đem ứng suất
strain disk
đĩa đem ứng suất
strain energy method
phương pháp ứng suất năng lượng
strain limit
giới hạn ứng suất
stress strain curve
đường ứng suất thay đổi dạng
stress strain relation
quan hệ ứng suất-biến dạng
stress-strain curve
biểu loại ứng suất-biến dạng
stress-strain curve
đường cong ứng suất-biến dạng
stress-strain diagram
giản loại ứng suất-biến dạng (đóng tàu)
stress-strain relation
hệ thức ứng suất-biến dạng
transverse strain
ứng suất xiên khi lún
un-bonded strain gauge
máy đo ứng suất ko gắn

Kinh tế

chúng (vi khuẩn)
dạng
giống
sự thay đổi dạng
sự thanh lọc qua

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ache , anxiety , bruise , brunt , burden , constriction , effort , endeavor , exertion , force , injury , jerk , pressure , pull , sprain , stress , stretch , struggle , tautness , tension , tensity , twist , wrench , blood , breed , descent , extraction , family , lineage , pedigree , race , species , stock , humor , manner , mind , shade , soup