suppression là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /sə.ˈprɛ.ʃən/
Hoa Kỳ[sə.ˈprɛ.ʃən]

Danh từ[sửa]

suppression /sə.ˈprɛ.ʃən/

Bạn đang xem: suppression là gì

 1. Ức chế
 2. Sự ngăn (bệnh); sự triệt (tiếng ồn).
 3. Sự đàn áp.
 4. Sự cấm tiệt.
 5. Sự nén, sự đứng vững (tình cảm... ).
 6. Sự lưu giữ kín; sự lấp liếm (một triệu chứng cớ... ), sự ỉm lên đường.
 7. Sự tịch thu (sách... ).

Tham khảo[sửa]

 • "suppression". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /sy.pʁe.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
suppression
/sy.pʁe.sjɔ̃/
suppressions
/sy.pʁe.sjɔ̃/

suppression gc /sy.pʁe.sjɔ̃/

Xem thêm: strengthening là gì

 1. Sự vứt, sự bừa, sự huỷ bỏ, sự diệt vứt.
  La suppression d’une loi — sự huỷ bỏ một luật đạo học tập, pháp lý
 2. Sự gạc bỏ; sự gạt vứt.
  La suppression d’un mot — sự gạc vứt một từ;
  La suppression des difficultés — sự gạt vứt khó khăn khăn
  suppression de part; suppression d’enfant — sự xóa khai sinh của một trẻ con em

Trái nghĩa[sửa]

 • Addition, adjonction, ajout, maintien

Tham khảo[sửa]

 • "suppression". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)