surface là gì

/ˈsɜrfɪs/

Thông dụng

Danh từ

Bề mặt
the surface of the ball
bề mặt mũi của một trái ngược bóng
Mặt
a cube has six surfaces
hình lập phương sở hữu sáu mặt
Bề ngoài
his politeness is only on (of) the surface
sự lễ quy tắc của chính nó đơn thuần ngoài mặt
Mặt ngoài
the rough surface of the wall
mặt ngoài xù xì của bức tường
Mặt (của luôn tiện lỏng; biển lớn..)
the submarine rose to lớn the surface
chiếc tàu lặn nổi lên bên trên mặt mũi biển
( tấp tểnh ngữ) bề ngoài
surface impressions
những tuyệt hảo bề ngoài
( tấp tểnh ngữ) ở mặt mũi biển
surface craft
tàu mặt mũi biển lớn (đối lại với tàu ngầm)
surface mail
thư gửi lối biển
(toán học) mặt
plane surface
mặt phẳng
surface of contact
mặt tiếp xúc
on the surface
ngoài mặt; nhìn bề ngoài

Ngoại động từ

Rải; trát
to surface a road (with tarmac)
phủ một con phố (bằng pê tông nhựa)
Trang trí mặt mũi ngoài
Cho nổi lên trên bề mặt nước (tàu ngầm..)

Nội động từ

Nổi lên trên bề mặt nước (tàu ngầm, công nhân lặn..)
(thông tục) lại xuất hiện; xuất đầu lộ diện
Thức giấc; hồi tỉnh

Hình Thái Từ

  • Ved : Surfaced
  • Ving: Surfacing

Cơ khí & công trình

gia công mặt mũi phẳng
mài phẳng
rotary (surface) grinding machine
máy giũa bằng sở hữu bàn quay
vertical sapindle surface-grinding machine
máy giũa bằng sở hữu trục chủ yếu (thẳng) đứng
tiện mặt mũi đầu
tiện mặt mũi phẳng

Giao thông & vận tải

cho nổi lên trên bề mặt nước (tàu ngầm)
mặt (biển)
return to lớn surface
trở lại mặt mũi biển lớn (tàu ngầm)
surface current
dòng chảy mặt phẳng (biển)

Xây dựng

bào mặt
gia công phẳng
an bằng
phủ mặt phẳng (vật liệu)

Y học

diện, mặt mũi bề mặt

Kỹ thuật công cộng

bề mặt

Giải quí VN: Là sự màn trình diễn hiện tượng lạ địa lý, màn trình diễn như 1 tụ hội tài liệu liên tiếp, ví dụ như phỏng cao hoặc sức nóng phỏng bầu không khí bên trên một diện tích S. Sự xa rời rõ rệt nhập độ quý hiếm của hiện tượng lạ (đường ngắt quãng) biểu thị sự thay cho thay đổi cần thiết nhập cấu hình của đối tượng người dùng (như một mỏm đá). Bề mặt mũi rất có thể được xác lập vì như thế quy mô được xây cất kể từ những điểm lấy khuôn mẫu không khí chủ yếu quy và phi chính nghĩa quy bên trên mặt phẳng. Xem thêm thắt surface model (mô hình bề mặt).

Bạn đang xem: surface là gì

diện tích
actual cooling surface
diện tích (bề mặt) rét thực
area of water surface evaporation area
diện tích bốc tương đối mặt mũi nước
bearing surface
diện tích gối tựa
braking surface
diện tích mặt mũi thắng
chilled surface
diện tích thực hiện lạnh
cold surface
diện tích lạnh
contact freezing surface
diện tích kết sầm uất tiếp xúc
cool surface
diện tích lạnh
cooler surface
diện tích (bề mặt) lạnh
cooler surface area
diện tích (bề mặt) lạnh
cooler surface [surface area]
diện tích (bề mặt) lạnh
cooling surface
diện tích thực hiện nguội
cooling surface area
diện tích mặt phẳng lạnh
evaporating surface
diện tích cất cánh hơi
frost surface area
diện tích mặt phẳng đóng góp băng
heat exchange surface
diện tích trao thay đổi nhiệt
heating surface
diện tích sưởi
machined surface
diện tích thực hiện việc
measure of surface
sự đo diện tích
oil water surface
diện tích xúc tiếp dầu-nước
radiating surface
diện tích lan nhiệt
specific surface area
diện tích mặt phẳng riêng
squaring method of surface measurement
phương pháp đo diện tích S theo đuổi dù vuông
supporting surface
diện tích ổ trục
surface area
diện tích bề mặt
surface area
diện tích mặt
surface clause
điều khoản (về bồi thông thường tổn thất) diện tích
surface element
phần tử diện tích
useful surface
diện tích hữu ích
working surface
diện tích thực hiện việc
là phẳng
surface smoothing
sự là bằng bề mặt
làm láng bóng
lớp bề mặt
lớp trả thiện
surface finish
lớp đầy đủ bề mặt
surface quality
lớp đầy đủ bề mặt
gia công bề mặt
surface dressing
sự gia công bề mặt
surface treatment
sự gia công bề mặt
surface working
sự gia công bề mặt
mặt
mặt đường
bituminous road surface treatment
sự xử lý mặt mũi lối bitum
chipped surface
mặt (đường) rải lớp đá dăm
reflecting surface
mặt lối phản chiếu
riding surface
mặt lối xe pháo lên đường lại
road surface grading
sự san mặt mũi đường
road surface leveling
sự san mặt mũi đường
surface dressing
lớp mặt mũi (đường)
surface maintenance
sự bảo vệ mặt mũi đường
surface roughness
mấp tế bào (của mặt mũi đường)
mặt ngoài
exterior surface
bề mặt mũi ngoài
outside surface heat transfer coefficient
hệ số truyền sức nóng bên trên mặt phẳng ngoài
surface absorption
hấp thụ mặt mũi ngoài
surface active
hoạt động mặt mũi ngoài
surface broaching
sự giao phó mặt mũi ngoài
surface broaching machine
máy doa mặt mũi ngoài
surface course
lớp mặt mũi ngoài
surface current
dòng (điện) mặt mũi ngoài
surface current
dòng mặt mũi ngoài
surface energy
năng lượng mặt mũi ngoài
surface mounting
sự lắp đặt ráp mặt mũi ngoài
surface physics
vật lý mặt mũi ngoài
surface pressure
áp lực mặt mũi ngoài
surface rust
gỉ mặt mũi ngoài
surface tension
lực căng mặt mũi ngoài
surface tension
sự căng mặt mũi ngoài
surface tension
sức căng mặt mũi ngoài
surface thermocouple
cặp sức nóng đo mặt mũi ngoài
surface-hardened
có ở mặt ngoài tôi
vestibular surface
mặt ngoài, mặt mũi ngách
mặt phẳng
chip separation surface
mặt bằng tách phoi
embankment with a horizontal surface
nền che mặt mũi phẳng
end surface
mặt bằng mút
equiphase surface
mặt bằng pha
firm surface
mặt bằng gốc
illumination at a point of a surface
sự phát sáng bên trên một điểm bên trên mặt mũi phẳng
level surface
mặt bằng cân nặng bằng
middle surface
mặt bằng giữa
normal to lớn a surface
pháp tuyến của một phía phẳng
plain surface
bề mặt mũi phẳng
ruled surface
mặt bằng xiên
skew surface
mặt bằng nghiêng
surface of stratum
mặt bằng bên dưới của tầng
surface under pressure
mặt bằng áp
surface-milling machine
máy phay mặt mũi phẳng
trên mặt mũi đất
surface detection
lượng mưa bên trên mặt mũi đất
surface induction
sự tưới bên trên mặt mũi đất
surface irrigation
sự tưới bên trên mặt mũi đất
surface pipeline
đường ống bên trên mặt mũi đất
surface runoff
lưu lượng bên trên mặt mũi đất
surface runoff
dòng chảy bên trên mặt mũi đất
surface waters
nước bên trên mặt mũi (đất)
tropospheric propagation near the surface of the Earth
sự Viral tầng đối lưu bên trên mặt mũi đất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
apparent , covering , depthless , exterior , facial , outer , outside , outward , shallow , shoal , superficial , top
noun
area , cover , covering , expanse , exterior , exteriority , externality , facade , face , facet , level , obverse , outside , peel , periphery , plane , rind , side , skin , stretch , superficiality , superficies , top , veneer , aspect , countenance , look , physiognomy , visage , burnish , lineament , mien , patina , texture , topography
verb
appear , arise , come to lớn light , come up , crop up , emerge , flare up , materialize , rise , transpire , area , boundary , exterior , face , finish , outside , pave , skin , texture , top , veneer

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: overflow là gì