take charge of là gì

Take charge of là gì? Take charge of không giống In charge of Hay là một? Với nội dung bài viết sau đây, IELTS Vietop chào chúng ta nằm trong vấn đáp vướng mắc về Take charge of là gì? Cấu trúc và cơ hội dùng Take charge of vô giờ Anh như vậy nào? Hãy nằm trong tìm hiểu idiom thú vị này chúng ta nhé!

Take charge of theo đòi tự vị Cambridge tức là to tướng accept responsibility for something and have control over it. (tạm dịch: đồng ý trách cứ nhiệm cho tới một chiếc gì cơ và sở hữu quyền trấn áp nó.)

Bạn đang xem: take charge of là gì

Take charge of là gì
Take charge of là gì

Như vậy, vô giờ Việt, tớ hoàn toàn có thể hiểu Take charge of thông thường được dùng nhằm chỉ việc đứng rời khỏi chỉ huy, vận hành, hoặc trấn áp một trường hợp nhằm đạt được tiềm năng chắc chắn.

E.g.:

 • He decided to take charge of the project and make sure it was completed on time. (Anh ấy ra quyết định phụ trách cứ dự án công trình và đáp ứng nó được hoàn thành xong đích thị hạn.)
 • She took charge of the meeting and made sure that everyone had a chance to tướng speak. (Cô công ty trì buổi họp và đảm nói rằng quý khách đều phải sở hữu thời cơ tuyên bố.)

Take charge of cũng hoàn toàn có thể được dùng trong số trường hợp cá thể, như ví dụ mặt mũi dưới:

E.g.: I need to take charge of my health and start exercising regularly. (Tôi cần thiết vận hành sức mạnh của tớ và chính thức tập luyện thể dục thể thao thông thường xuyên)

Charge là gì?

Trong cụm kể từ take charge of, charge Tức là trách cứ nhiệm, sự vận hành hoặc sự điều hành quản lý. Take charge of bởi này sẽ đem tức là phụ trách trách cứ nhiệm, vận hành hoặc điều hành quản lý một trường hợp nào là cơ.

E.g.: She is going to tướng take charge of the team from now on. (Cô ấy tiếp tục phụ trách cứ group kể từ lúc này.)

Charge chuồn với giới kể từ gì?

Charge hoàn toàn có thể được dùng với khá nhiều giới kể từ không giống nhau nhằm thể hiện tại ý nghĩa sâu sắc không giống nhau. Một số giới kể từ thịnh hành chuồn nằm trong charge hoàn toàn có thể là:

 • Charge to: ghi nợ cho tới ai cơ vô thông tin tài khoản hoặc hóa đơn. 

E.g.: I’ll charge the expenses to tướng my company trương mục. (Tôi tiếp tục ghi nợ ngân sách vô thông tin tài khoản của công ty lớn tôi).

 • Charge with: cáo buộc ai cơ về một tội danh hoặc vi phạm pháp lý. 

E.g.: He was charged with theft and sentenced to tướng three years in prison. (Hắn tớ bị cáo buộc trộm cắp và bị phán quyết 3 năm tù).

 • In charge of: phụ trách trách cứ nhiệm, vận hành hoặc điều hành quản lý một việc làm, dự án công trình hoặc group. 

E.g.: She’s in charge of the marketing department. (Cô ấy phụ trách trách cứ nhiệm cho tới thành phần tiếp thị).

Xem thêm:

Take advantage of là gì? Cách dùng Take advantage of vô giờ Anh

Take back là gì? Cách dùng Take back vô giờ Anh

Take place là gì? Nắm chắc hẳn cách sử dụng Take place vô giờ Anh

2. Cấu trúc Take charge of vô giờ Anh

Cấu trúc Take charge of vô giờ Anh
Cấu trúc Take charge of vô giờ Anh

Take + charge + of + something/someone

Trong đó:

 • Take: động kể từ chỉ việc phụ trách hoặc chỉ huy một trường hợp hoặc group người.
 • Charge: danh kể từ thể hiện tại trách cứ nhiệm hoặc quyền lực tối cao nhằm điều khiển và tinh chỉnh hoặc vận hành một trường hợp hoặc group người.
 • Of: canh ty liên kết danh kể từ “charge” với trường hợp hoặc group người nhưng mà các bạn đang được phụ trách trách cứ nhiệm hoặc điều khiển và tinh chỉnh, công ty trì.

E.g.:

 • She took charge of the project and made sure everything ran smoothly. (Cô ấy phụ trách trách cứ nhiệm vận hành dự án công trình và đáp ứng tất cả ra mắt một cơ hội trơn tuột.)
 • The new manager took charge of the department and implemented several changes. (Người vận hành mới nhất phụ trách vận hành thành phần và triển khai một vài thay cho thay đổi.)

3. Cách dùng Take charge of vô giờ Anh

Cách dùng Take charge of vô giờ Anh
Cách dùng Take charge of vô giờ Anh

Cách dùng Take charge of vô giờ Anh hoàn toàn có thể nói tới như bên dưới đây:

Chỉ việc phụ trách trách cứ nhiệm

E.g.: He decided to take charge of the project and make sure it was completed on time. (Anh ấy ra quyết định phụ trách cứ dự án công trình và đáp ứng nó được hoàn thành xong đích thị hạn.)

Chỉ việc vận hành group người

E.g.: He takes charge of his good communication skills to tướng achieve many successes in his work. (Anh tớ tận dụng tối đa kỹ năng tiếp xúc chất lượng tốt của tớ nhằm giành được không ít thành công xuất sắc vô việc làm.)

Tận dụng khoáng sản một cơ hội hiệu quả

E.g.: She took charge of the team and led them to tướng victory. (Cô phụ trách cứ team và dẫn dắt bọn họ cho tới thắng lợi.)

Chỉ việc lãnh đạo

E.g.: The CEO took charge of the company and implemented a new strategy. (Giám đốc điều hành quản lý phụ trách cứ công ty lớn và triển khai một kế hoạch mới nhất.)

Điều khiển, xử lý tình huống

E.g.: The air traffic controller took charge of the situation and directed the planes safely to tướng the ground. (Kiểm soát viên ko lưu tiếp tục xử lý trường hợp và chỉ dẫn máy cất cánh hạ cánh an toàn và tin cậy.)

Xem thêm:

Take your time là gì? Phân biệt Take your time và Take it easy

Take + gì? Take it easy là gì? Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take it easy vô giờ Anh

Angry là gì? Angry chuồn với giới kể từ gì? Tìm hiểu những kể từ đồng nghĩa tương quan với Angry

Xem thêm: sweatshop là gì

4. Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take charge of vô giờ Anh

Một số kể từ và cụm kể từ sở hữu nghĩa tương tự với Take charge of vô giờ Anh là:

Assume control of (đảm nhận trấn áp của)

E.g.: He assumed control of the company after the previous CEO retired. (Anh tớ phụ trách trấn áp của công ty lớn sau khoản thời gian giám đốc điều hành quản lý trước cơ về hưu.)

Take control of (kiểm soát)

E.g.: The new manager took control of the team and implemented some changes. (Người vận hành mới nhất tiếp tục trấn áp team và triển khai một vài thay cho thay đổi.)

Take over (đảm nhận, tiếp quản)

E.g.: She took over the project when the previous manager left. (Cô ấy phụ trách dự án công trình Khi giám đốc điều hành quản lý trước cơ tách chuồn.)

Manage (quản lý)

E.g.: He managed the department and ensured that everything ran smoothly. (Anh tớ vận hành thành phần và đáp ứng tất cả ra mắt một cơ hội trơn tuột.)

Lead (dẫn dắt, lãnh đạo)

E.g.: The coach led the team to tướng victory in the championship. (Huấn luyện viên tiếp tục dẫn dắt team cho tới thắng lợi vô giải vô địch.)

Direct (chỉ đạo, phía dẫn)

E.g.: The project manager directed the team on what tasks needed to tướng be completed. (Người vận hành dự án công trình tiếp tục chỉ huy team về những trách nhiệm cần thiết hoàn thành xong.)

Supervise (giám sát, giám định)

E.g.: The supervisor supervised the work of the employees to tướng ensure quality. (Người giám sát tiếp tục giám sát việc làm của nhân viên cấp dưới nhằm đáp ứng unique.)

Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải Note rằng ko cần khi nào là những kể từ và cụm kể từ này cũng hoàn toàn có thể thay cho thế lẫn nhau mà còn phải cần phụ thuộc vào văn cảnh.

Xem thêm:

[Chia sẻ] Take on là gì? Cách sử dụng take on vô ngữ cảnh

Get on là gì? Cách dùng cụm động kể từ get on vô giờ Anh

Sau very là gì? Cách sử dụng very vô giờ Anh cụ thể nhất

5. Các kể từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take charge of vô giờ Anh

Các kể từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take charge of vô giờ Anh
Các kể từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take charge of vô giờ Anh

Một số kể từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take charge of vô giờ Anh là:

 • Step down (từ chức, rút lui)

E.g.: She stepped down as the leader of the organization after many years of service. (Cô ấy từ nhiệm thực hiện chỉ huy của tổ chức triển khai sau nhiều năm đáp ứng.)

 • Step aside (nhường địa điểm, rút lui)

E.g.: He stepped aside and let someone else take control of the project. (Anh ấy nhường nhịn địa điểm và khiến cho ai cơ tiếp quản lí dự án công trình.)

 • Follow (theo xua, tuân theo)

E.g.: He decided to tướng follow the lead of his colleagues and tư vấn the new initiative. (Anh tớ ra quyết định theo đòi xua chủ ý của người cùng cơ quan và cỗ vũ ý tưởng mới nhất.)

 • Obey (tuân theo đòi, vâng lời)

E.g.: The soldiers obeyed the orders of their commanding officer without question. (Các đấu sĩ tuân theo đòi mệnh lệnh của lãnh đạo nhưng mà ko đặt điều thắc mắc.)

 • Submit to tướng (nộp, khuất phục trước)

E.g.: The team had to tướng submit to tướng the authority of the new manager and follow his instructions. (Đội cần nộp quyền lực tối cao cho tất cả những người vận hành mới nhất và theo đòi những hướng dẫn của anh ý tớ.)

Xem thêm: wording là gì

 • Yield to tướng (nhường lại, khuất phục)

E.g.: The company had to yield to the demands of the union in order to tướng avoid a strike. (Công ty cần nhường nhịn lại những đòi hỏi của công đoàn nhằm tách làm reo.)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS Online – Online trực tuyến nằm trong Chuyên Viên IELTS 8.5

Trên đó là nội dung bài viết Take charge of là gì? Cấu trúc và cơ hội dùng Take charge of vô giờ Anh kể từ IELTS Vietop, kỳ vọng chúng ta tiếp tục bổ sung cập nhật những kỹ năng giờ Anh hữu ích nhằm phần mềm vô việc làm và học hành, nhất là ở những kỳ đua như IELTS, TOEIC,… đòi hỏi sự đa dạng về kể từ vựng. Chúc chúng ta học tập IELTS chất lượng tốt và hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau nhé!