take it for granted là gì

Trang chủ / Cụm động từ / Take for granted là gì? Ý nghĩa & cơ hội dùng chi tiết

Bạn đang xem: take it for granted là gì

Bài ghi chép thời điểm hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu cụ thể ý nghĩa sâu sắc của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong số tình huống đặc biệt quan trọng không giống nhau.

Cụm động kể từ “take for granted” đem một vài ý nghĩa sâu sắc như sau:

 • Không lúc nào suy nghĩ về điều gì cơ cũng chính vì chúng ta tin yêu rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận tuy nhiên không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, gật đầu hoặc cư xử một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ví dụ về kiểu cách dùng “take for granted

1. Take something for granted sở hữu nghĩa là: Không lúc nào suy nghĩ về điều gì cơ cũng chính vì chúng ta tin yêu rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi cơ là vấn đề phân minh rằng tôi tiếp tục tìm kiếm được một việc làm hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

Ex. It’s easy to tát take your parents for granted.

Xem thêm: body shop là gì

→ Thật dễ dàng và đơn giản nhằm coi phụ vương u của khách hàng là vấn đề phân minh.

2. Take for granted sở hữu nghĩa là: Chấp nhận tuy nhiên không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty to tát the cause is taken for granted

→ Lòng trung thành với chủ của khách hàng so với chính đạo được xem như là đương nhiên

3. Take for granted sở hữu nghĩa là: Sử dụng, gật đầu hoặc cư xử một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins to tát take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình rất có thể gặp gỡ phiền hà nếu như một trong những nhì người phối ngẫu chính thức coi người cơ là đương nhiên

Xem thêm: mediator là gì

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone to tát task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into trương mục idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì