take up nghĩa là gì

Bản dịch của "take up" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: take up nghĩa là gì

chevron_right

Bản dịch

EN

take up sth {động từ} [thành ngữ]

volume_up

bắt đầu làm việc như một thói quen hoặc thú vui

bắt đầu vị trí mới trong công việc

EN

take up one's time {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "take up" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to take up sth

bắt đầu thao tác gì như 1 thói thân quen hoặc thú phấn chấn

Xem thêm: med là gì

to take up sth

bắt đầu địa điểm mới mẻ vô việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take up" vô một câu

It may take up lớn several months, however, for this lớn happen.

They take up base in an underground hideout in the sewers.

Larger ones can take up lớn two years.

While there, she had a seminal moment that turned her lớn feminism and inspired her lớn take up performing.

Most eggs hatch within the next three days, but some may take up lớn one month.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "take up":

Xem thêm: insist on là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take up" vô giờ đồng hồ Việt