thirsty nghĩa là gì

Bản dịch của "thirsty" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: thirsty nghĩa là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "thirsty" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "thirsty" vô một câu

Thanks vĩ đại it the patient can inform that he is thirsty or that a window needs vĩ đại be opened.

Xem thêm: may là gì

She also brought water vĩ đại those who were thirsty.

His infantry, lacking cavalry's protection, had vĩ đại retreat; but several leagues distant, tired and thirsty, they surrendered.

Besides this, he used vĩ đại offer food and water vĩ đại the hungry and thirsty, hence the name of the shrine.

They were hungry and thirsty, some drank seawater or urine.

Xem thêm: sorting là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "thirsty":