tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2

Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 9 Skills 1
Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 9 Skills 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2

1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple size of the verbs.

(Hoàn trở nên những câu sau. Sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn và sau này đơn cho tới động kể từ.)

Hướng dẫn giải:

1. loves; will not/won’t continue

2. take

3. does… do

4. will enjoy

5. Do… do

6. Will… play

Tạm dịch:

1. Ngọc quí phim phim hoạt hình, tuy nhiên cô ấy thưa cô ấy sẽ không còn nối tiếp sở trường cơ nhập sau này.

2. Họ thông thường chụp nhiều hình đẹp mắt.

3. Em trai các bạn làm những gì khi rảnh rỗi.

4. Tôi cho rằng 10 năm cho tới người tao tiếp tục quí thực hiện vườn.

5. Quý khách hàng sở hữu luyện thể thao buổi sáng sớm thường ngày không?

6. Năm cho tới các bạn vẫn nghịch tặc cầu lông chứ?

2. The table below shows the resultd of Nick’s survey on his classmates’ hobbies. Read the table and complete his report using the present simple

(Bảng bên dưới đã cho chúng ta thấy rằng thành quả cuộc tham khảo của Nick về sở trường của chúng ta học tập. Đọc bảng và hoàn thiện bảng report dùng thì thời điểm hiện tại đơn.)

Hướng dẫn giải:

(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go

(5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t lượt thích (9) plays

Tạm dịch:

Báo cáo của Nick

Em vẫn căn vặn bạn làm việc về sở trường của mình và em sở hữu vài ba thành quả thú vị. Mọi người quí coi TV và bọn họ coi nó thường ngày. Ba các bạn Nam, Sơn, Bình ko quí lượn lờ bơi lội, tuy nhiên nhì nữ giới là Ly và Huệ lại chuồn tập bơi 3 thứ tự một tuần lễ. Hầu không còn bọn họ đều quí nghịch tặc cầu lông. Nam, Sơn, và Huệ nghịch tặc cầu lông thường ngày, và Ly nghịch tặc thể thao 4 thứ tự một tuần lễ. Chỉ sở hữu Bình là ko quí cầu lông, các bạn ấy ko lúc nào nghịch tặc.

3. a. Work in groups. Think of some activities and make a table lượt thích the table in 2. One student in the group asks the other group members about the frequency they bởi these activities while another student in the group records the answers.

( Làm theo gót group. Nghĩ về vài ba hoạt động và sinh hoạt (như là nghe nhạc, nghịch tặc bóng rổ, mua sắm sắm) và thực hiện trở nên một bảng như bảng nhập phần 2. Một học viên nhập group căn vặn những member nhập group về cường độ thông thường xuyên mà người ta tiến hành những hoạt động và sinh hoạt này trong lúc học viên không giống nhập group ghi lại câu vấn đáp.)

Hướng dẫn giải:

Ask five students: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: Do you listen to tướng music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

Boys

Girls

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning to tướng music

everyday

everyday

everyday

everyday

everyday

playing basketball

3 per week

4 per week

1 per week

Going shopping

1 per week

1 per week

1 per week

Tạm dịch:

Bạn trai

Bạn gái

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

– nghe nhạc

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

Chơi bóng rổ

3 thứ tự 1 tuần

4 thứ tự 1 tuần

1 thứ tự 1 tuần

Đi mua sắm sắm

1 thứ tự 1 tuần

1 thứ tự 1 tuần

1 thứ tự 1 tuần

Hướng dẫn giải:

We asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody likes listening to tướng music and they listen it every day. The two boys, Kha and Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của Cửa Hàng chúng tôi.

Tạm dịch:

Chúng tôi vẫn căn vặn vài ba bạn làm việc về sở trường của mình và Cửa Hàng chúng tôi vẫn đã có được những thành quả thú vị. Mọi người quí nghe nhạc và bọn họ nghe nó thường ngày. Hai các bạn trai Kha và Minh ko quí chuồn sắm sửa, tuy nhiên tía nữ giới Mai, Thu và Hoa, lại chuồn sắm sửa một thứ tự một tuần. Cả nhì các bạn trai quí nghịch tặc bóng rổ. Kha nghịch tặc bóng rổ tía thứ tự một tuần. Minh nghịch tặc bóng tứ thứ tự một tuần. Mai củng nghịch tặc bóng rổ, một thứ tự một tuần.

4. Complete the sentences, using the -ing size of the verbs in the box.

(Hoàn trở nên câu, dùng mẫu mã V-ing của động kể từ nhập khung)

Hướng dẫn giải:

1. riding

2. watching

3. going

4. talking

5. playing

6. eating

7. walking

Tạm dịch:

1. Ba tôi quí giẫm xe đạp điện cho tới khu vực thực hiện.

2. Mẹ tôi ko quí coi phim bên trên TV. Bà quí cho tới rạp chiếu bóng.

3. Tôi quí chuyện trò với đồng minh nhập thời hạn rảnh.

4. Em trai tôi quí nghịch tặc cờ tỉ phú với tôi vào cụ thể từng bữa tối.

5. Họ ghét bỏ ăn mì. Họ quí cơm trắng rộng lớn.

6. Bà của chúng ta sở hữu quí chuồn đi dạo không?

5. Look at the pictures and write sentences. Use suitable verbs od liking or not liking and the -ing size.

(Nhìn nhập bức hình và ghi chép những câu. Sử dụng những động kể từ tương thích về quí và ko quí, mẫu mã V-ing.)

Hướng dẫn giải:

1. He doesn’t lượt thích eating hãng apple.

2. They love playing table tennis.

3. She hates playing the piano.

4. He enjoys gardening.

5. She likes nhảy.

Tạm dịch:

1. Anh ấy ko quí ăn táo.

2. Họ quí nghịch tặc tennis.

3. Cô ấy ghét bỏ nghịch tặc dương nuốm.

4. Anh ấy quí thực hiện vườn.

5. Cô ấy quí nhảy.

6. What does each thành viên in your family lượt thích or not lượt thích doing? Write the sentences.

(Mỗi member nhập mái ấm gia đình các bạn quí làm những gì hoặc ko quí thực hiện gì? Viết những câu.)

Hướng dẫn giải:

1. My father likes watching films on TV.

2. My father hates playing monopoly.

3. My mother enjoys cooking.

4. My mother doesn’t lượt thích gardening.

5. My younger brother loves play computer games.

6. My younger brother doesn’t lượt thích play basketball.

Tạm dịch:

1. Ba tôi quí coi pliim bên trên TV.

2. Ba tôi ghét bỏ nghịch tặc cờ tỉ phú.

3. Mẹ tôi quí nấu bếp.

4. Mẹ tôi ko quí thực hiện vườn.

5. Em trai tôi quí nghịch tặc trò nghịch tặc năng lượng điện tử.

6. Em trai tôi ko quí nghịch tặc bóng rổ.

Loigiaihay.com

Bây giờ, phỏng vấn một bạn làm việc về những thói thân quen nhập phần 1. Ghi chú và trình diễn câu vấn đáp của chúng ta học tập trước lớp.

Làm theo gót group. Lần lượt nói đến sở trường của em. Sử dụng những thắc mắc bên dưới, và thắc mắc riêng biệt của em nhằm giúp

Bây giờ, ghi chép một quãng văn về sở trường của chúng ta học tập. Sử dụng chú giải tại phần 3. Bắt đầu đoạn văn kể từ sự thể hiện tại bên dưới.

Hoàn trở nên những câu với những sở trường thích hợp.Đặt một trong mỗi động kể từ nhập khuông vào cụ thể từng khu vực trống rỗng. Sử dụng mẫu mã chính của động kể từ.

Bạn đang được coi bài bác viết: A Closer Look 2 – Unit 1 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. tin tức được tạo ra vị Cấp 2 Thống Nhất tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: demography là gì