tiếng anh lớp 8 unit 3 a closer look 1

Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh 8 Unit 3: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 29, 30 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 3 a closer look 1

Giải Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 29, 30 bài Peoples of Viet Nam được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn A Closer Look 2 trang 29, 30 Unit 3 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 3 Lớp 8:A Closer Look 2, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bài 1

Read the passage. (Đọc bài văn.)

In a small village in the north, there is a stilt house. In the house, a Tay family are living together: the grandparents called Dinh and Pu, the parents called Lai and Pha, and three children called Vang, Pao and Phong. Every day the grandparents stay at home to look after the house. Mr Lai and Mrs Pha work in the fields. They grow rice and other plants. Mrs Pha goes to the market twice a week to buy food for the family. Mr Lai sometimes goes hunting or cutting wood in the forests. Pao and Phong go to the primary school in the village, but Vang studies at the boarding school in the town about 15 kilometres away. He goes home at the weekend.
The family live simply and they enjoy their way of life. There are a few difficulties of course. But they say they live more happily in their stilt house than in a modern flat in the city.

Dịch nghĩa

Ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc, có một ngôi nhà sàn. Trong nhà, một gia đình Tày đang sống cùng nhau: ông bà tên Dinh và Pu, ba mẹ tên Lai và Pha, và 3 đứa trẻ tên Vàng, Pao, và Phong. Mỗi ngày ông bà ở nhà trông coi nhà cửa. Ông Lai và bà Pha làm việc ngoài đồng. Họ trồng lúa và những cái khác. Bà Pha đi chợ 2 lần 1 tuần để mua thức ăn cho gia đình. Ông Lai đôi khi đi săn hoặc lấy gỗ trong rừng. Pao và Phong đi học tiểu học ở làng, nhưng Vàng học ở trường nội trú trong thị trấn cách đó khoảng 15km. Cậu ấy về nhà vào cuối tuần.

Gia đình sống đơn giản và họ thích cách sống của mình. Có vài khó khăn. Nhưng họ nói rằng họ ở nhà sàn sống hạnh phúc hơn là ở trong một căn hộ hiện đại trong thành phố.

Bài 2

Now write questions for … (Bây giờ viết các câu hỏi cho các câu trả lời này.)

Answer→ In the north.

Question→ Where is the small village?

1. A Tay family.

____________?

2. Three children.

____________?

3. Yes, they stay at home to look after the house.

____________?

4. Twice a week.

____________?

5. It is about 15 kilometres.

____________?

6. At the weekend.

____________?

7. They live happily.

____________?

8. No. They like living in their stilt house.

____________?

Gợi ý:

1. Who is living in the house?

2. How many children do they have?

3. Do the grandparents stay at home?

4. How often does Mrs Pha go shopping?

5. How far is Vang’s boarding school?/ How far is the town?

Xem thêm: strengthening là gì

6. When does Vang go home every week?

7. How do they live? (Họ sống như thế nào?)

8. Would they like to live in the city? (Họ có thích sống ở thành phố không?)

Bài 3

Complete the questions using … (Hoàn thành các câu sau sử dụng đúng từ để hỏi.)

1. A: is the class monitor?

B: Dan is.

2. A: is the biggest house in this village?

B: The communal house (nha rong) is.

3. A: do you think is the most interesting museum in Ha Noi?

B: The Museum of Ethnology.

4. A: is more colourful, the Nung’s or the Hoa’s costume?

B: The Hoa’s, of course.

5. A: is the waterwheel used for?

B: It is used to get water to the fields.

Gợi ý:

1. Who 2. Which 3. Which 4. Which 5. What

Bài 4

Work in pairs. Make questions and answer them. (Làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi và trả lời.)

1. Who does the shopping in your family?

=> My mother does.

2. Who is the principal of our school?

=> Mr. Quang is.

3. Which subject do you like better, English or Maths?

=> I like English better.

4. What is the most important festival in Vietnam?

=> The Lunar New Year is.

5. Which ethnic group has a larger population, the Khmer or the Cham?

=> The Khmer does.

Bài 5

Underline the correct article … (Gạch chân mạo từ đúng để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

1. a 2. the 3. the 4. the 5. the 6. a

Bài 6

Insert a, an or the in each gap … (Điền a, an hoặc the vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.)

(1) a (2) a/the (3) The
(4) an/ the (5) the (6) an

Hướng dẫn dịch:

Khi bạn đi du lịch đến một khu vực miền núi Tây Bắc và bạn muốn có một khoảng thời gian vui vẻ, bạn có thể đi đến chợ trời địa phương. Khung cảnh ở đó rất đẹp. Người dân địa phương mặc trang phục đầy màu sắc luôn luôn tươi cười khi họ bán hay mua những sản phẩm địa phương của họ. Những hàng hóa ở đó thì đa dạng. Bạn có thể mua tất cả các loại trái cây và rau tươi và rẻ. Bạn cũng có thể mua một bộ trang phục đẹp của người dân tộc bạn thích. Nếu bạn không muốn mua bất kỳ thứ gì, chỉ cần đi loanh quanh và ngắm nghía. Bạn cũng có thể nếm thử những đặc sản của người địa phương bán ngay ở chợ. Tôi chắc rằng bạn sẽ có khoảng thời gian không thể nào quên.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Tiếng Anh 8 Unit 3: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 29, 30 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Xem thêm: diversify là gì