times là gì

Ý nghĩa của times nhập giờ đồng hồ Anh

Two times two equals four (2 × 2 = 4).

Bạn đang xem: times là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

She earns five times as much as I vì thế./She earns five times more than I vì thế.

 ten, a hundred, etc. times better, longer, etc. informal

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

(Định nghĩa của times kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

times | Từ điển Anh Mỹ

times preposition (MULTIPLIED BY)

times preposition (AMOUNT)

She earns five times as much as I vì thế.

(Định nghĩa của times kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Bản dịch của times

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

乘,乘以, 倍…

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

乘,乘以, 倍…

nhập giờ đồng hồ Tây Ban Nha

por, veces…

nhập giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

vezes, multiplicado por…

nhập giờ đồng hồ Việt

quy trình, thời đại, nhân lên…

trong những ngôn từ khác

nhập giờ đồng hồ Nhật

nhập giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ đồng hồ Pháp

nhập giờ đồng hồ Catalan

Xem thêm: ecosystem là gì

in Dutch

nhập giờ đồng hồ Ả Rập

nhập giờ đồng hồ Séc

nhập giờ đồng hồ Đan Mạch

nhập giờ đồng hồ Indonesia

nhập giờ đồng hồ Thái

nhập giờ đồng hồ Ba Lan

nhập giờ đồng hồ Malay

nhập giờ đồng hồ Đức

nhập giờ đồng hồ Na Uy

nhập giờ đồng hồ Hàn Quốc

in Ukrainian

nhập giờ đồng hồ Ý

nhập giờ đồng hồ Nga

fois [feminine], période, temps…

في (علامة الضرب في الحساب)…

moltiplicato, per, periodo…

умножить на (какое-либо число)…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Xem thêm: marginalization là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận