toán lớp 4 trang 48 luyện tập chung

Bạn đang được coi nội dung bài viết Toán lớp 4: Luyện luyện công cộng trang 48 Giải bài bác luyện Toán lớp 4 trang 48 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn rất có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 48 luyện tập chung

Giải Toán lớp 4: Luyện luyện công cộng giúp các em học viên lớp 4 xem đáp án, nằm trong chỉ dẫn giải cụ thể 5 bài bác luyện vô SGK Toán 4 trang 48. Qua bại, hùn những em học viên ôn luyện, gia tăng lại kỹ năng, rèn kĩ năng giải Toán 4 thiệt thành thục.

Đồng thời, cũng hùn thầy cô tìm hiểu thêm nhằm biên soạn giáo án bài bác Luyện luyện công cộng của Chương 2: Bốn quy tắc tính với những số đương nhiên, hình học tập. Vậy mời mọc thầy cô và những em nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây của Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn nhé:

Đáp án Toán 4 trang 48

Bài 1:

a) 62754; 34607

b) 112380; 1011

Bài 2:

a) 245; 224

b) 200; 5000

Bài 3: 

a) 200; 460

b) 900; 1000

Bài 4: 360l

Bài 5: a) x = 5; b) x = 30

Hướng dẫn giải bài bác luyện Toán 4 trang 48

Bài 1

Tính rồi demo lại:

a) 35269 + 27485

80326 – 45719

b) 48796 + 63584

10000 – 8989

Gợi ý đáp án:

a)

+) 35269 + 27485 = 62754

Thử lại: 62754 – 27485 = 35269

+) 80326 – 45719 = 34607

Thử lại: 34607 + 45719 = 80326

b)

+) 48796 + 63584 = 112380

Thử lại: 112380 – 63584 = 48796

+) 10000 – 8989 = 1011

Thử lại: 1011 + 8989 = 10000

Bài 2

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 570 – 225 – 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

Gợi ý đáp án:

a) 570 – 225 – 167 + 6

= 345 – 167 + 67

= 178 + 67

= 245

168 x 2 : 6 x 4

= 336 : 6 x 4

= 56 x 4

= 224

b) 468 : 6 + 61 x 2

Xem thêm: notice period là gì

= 78 + 122

= 200

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

= 5625 – 5000 : (121 – 113)

= 5625 – 5000 : 8

= 5625 – 625

= 5000

Bài 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

Gợi ý đáp án:

a) 98 + 3 + 97 +2

= (98 +2) + (97 + 3)

= 100 + 100 = 200

+) 56 + 399 + 1 + 4

= (56 + 4) +( 399 + 1)

= 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181

= (364 + 136) + (219 + 181)

= 500 + 400 = 900

+) 178 + 277 + 123 + 422

= (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400 = 1000

Bài 4

Hai thùng chứa chấp được toàn bộ là 600l nước. Thùng bé xíu chứa chấp được thấp hơn thùng to tướng 120l nước. Hỏi từng thùng chứa chấp được từng nào lít nước?

Gợi ý đáp án:

Số lít nước chứa chấp vô thùng bé xíu là:

(600 -120) : 2 = 240 (l)

Số lít nước chứa chấp vô thùng to tướng là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé: 240 l;

Thùng to: 360 l.

Bài 5

Tìm x:

a) X x 2 = 10;

b) x : 6 = 5

Gợi ý đáp án:

a) X x 2 = 10

x = 10 : 2

x = 5

b) x : 6 = 5

x = 5 x 6

x = 30

Cảm ơn chúng ta đang được coi nội dung bài viết Toán lớp 4: Luyện luyện công cộng trang 48 Giải bài bác luyện Toán lớp 4 trang 48 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta cũng có thể phản hồi, coi tăng những tìm hiểu thêm ở phía bên dưới và hy vọng rằng sẽ hỗ trợ ích cho mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: green belt là gì