transform là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˌtrænts.fɜː.ˈmeɪ.ʃən/
Hoa Kỳ[ˌtrænts.fɜː.ˈmeɪ.ʃən]

Danh từ[sửa]

transformation /ˌtrænts.fɜː.ˈmeɪ.ʃən/

Bạn đang xem: transform là gì

 1. Sự thay cho thay đổi, sự biến hóa.
 2. sự trở thành hóa học, sự trở thành tính.
 3. Chùm tóc fake (của phụ nữ).
 4. (Toán học) Phép biến hóa.
 5. (Sinh học) trở thành nạp
 6. (Sinh học) gửi hóa

Tham khảo[sửa]

 • "transformation". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
transformation
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/
transformations
/tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/

transformation gc /tʁɑ̃s.fɔʁ.ma.sjɔ̃/

Xem thêm: overflow là gì

 1. Sự biến hóa.
  Transformation de la société — sự biến hóa xã hội
  Transformation de la chrysalide en papillon — con con biến hóa trở nên bướm, con con hóa trở nên bướm
  Transformation au chauffage — sự biến hóa Lúc đun nóng
  Transformation des données — sự biến hóa dữ liệu
  Transformation de phase — sự biến hóa trộn, sự gửi pha
  Transformation lumière -courant — sự biến hóa ánh sáng-dòng điện
  Transformation d’état — sự biến hóa trạng thái
  Transformation étoile -triangle — sự biến hóa sao-tam giác
  Transformation fermée — sự biến hóa kín, sự biến hóa tuần hoàn
  Transformation ouverte — sự biến hóa hở, sự biến hóa ko tuần hoàn
  Transformation d’énergie — sự trở thành hoá năng lượng
  Transformation des hydrocarbures — sự gửi hoá những hydrocacbon
  Transformation isobare/isomérique — sự biến hóa đẳng áp/đồng phân
  Transformation isomorphe/isotherme — sự biến hóa đồng hình/đẳng nhiệt
  Transformation structurale/spontanée/réversible — sự biến hóa cấu trúc/tự phát/thuận nghịch
 2. Sự chế trở thành.
  Industrie de transformation — công nghiệp chế biến
  Transformation à chaud/transformation à froid — sự gia công chế trở thành nóng/sự gia công chế trở thành lạnh
 3. (Toán học) Phép biến hóa.
  Transformation d’une équation — luật lệ biến hóa hàm
  Transformation homographique — luật lệ biến hóa đơn ứng
  Transformation homothétique — luật lệ biến hóa vị tự
  Transformation conforme — luật lệ biến hóa bảo giác
  Transformation canonique — luật lệ biến hóa chủ yếu tắc
  Transformation par similitude — luật lệ biến hóa đồng dạng
  transformation socialiste — sự tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa

Trái nghĩa[sửa]

 • Maintien
 • Fixité, permanence

Tham khảo[sửa]

 • "transformation". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)