trong phòng thí nghiệm người ta điều chế hno3 từ

Câu hỏi:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ?

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm người ta điều chế hno3 từ

A. NaNO2 và H2SOđặc

B. NaNO3 tinh thế và H2SO4 đặc

C. NH3 và O2

D. NaNO3 tinh thế và HCl đặc

Đáp án đúng B.

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HNO3 từ NaNO3 tinh thế và H2SO4 đặc, người ta cho muối natri nitrat tinh thể tác dụng với axit sunfuric đặc, chưng cất hỗn hợp này tại nhiệt độ sôi của axit nitric là 83oC cho đến khi còn lại chất kết tinh màu trắng. 

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Axit nitric (HNO3) là chất lỏng, không màu, tan tốt trong nước (C < 65%).

Trong điều kiện thường, dung dịch có màu hơi vàng do HNO3 bị phân hủy chậm:

4HNO3 → 4NO2 + 2H2O + O2

→ phải đựng dung dịch HNO3 trong bình tối màu.

Xem thêm: strengthening là gì

HNO­3­ là một axit mạnh và là chất oxi hóa mạnh. Axit nitric là một trong những hóa chất cơ bản và quan trọng. Phần lớn axit này được dùng để sản xuất phân đạm. Ngoài ra nó còn được dùng để sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm, dược phẩm…

Người ta cho muối natri nitrat tinh thể tác dụng với axit sunfuric đặc, chưng cất hỗn hợp này tại nhiệt độ sôi của axit nitric là 83oC cho đến khi còn lại chất kết tinh màu trắng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ tạo ra một lượng nhỏ axit.

Phương trình hóa học:

NaNO3 tinh thể  +  H2SO4 đặc t→ NaHSO4 + HNO3 (to)

Axit nitric bốc khói đỏ thu được có thể chuyển thành axit nitric màu trắng. Khi thực hiện thí nghiệm, các dụng cụ phải làm từ thủy tinh, đặc biệt là bình cổ cong nguyên khối do axit nitric khan.

Còn trong công nghiệp để điều chế HNO3 người ta thực hiện:

NH3 → NO → NO2 → HNO3

4NH+ 5O2 → 4NO + 6H2O (Pt, 8500C)

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Xem thêm: ecosystem là gì