vamp là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: vamp là gì


/væmp/

Thêm vô tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  mũi giày

 • miếng vá (để thực hiện mang đến dường như mới)

 • (âm nhạc) phần đệm ứng tác

 • động từ

  làm lại mũi (giày), thay cho mũi mới nhất (vào giày)

 • (âm nhạc) đệm nhạc ứng tác mang đến (ai)

 • (âm nhạc) đệm nhạc ứng tác

 • cóp nhặt (thành một bài bác văn)

  Xem thêm: picky là gì

 • danh từ

  người phụ nữ bùi nhùi chài đàn ông

 • động từ

  mồi chài, hấp dẫn (đàn ông)

  Cụm từ/thành ngữ

  to vamp up

  vá víu, lẹo vá, sửa lại trở nên mới nhất (giày dép)

  Từ ngay sát giống

  vampire revamp vampirism vamperTừ vựng giờ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: room là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản