vận dụng nguyên lý về sự phát triển trong cuộc sống

Với nguyên lý là phương pháp luận, nguyên lý về sự phát triển góp phần định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người.

Bạn đang xem: vận dụng nguyên lý về sự phát triển trong cuộc sống

Để thực hiện và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào đời sống, học tập và nhiệm vụ chính trị, mỗi chúng ta phải nắm vững cơ sở lý luận của chúng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về nội dung Áp dụng các nguyên tắc tăng trưởng trong học tập .

Nguyên tắc phát triển

– Khái niệm phát triển

Phát triển là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự vận động của sự vật theo xu hướng đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển có ba tính chất cơ bản: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng phong phú.

+ Tính khách quan của sự phát triển

Mọi sự vật, hiện tượng trong thực tế luôn vận động và phát triển một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người. Nguồn gốc của sự tiến hóa nằm trong chính bản chất của sự vật, hiện tượng. Đó là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng.

Tính khách quan của 'sự phát triển' theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng đã phủ nhận quan điểm duy tâm và siêu hình về 'sự phát triển'. Khi quan điểm duy tâm cho rằng nguồn gốc của sự phát triển nằm ở các lực lượng siêu nhiên, phi vật chất. Theo quan điểm siêu hình, bản chất của sự vật, hiện tượng là đứng yên không phát triển.

+ Tính phổ biến của sự phát triển

Sự phát triển diễn ra trong mọi lĩnh vực, từ tự nhiên, xã hội và tư duy. Từ hiện thực khách quan đến những khái niệm, phạm trù phản ánh hiện thực đó. Trong thực tế không có sự vật, hiện tượng nào đứng yên, luôn giữ trạng thái cố định trong suốt quá trình tồn tại của nó.

+ Phát triển đa dạng, phong phú

Sự phát triển có nhiều hình thức và màu sắc, biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự phong phú thể hiện ở các dạng vật chất và phương thức tồn tại của chúng. Trong thế giới hữu cơ, sự phát triển thể hiện ở khả năng thích ứng của cơ thể với những thay đổi của môi trường. Đối với xã hội, sự phát triển thể hiện ở khả năng chinh phục tự nhiên và cải tạo xã hội ngày càng cao. Còn tư duy phát triển là khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc, toàn diện và đúng đắn.

- Ý nghĩa phương pháp luận

+ Khi xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt chúng trong sự vận động, phát triển.

Phải nắm bắt được những điều trước mắt và xu hướng phát triển trong tương lai, khả năng biến đổi của chúng. Bằng tư duy khoa học, cá nhân phải làm rõ xu hướng chi phối của tất cả những thay đổi khác nhau đó. Tuyệt đối hóa một nhận thức nào đó về sự vật thu được trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định, coi đó là nhận thức đúng đắn duy nhất về toàn bộ sự vật trong quá trình phát triển tiếp theo của nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ sai lầm. sai lầm nghiêm trọng.

+ Không nao núng trước những khúc ngoặt của sự phát triển trong thực tiễn.

Xem thêm: overflow là gì

Sự vật, hiện tượng phát triển theo một quy trình biện chứng đầy mâu thuẫn nên cá nhân phải nhìn nhận tính chất quanh co, phức tạp của quá trình phát triển đó là một hiện tượng phổ biến, tất nhiên. Sự phát triển đòi hỏi phải nhìn nhận, đánh giá khách quan từng bước của sự vật, hiện tượng.

+ Phải tích cực tìm phương pháp thúc đẩy sự phát triển của sự vật, hiện tượng.

Các cá nhân phải chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm ra những mâu thuẫn trong mỗi sự vật, hiện tượng, từ đó xác định biện pháp giải quyết mâu thuẫn phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của sự vật, hiện tượng.

Trong sự phát triển của tính kế thừa, cần tích cực phát hiện, phát huy cái mới phù hợp và tìm cách phát huy cái mới đó để giữ vai trò chủ đạo.

+ Phải tích cực học tập, tích lũy kiến ​​thức khoa học và kiến ​​thức thực tế.

Sự phát triển được thực hiện bằng con đường tích luỹ về lượng để tạo ra sự biến đổi về chất, vì vậy phải luôn luôn phấn đấu, ra sức làm cho sự vật, hiện tượng tích luỹ đủ về lượng để dẫn đến sự biến đổi về chất.

Thực hành các nguyên tắc phát triển

Việc vận dụng các nguyên lý và phương pháp luận phát triển góp phần quan trọng vào việc định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người.

Việc vận dụng khái niệm phát triển vào hoạt động thực tiễn góp phần thúc đẩy sự vật phát triển theo đúng quy luật vốn có của nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải tìm ra những mâu thuẫn của sự vật và bằng hoạt động thực tiễn đó để giải quyết những mâu thuẫn đó chúng ta phải thấy rằng phát triển là một quá trình khó và quy trình phức tạp.

Vận dụng trong học tập

Công việc Áp dụng các nguyên tắc tăng trưởng trong học tập có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là đối với sinh viên để họ có thể phát triển và hoàn thiện bản thân.

Cá nhân trong học tập phải biết nắm vững cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện thì mới có thể vận dụng một cách sáng tạo và hợp lý. Trong quá trình học cần phân biệt các mối liên hệ, chú ý các mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản chất, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ tất nhiên để hiểu bản chất của mối liên hệ. đối tượng và có phương pháp tác động phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong việc phát triển cá nhân.

Bên cạnh đó, trong nhận thức và hành động cần chú ý đến sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các mối quan hệ trong những điều kiện nhất định.

Ngoài ra, cá nhân cần hiểu rõ về chương trình học, đồng thời thấy rõ xu hướng phát triển của chuyên ngành mình theo học trong tương lai, yêu cầu của xã hội đối với chuyên ngành mình đang học, nghiên cứu là gì? Xã hội hiện tại và tương lai đòi hỏi gì để từ đó hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến ​​thức cho phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Xem thêm: body shop là gì

Dưới đây là nội dung bài viết về Áp dụng các nguyên tắc tăng trưởng trong học tập . Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.