virtual là gì

/'və:t∫uəl/

Thông dụng

Tính từ

Thực sự, một cơ hội chủ yếu thức
a virtual promise
lời hứa thực sự
the virtual leader
người hướng dẫn thực sự
(vật lý) ảo
virtual focus
tiêu điểm ảo

Chuyên ngành

Xây dựng

mãnh liệt

Kỹ thuật công cộng

hiệu dụng
ảo

Giải mến VN: Không thực, một biểu tượng PC của một thực thể này ê.

Bạn đang xem: virtual là gì

ảo giác
virtual reality
hiện thực ảo giác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
basic , constructive , essential , fundamental , implicit , implied , in all but name , in conduct , indirect , in effect , in practice , potential , practical , pragmatic , tacit , unacknowledged , energizing

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: sorting là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: marginalization là gì