vở bài tập toán lớp 5 bài 107

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 107

Bạn đang được đọc: Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Lời giải Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 trang 26 Bài 107 : Diện tích xung xung quanh và diện tích S quy hoạnh toàn phần của hình lập phương hoặc, cụ thể ví dụ hùn học tập viên biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt vô VBT Toán lớp 5 Tập 2 .

Giải Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 trang 26 Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 trang 26 Bài 1: Viết tiếp vô điểm chấm mang đến phù hợp :

a. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5 m là :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …..
b. Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5 m là :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Phương pháp giải
Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi vì diện tích S quy hoạnh một phía nhân với 4 .
Diện tích toàn phần của hình lập phương bởi vì diện tích S quy hoạnh một phía nhân với 6 .

Lời giải:

a. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5 m là :
( 2,5 ⨯ 2,5 ) ⨯ 4 = 25 ( mét vuông )
b. Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2,5 m là :
( 2,5 ⨯ 2,5 ) ⨯ 6 = 37,5 ( mét vuông )

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 trang 26 Bài 2: Viết số đo phù hợp vô dù trống không :

Quảng cáo

Cạnh của hình lập phương 10cm
Diện tích một phía của hình lập phương 16cm2
Diện tích toàn phần của hình lập phương 24cm2


Phương pháp giải
– Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi vì diện tích S quy hoạnh một phía nhân với 4 .
– Diện tích toàn phần của hình lập phương bởi vì diện tích S quy hoạnh một phía nhân với 6 .
– Diện tích một phía = diện tích S quy hoạnh toàn phần : 6 .
– Nếu sở hữu số a sao mang đến diện tích S quy hoạnh một phía = a × a thì phỏng lâu năm cạnh của hình lập phương này đó là a .

Lời giải:

+ ) Ta sở hữu : 4 × 4 = 16. Do cơ cạnh của hình lập phương sở hữu diện tích S quy hoạnh một phía 16 cm2 là 4 centimet .
Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu diện tích S quy hoạnh một phía 16 cm2 là :
16 × 6 = 96 ( cm2 )
+ ) Diện tích một phía của hình lập phương sở hữu cạnh 10 centimet là :
10 × 10 = 100 ( cm2 )

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu diện tích S một phía 100cm2 là :

Xem thêm: Top 10 giải sách bài xích tập dượt dạy dỗ công dân 8 2022

100 × 6 = 600 ( cm2 )
+ ) Diện tích một phía của hình lập phương sở hữu diện tích S quy hoạnh toàn phần 24 cm2 là :
24 : 6 = 4 ( cm2 )
Ta sở hữu : 2 × 2 = 4. Do cơ cạnh của hình lập phương sở hữu diện tích S quy hoạnh một phía 4 cm2 là 2 centimet .
Vậy tớ sở hữu bảng ứng dụng như sau :

Quảng cáo

Cạnh của hình lập phương 4cm 10cm 2cm
Diện tích một phía của hình lập phương 16cm2 100cm2 4cm2
Diện tích toàn phần của hình lập phương 96cm2 600cm2 24cm2

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 trang 26 Bài 3: a. Hình lập phương loại nhất sở hữu cạnh 8cm, hình lập phương loại nhì sở hữu cạnh 4cm.Tính diện tích S xung xung quanh của từng hình lập phương.

Xem thêm: ecosystem là gì

b. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất cấp bao nhiêu lượt diện tích S quy hoạnh xung xung quanh của hình lập phương loại nhì ?

Phương pháp giải
– Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi vì diện tích S quy hoạnh một phía nhân với 4 .
– Muốn dò xét diện tích S quy hoạnh xung xung quanh của hình lập phương loại nhất cấp bao nhiêu lượt diện tích S quy hoạnh xung xung quanh của hình lập phương loại nhì tớ lấy diện tích S quy hoạnh xung xung quanh của hình lập phương loại nhất phân chia mang đến diện tích S quy hoạnh xung xung quanh của hình lập phương loại nhì .

Lời giải:

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

a. Hình a)

Diện tích một phía của hình lập phương :
8 ⨯ 8 = 64 ( cm2 )
Diện tích xung xung quanh hình lập phương :
64 ⨯ 4 = 256 ( cm2 )
Đáp số : 256 cm2

Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Hình b)

Diện tích một phía của hình lập phương :
4 ⨯ 4 = 16 ( cm2 )
Diện tích xung xung quanh hình lập phương :
16 ⨯ 4 = 64 ( cm2 )
Đáp số : 64 cm2
b. Diện tích xung xung quanh của hình a ) cấp số lượt hình b ) là :
256 : 64 = 4 ( lượt )

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Xem thêm thắt những bài xích giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 hoặc, cụ thể ví dụ không giống :

Xem thêm thắt những bài xích Để học tập chất lượng Toán lớp 5 hoặc khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 3-4-5 bên trên khoahoc.vietjack.com

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone chạm màn hình, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. ko tính chi phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS .

Xem thêm: Vở bài xích tập dượt Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 37, 38, 39, 40, 41 Ôn tập dượt thân thiết học tập kỳ 2 | Kết nối tri thức

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi ko tính chi phí bên trên social facebook và youtube :

Loạt bài xích Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Source: https://vssr.org.vn
Category: Bài Tập

Xem thêm: beer là gì